Fotografi av David Bastviken

David Bastviken

Professor

Miljöförändringarna hör inte bara till framtiden. De pågår just nu och får konsekvenser. I min forskning synliggörs effekter av naturliga och människopåverkade processer.

Miljövetenskap för bättre förståelse av livets zon på jorden

Om jorden är ett äpple så finns livet i äppelskalet – en cirka 14 km tunn hinna runt jorden. För att förstå och påverka utvecklingen i detta tunna skal behövs kunskap om hur ämnen omvandlas och flödar på jorden och hur de regleras genom både naturliga och människopåverkade processer. Detta står i fokus i min forskning.

Jag och mina medarbetare arbetar bl.a. med att kartlägga de naturliga växthusgasutsläpp som reglerat jordens klimat under miljontals år och hur de påverkas av pågående klimatförändringar. Att kvantifiera storskaliga flöden i naturen är svårt och därför återstår mycket att lära. Stora flöden av växthusgaser kan vara okända. Nyligen bidrog vi till att sjöars och vattendrags utsläpp av koldioxid och metan uppmärksammades och visade att ökande temperaturer leder till ökande metanemissioner. Vi arbetar också med att utveckla bättre metoder för att mäta växthusgasutsläpp från olika miljöer

Ett annat intresse är halogenerade ämnen i natur och samhälle. Genom experiment i labb och hela ekosystem har vi påvisat en omfattande naturlig bildning av klorerade organiska ämnen i mark och lär oss gradvis mer om denna nyupptäckta del av klorets kretslopp. Forskningen har betydelse för bland annat riskbedömningar gällande kärnavfall där radioaktivt klor ingår. En stor mängd halogenerade organiska ämnen skapas också vid desinfektion av dricksvatten och en del av ämnena är toxiska. För att kartlägga sådana ämnen och minimera exponering samverkar vi med dricksvattenproducenter.

I min forskning behövs perspektiv och verktyg från många ämnesområden varför jag gärna samarbetar med personer med vitt skilda erfarenheter. Jag är även aktiv i undervisning på olika nivåer. Kombinationen av forskning och undervisning, som genererar och sprider nya kunskaper om livsvillkor och begränsningar i ”livets skal”, är helt enkelt livsviktig för människor i kommande generationer.

 

Publikationer

2024

Guillem Domènech-Gil, Thanh Duc Nguyen, J. Jakob Wikner, Jens Eriksson, Donatella Puglisi, David Bastviken (2024) Efficient Methane Monitoring with Low-Cost Chemical Sensorsand Machine Learning
Magnus Gålfalk, Soren Nilsson Paledal, Johan Yngvesson, David Bastviken (2024) Measurements of Methane Emissions from a Biofertilizer Storage Tank Using Ground-Based Hyperspectral Imaging and Flux Chambers Environmental Science and Technology Vidare till DOI
David Rudberg, Jonathan Schenk, Gustav Pajala, Henrique Sawakuchi, Anna Sieczko, Ingrid Sundgren, Thanh Duc Nguyen, Jan Karlsson, Sally Macintyre, John Melack, David Bastviken (2024) Contribution of gas concentration and transfer velocity to CO2 flux variability in northern lakes Limnology and Oceanography Vidare till DOI
Guillem Domènech-Gil, Thanh Duc Nguyen, Jacob Wikner, Jens Eriksson, Sören Nilsson Påledal, Donatella Puglisi, David Bastviken (2024) Electronic Nose for Improved Environmental Methane Monitoring Environmental Science and Technology, Vol. 58, s. 352-361 Vidare till DOI

2023

David Bastviken, Claire C. Treat, Sunitha Rao Pangala, Vincent Gauci, Alex Enrich Prast, Martin Karlson, Magnus Gålfalk, Mariana Brandini Romano, Henrique Sawakuchi (2023) The importance of plants for methane emission at the ecosystem scale Aquatic Botany, Vol. 184, Artikel 103596 Vidare till DOI

Forskning

Temapodden

Pod

Nyheter

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Två kvinnor i laboratoriet. De pekar på något utanför bild.

Nytt men ändå samma - Temas laboratorium återinvigt

Sedan sommaren 2020 har Tema Miljöförändrings laboratorium restaurerats efter en brand. När det nu är klart är det mesta sig likt. Ingen kunde nämligen komma på något med lokalerna som de ville ändra.

David Bastviken.

Klimatförändringen ger ökade naturliga växthusgasutsläpp

Naturliga växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag är starkt kopplade till temperatur respektive vattenflöde. Kunskapen behövs för att genomföra rätt klimatåtgärder när framtidens extremväder riskerar att förstärka de naturliga klimatutsläppen.

Om avdelningen