Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik är ett område som studerar de grundläggande principerna för växelverkan mellan ljus och biologiska vävnader, celler och molekyler och utvecklar ny teknik för användning i grundforskning och kliniska tillämpningar.

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.  Biomedicinsk optisk är gränsöverskridande då den omfattar alla aspekter av optisk avbildning och spektroskopi alltifrån subcellulära längdskalor till stora vävnadsvolymer och attraherar forskare och användare från optisk fysik, biofysik, biokemi, teknik, biologi, medicin, matematik och datavetenskap.

Inom medicinen är fokus lagt på vävnad och blod för att upptäcka, diagnostisera och behandla sjukdomar icke-invasivt.

Forskningsgrupper

Forskningsprojekt

SCAPIS Micro

SCAPIS Mikro

Förändringar i de minsta kärlen i kroppen, mikrocirkulationen, påverkar kroppens förmåga att leverera syre och näring till cellerna. En ny optisk teknik ger möjligheten att hitta kopplingar mellan en försämrad mikrocirkulation och hjärtkärlsjukdomar

Periflux 6000

Enhanced perfusion and oxygen saturation (EPOS)

En simultan och detaljerad mätning av olika parametrar i samma punkt är avgörande för en bättre förståelse av fysiologin i kroppens minsta blodkärl. Detta leder till bättre diagnostik och behandling inom t.ex. diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Semeoticons

Semeoticons

SEMEOTICONS utvecklar en intelligent spegel, the Wize Mirror, som är tänkt att fungera som ett verktyg för egenkontroll av metabola sjukdomar, och fungera som en motivation för en hälsosammare livsstil

Kontakt

Medarbetare

Organisation