Namn: Loretto Farías Pedreros

Utbildning: Civilekonom, internationell – Spanska

Jobb: Procurement Graduate inom Global Technology Services på IBM

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag är Procurement Graduate inom Global Technology Services på IBM. Jag arbetar som inköpare för Sverige, Danmark, Finland och Norge i ett team av 13 personer. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att köpa in allt möjligt; såsom hardwares, softwares eller tjänster. I min roll är det viktigt att förhandla avtalsvillkor, priser samt hålla goda relationer både med kunder och leverantörer.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Som inköpare är det viktigt att ha en god kommunikationsförmåga, men det är även viktigt att ha en bra analytisk förmåga och se saker från olika perspektiv något som jag ständigt förbättrade under min utbildning. Eftersom jag arbetar mycket med avtal som innehåller juridiska begrepp och håller mycket på med förhandlingar, så har jag haft stor nytta av olika kurser som jag har läst inom dessa ämnen både på LiU och under min utlandstermin i Barcelona.

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

Eftersom jag arbetar på ett internationellt företag och min roll innebär att ha kontakt med personer från hela världen är det ett stort plus om man kan flera språk och om man har utlandserfarenheter. Även om det mesta sker på engelska så kan man komma i kontakt med leverantörer som pratar andra språk som spanska eller avtal på det språket, och då har man stor användning av språkstudierna!

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Jag tänker mest på den friheten man hade som student, att kunna bestämma och planera sina dagar som man ville, det är något man saknar. Sedan är jag väldigt glad att jag valde LiU och att jag valde en sådan bred utbildning där jag kunde lära mig så mycket, det är något som värderas väldigt mycket!

Utbildningsprogram