18 mars 2014

Stora mängder av de växthusgaser som tas upp av landmiljöer återförs till atmosfären från vattenmiljöer. Det visar av en studie som utförts av två mastersstudenter vid Linköpings universitet.

Utsläppen av koldioxidekvivalenter i form av metan och koldioxid från sjöar, dammar och vattendrag i Indien motsvarar i genomsnitt 42 procent av Indiens beräknade koldioxidsänka.

Det är slutsatsen i den studie som gjorts av mastersstudenterna Bala Panneer Selvam och Sivakiruthika Natchimuthu från Indien. De genomförde omfattande studier av olika vattenmiljöer i Indien med handledning av Lakshmanan Arunachalam vid Tamil Nadu Agricultural University och David Bastviken, Linköpings universitet. Studien gjordes inom ramen för mastersprogrammet Science for Sustainable Development.

Minska övergödning av vatten

Vattenmiljö i Indien, wikimedia

– Därmed kan länders kolsänkor vara mindre än vad vi trott eftersom vattenmiljöerna sällan är medräknade, säger David Bastviken. Detta illustrerar också att vi inte vet så mycket om landskapens växthusgasbalanser som vi trott. Vi bör därför försöka minska de fossila utsläppen snarare än att förlita oss på naturens koldioxidupptag.

Metanutsläppen stod för 71 % av vattenmiljöernas bidrag av koldioxidekvivalenter och det öppnar för möjligheter att minska dessa utsläpp genom att minska övergödningen av vattnen.

– Det är viktigt att framhålla att resultaten inte bara gäller Indien – resultaten tyder på att alla länder bör beakta växthusgasutsläpp från vattenmiljöer liksom från andra miljöer.

Studien visar också vilken potential studenters examensarbeten har att bidra till forskning av globalt intresse. Den har nyligen publicerats i tidskriften Global Change Biology, under titeln  Methane and carbon dioxide emissions from inland waters in India - Implications for large scale greenhouse gas balances