Namn: Ludvig Wälimaa

Program: Systemvetenskap

JobbKonsult på Deloitte

Ludvig Wälimaa, tidigare student på systemvetenskapliga programmetLudvig arbetar idag på Deloitte som konsult inom den molnbaserade CRM-plattformen Salesforce. CRM står för Customer Relationship Management och omfattar styrning, organisering och hantering av ett företags kunder. Mer konkret innefattar CRM alla interaktioner ett företag kan ha med sina kunder, främst gällande sälj, kundsupport och marknadsföring. Hans arbete handlar till stor del om att implementera och skräddarsy plattformen efter kundens specifika behov. I det ingår allt från kravinsamling till utveckling, samt att analysera och förbättra företagens processer för hur de interagerar med sina kunder. Ludvig sammanfattar att ”möjligheten att jobba över ett brett spektrum med allt från krav till utveckling är något jag uppskattar otroligt mycket, då jag tror att jag lätt hade tröttnat annars. Det gör att ingen dag är den andra lik och passar mig ruggigt bra”.

Ludvig anser att han haft stor nytta av sin utbildning i sitt arbete. Mest uppenbar nytta har han haft av kurserna i IT-projektledning och programmering. Från utbildningen har han även fått med sig kunskaper och verktyg som gjort det lätt att anpassa sig och ta sig an nya projekt i arbetet.

Under det tredje året valde Ludvig mellan att göra praktik och studera utomlands och till slut valde Ludvig att göra praktik. Praktiken var mycket lärorik och gav honom en riktig arbetslivserfarenhet inom IT, vilket han sedan hade nytta av när han sökte jobb. Han ser också utlandsstudier som viktigt och något han rekommenderar.

När Ludvig blickar tillbaka på studietiden är det glada minnen som väcks till liv ”jag tänker på mina engagemang bl.a. som kassör i festeriet och sekreterare i styrelsen till  SAKS. Det var de absolut roligaste åren i mitt liv och jag har fått vänner som jag ser som mina närmaste än idag”.

Utbildning