15 juli 2015

Det finns ett samband mellan mjölkkors personlighet och hur mycket mjölk de producerar. Det visar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Dairy Science.

– Jag har länge varit intresserad av sambandet mellan personlighet och produktionsnivåer hos mjölkkor, säger Louise Hedlund, en av forskarna bakom studien. I branschen finns sedan länge en medvetenhet kring detta, men några entydliga vetenskapliga resultat har hittills inte publicerats. KossaFoto: Louise Hedlund

Vetenskapliga belägg

– Det finns en generell uppfattning hos många svenska mjölkproducenter att kor som är mindre nervösa producerar mer och bättre mjölk. Det är roligt att kunna visa på att det finns belägg för det påståendet, säger Louise Hedlund.

Personlighet hos djur definieras vetenskapligt som beteenden som är relativt stabila över tid och/eller sammanhang. Trots att intresset för den här typen av forskning har ökat kraftigt de senaste tio åren finns bara begränsad kunskap kring varför djur uppvisar olika personlighetstyper och på vilket sätt personlighet är kopplad till olika aspekter av djurens liv.

– Det har varit jätteroligt att kunna undersöka hur även personlighet och produktion kan hänga samman, säger Hanne Løvlie som främst forskar kring personlighet hos djungelhöns.

Ekonomiskt viktig kunskap

Mjölkkor lever längre och hanteras mer än alla andra typer av produktionsdjur. Kornas personlighet påverkar i hög grad arbetsmiljön och tidsåtgången för djurskötarna och därmed också den ekonomiska situationen för producenten.
KossorFoto: Louise Hedlund
– Det är viktigt att förstå hur kons personlighet hänger samman med hennes mjölkproduktion för att kunna lägga upp aveln och djurhanteringen så att vi i framtiden får så effektiva och lätthanterliga produktionsdjur som möjligt, säger Louise Hedlund.

  

Artikeln: Personality and production: Nervous cows produce less milk, Louise Hedlund och Hanne Løvlie, IFM Biologi, Linköpings universitet 2015, Journal of Dairy Sciece. DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2014-8667

 

Publicerad 2015-07-15

Forskare