Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du läsa som fristående kurser och några av dem även på distans. 

Forskning inom medicinsk teknik

biomaterial

Biomaterial

Ett multidisciplinärt fält som applicerar ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biologi och medicin för att utveckla vävnadsmimetiska ställningar som återställer, underhåller eller förbättrar vävnadsfunktion och organ.

Bild: Anders Brun, Hae-Jeong Park, Hans Knutsson och Carl-Fredrik Westin

Biomedicinsk bildvetenskap

Vi utvecklar metoder & tekniker för avbildning av anatomi & funktion hos människokroppen & dess organ. Från tekniker för avbildning, via metoder för analys & kvantifiering av bildinformation, till validering av nya metoder & bildbaserade biomarkörer.

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.

Våra senaste publikationer

2023

Malin Jakobsen, Ankica Babic (2023) Patient Self-Monitoring Using Intelligent Phonocardiography on a Mobile Platform Studies in Health Technology and Informatics Vidare till DOI
Deneb Boito, Anders Eklund, Anders Tisell, Richard Levi, Evren Özarslan, Ida Blystad (2023) MRI with generalized diffusion encoding reveals damaged white matter in patients previously hospitalized for COVID-19 and with persisting symptoms at follow-up Brain Communications, Vol. 5, Artikel fcad284 Vidare till DOI
Jörg Schilcher, Alva Nilsson, Oliver Andlid, Anders Eklund (2023) Fusion of electronic health records and radiographic images for a multimodal deep learning prediction model of atypical femur fractures Computers in Biology and Medicine, Vol. 168, Artikel 107704 Vidare till DOI
Luigi Belcastro (2023) Multi-frequency SFDI: depth-resolved scattering models of wound healing
Petra Jacobson, Leili Lind, Hans L. Persson (2023) Applying the Rome Proposal on Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Does Comorbid Chronic Heart Failure Matter? The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Vol. 18, s. 2055-2064 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Tekniska fakulteten forskarutbildning medicinteknisk vetenskap Martin Hultman

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.

Grundutbildning

Nyheter inom medicinsk teknik

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

13 miljoner till forskning om att lösa mord med AI

Har en person blivit mördad, förgiftad eller kanske dött av sjukdom? Nu har forskare fått 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla metodik för att lösa brott med detaljerade analyser och artificiell intelligens.

Kommande händelser

8 december 2023

Docentföreläsning: Exploring microvascular function in cardiovascular disease: challenges, advancements, and technologies

kl. 13.15 – 14.00 Linden, vån 9, ingång 65, Hus 421, Campus US

Lektor Hanna Jonasson håller sin docentföreläsning i medicinteknisk vetenskap. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Kontakt

15 december 2023

Disputation inom medicinsk teknik: Luigi Belcastro

kl. 13.15 – 17.00 Belladonna, Hus 511/001, plan 9, Campus US, Linköping

Luigi Belcastro, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin avhandling med titeln "Multi-frequency SFDI: depth-resolved scattering models of wound healing". Opponent är Lise Lyngsnes Randeberg, professor, Norwegian University of Science and Technology. Handledare är Rolf B Saager, universitetslektor, Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att delta via Zoom.

Kontakt

22 januari 2024

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Deneb Boito

kl. 13.15 – 17.00 Granitsalen, hus 440, plan 9, ingång Norra entrén, Universitetssjukhuset, Linköping

Deneb Boito, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin avhandling med titeln "Diffusion MRI with generalised gradient waveforms: methods, models, and neuroimaging applications". Opponent är Frederik B. Laun, professor, Universitätsklinikum Erlangen. Handledare är Evren Özarslan, biträdande professor, Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att delta via Zoom.

Kontakt

Avdelningar

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik
Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 54, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet
Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping

Hitta till IMT

IMT har sina lokaler på Campus US. Vår administration samt merparten av våra forskare finns samlade i hus 462. Enklast hittar du till oss via Campus US huvudentré (ingång 65), ingång 71 (IMT:s parkering), ingång 54 (Hugo Theorells torg) eller ingång 69 (klinisk patologi).

Via ingång 65

Gå förbi Deli Marché på vänster sida och följ skyltning till IMT nedför trappan. När du kommit ner en våning följ korridoren rakt fram till dess den delar sig. Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida.

Via ingång 71

Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången. När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida.

Via ingång 54

Ta trappan direkt till höger ned en våning. Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.

Via ingång 69

Gå uppför rampen direkt innanför entrén och ta sedan spiraltrappan upp en våning till plan 8. Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.

Hus 006, via ingång 54

Våra neuroteknikforskare finns i hus 006. Dit kommer du enklast via ingång 54 från Hugo Theorells torg. Gå rakt fram och sedan vänster genom IT-avdelningens lokaler. Följ skyltning till IMT, Neuroteknik.

Sökbar karta för Campus US

Institutionsstyrelsen