Fotografi av David Bastviken

David Bastviken

Professor

Miljöförändringarna hör inte bara till framtiden. De pågår just nu och får konsekvenser. I min forskning synliggörs effekter av naturliga och människopåverkade processer.

Miljövetenskap för bättre förståelse av livets zon på jorden

Om jorden är ett äpple så finns livet i äppelskalet – en cirka 14 km tunn hinna runt jorden. För att förstå och påverka utvecklingen i detta tunna skal behövs kunskap om hur ämnen omvandlas och flödar på jorden och hur de regleras genom både naturliga och människopåverkade processer. Detta står i fokus i min forskning.

Jag och mina medarbetare arbetar bl.a. med att kartlägga de naturliga växthusgasutsläpp som reglerat jordens klimat under miljontals år och hur de påverkas av pågående klimatförändringar. Att kvantifiera storskaliga flöden i naturen är svårt och därför återstår mycket att lära. Stora flöden av växthusgaser kan vara okända. Nyligen bidrog vi till att sjöars och vattendrags utsläpp av koldioxid och metan uppmärksammades och visade att ökande temperaturer leder till ökande metanemissioner. Vi arbetar också med att utveckla bättre metoder för att mäta växthusgasutsläpp från olika miljöer

Ett annat intresse är halogenerade ämnen i natur och samhälle. Genom experiment i labb och hela ekosystem har vi påvisat en omfattande naturlig bildning av klorerade organiska ämnen i mark och lär oss gradvis mer om denna nyupptäckta del av klorets kretslopp. Forskningen har betydelse för bland annat riskbedömningar gällande kärnavfall där radioaktivt klor ingår. En stor mängd halogenerade organiska ämnen skapas också vid desinfektion av dricksvatten och en del av ämnena är toxiska. För att kartlägga sådana ämnen och minimera exponering samverkar vi med dricksvattenproducenter.

I min forskning behövs perspektiv och verktyg från många ämnesområden varför jag gärna samarbetar med personer med vitt skilda erfarenheter. Jag är även aktiv i undervisning på olika nivåer. Kombinationen av forskning och undervisning, som genererar och sprider nya kunskaper om livsvillkor och begränsningar i ”livets skal”, är helt enkelt livsviktig för människor i kommande generationer.

 

Publikationer

2023

Fausto Machado-Silva, David Bastviken, Marcio Miranda, Roberta Bittencourt Peixoto, Humberto Marotta, Alex Enrich Prast (2023) Dark carbon fixation in stream carbon cycling Limnology and Oceanography Vidare till DOI
Anna Sieczko, Jonathan Schenk, David Rudberg, Thanh Duc Nguyen, Gustav Pajala, Henrique Sawakuchi, David Bastviken (2023) Minor impacts of rain on methane flux from hemiboreal, boreal, and subarctic lakes Science of the Total Environment, Vol. 895, Artikel 164849 Vidare till DOI
Teresia Svensson, Anders Löfgren, Peter Saetre, Ulrik Kautsky, David Bastviken (2023) Chlorine Distribution in Soil and Vegetation in Boreal Habitats along a Moisture Gradient from Upland Forest to Lake Margin Wetlands Environmental Science and Technology, Vol. 57, s. 11067-11074 Vidare till DOI
Gustav Pajala, David Rudberg, Magnus Gålfalk, John Michael Melack, Sally Macintyre, Jan Karlsson, Henrique Sawakuchi, Jonathan Schenk, Anna Sieczko, Ingrid Sundgren, Thanh Duc Nguyen, David Bastviken (2023) Higher Apparent Gas Transfer Velocities for CO2 Compared to CH4 in Small Lakes Environmental Science and Technology, Vol. 57, s. 8578-8587 Vidare till DOI
Siyu Li, Mourad Harir, Philippe Schmitt-Kopplin, Fausto Machado-Silva, Michael Gonsior, David Bastviken, Alex Enrich Prast, Juliana Valle, Norbert Hertkorn (2023) Distinct Non-conservative Behavior of Dissolved Organic Matter after Mixing Solimoes/Negro and Amazon/Tapajo s River Waters ACS ES&T WATER Vidare till DOI

Forskning

Temapodden

Pod

Nyheter

Två kvinnor i laboratoriet. De pekar på något utanför bild.

Nytt men ändå samma - Temas laboratorium återinvigt

Sedan sommaren 2020 har Tema Miljöförändrings laboratorium restaurerats efter en brand. När det nu är klart är det mesta sig likt. Ingen kunde nämligen komma på något med lokalerna som de ville ändra.

David Bastviken.

Klimatförändringen ger ökade naturliga växthusgasutsläpp

Naturliga växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag är starkt kopplade till temperatur respektive vattenflöde. Kunskapen behövs för att genomföra rätt klimatåtgärder när framtidens extremväder riskerar att förstärka de naturliga klimatutsläppen.

Flicka med ryggsäck står i översvämmad stadsmiljö.

Utan fler och bättre mätmetoder kan Parismålet missas

Parisavtalet säger att vi bör minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 grader Celsius. Men har vi mätmetoderna för att uppnå målet? Den frågan ställer sig forskare vid LiU. Svaret är nedslående.

Om avdelningen