Miljövetenskap för bättre förståelse av livets zon på jorden

Om jorden är ett äpple så finns livet i äppelskalet – en cirka 14 km tunn hinna runt jorden. För att förstå och påverka utvecklingen i detta tunna skal behövs kunskap om hur ämnen omvandlas och flödar på jorden och hur de regleras genom både naturliga och människopåverkade processer. Detta står i fokus i min forskning.

 Jag och mina medarbetare arbetar bl.a. med att kartlägga de naturliga växthusgasutsläpp som reglerat jordens klimat under miljontals år och hur de påverkas av pågående klimatförändringar. Att kvantifiera storskaliga flöden i naturen är svårt och därför återstår mycket att lära. Stora flöden av växthusgaser kan vara okända. Nyligen bidrog vi till att sjöars och vattendrags utsläpp av koldioxid och metan uppmärksammades och visade att ökande temperaturer leder till ökande metanemissioner. Vi arbetar också med att utveckla bättre metoder för att mäta växthusgasutsläpp från olika miljöer

Ett annat intresse är halogenerade ämnen i natur och samhälle. Genom experiment i labb och hela ekosystem har vi påvisat en omfattande naturlig bildning av klorerade organiska ämnen i mark och lär oss gradvis mer om denna nyupptäckta del av klorets kretslopp. Forskningen har betydelse för bland annat riskbedömningar gällande kärnavfall där radioaktivt klor ingår. En stor mängd halogenerade organiska ämnen skapas också vid desinfektion av dricksvatten och en del av ämnena är toxiska. För att kartlägga sådana ämnen och minimera exponering samverkar vi med dricksvattenproducenter.

I min forskning behövs perspektiv och verktyg från många ämnesområden varför jag gärna samarbetar med personer med vitt skilda erfarenheter. Jag är även aktiv i undervisning på olika nivåer. Kombinationen av forskning och undervisning, som genererar och sprider nya kunskaper om livsvillkor och begränsningar i ”livets skal”, är helt enkelt livsviktig för människor i kommande generationer.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Ana Maria Roxana Petrescu, Chunjing Qiu, Philippe Ciais, Rona L. Thompson, Philippe Peylin, Matthew J. McGrath, Efisio Solazzo, Greet Janssens-Maenhout, Francesco N. Tubiello, Peter Bergamaschi, Dominik Brunner, Glen P. Peters, Lena Hoeglund-Isaksson, Pierre Regnier, Ronny Lauerwald, David Bastviken, Aki Tsuruta, Wilfried Winiwarter, Prabir K. Patra, Matthias Kuhnert, Gabriel D. Oreggioni, Monica Crippa, Marielle Saunois, Lucia Perugini, Tiina Markkanen, Tuula Aalto, Christine D. Groot Zwaaftink, Yuanzhi Yao, Chris Wilson, Giulia Conchedda, Dirk Guenther, Adrian Leip, Pete Smith, Jean-Matthieu Haussaire, Antti Leppanen, Alistair J. Manning, Joe McNorton, Patrick Brockmann, Albertus Johannes Dolman (2021) The consolidated European synthesis of CH4 and N2O emissions for the European Union and United Kingdom: 1990-2017 Earth System Science Data , Vol. 13 , s. 2307-2362 Vidare till DOI

ForskningVisa/dölj innehåll

TemapoddenVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Om avdelningenVisa/dölj innehåll