Martin Hultman Foto: Jenny Eilertsen

LiU-doktoranden Martin Hultman, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), vann i veckan pris för bästa forskningspresentation vid den trettonde upplagan av Medicinteknikdagarna som i år hölls i Västerås. Martins presentation Multi-exposure Laser Speckle Contrast Imaging for microvascular flow assessment fokuserade på hur man kan använda laserljus för att se blodflödet i kroppens minsta blodkärl; kapillärerna. Genom att använda ett fysikaliskt fenomen känt som laser speckel och filma detta med en höghastighetskamera, samt genom att analysera bilderna i programmerbar elektronik (FPGA) kan man få högupplösta blodflödesbilder presenterade i realtid. Tekniken kan användas vid kliniska undersökningar av blodflödet i huden, vilket är av intresse vid till exempel brännskador eller vid kritisk syrebrist i vävnad till följd av en allvarlig förträngning i större blodkärl.
Priset delas ut av International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF)

 

Läs mer