Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du läsa som fristående kurser och några av dem även på distans. 

Forskning inom medicinsk teknik

biomaterial

Biomaterial

Ett multidisciplinärt fält som applicerar ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biologi och medicin för att utveckla vävnadsmimetiska ställningar som återställer, underhåller eller förbättrar vävnadsfunktion och organ.

Bild: Anders Brun, Hae-Jeong Park, Hans Knutsson och Carl-Fredrik Westin

Biomedicinsk bildvetenskap

Vi utvecklar metoder & tekniker för avbildning av anatomi & funktion hos människokroppen & dess organ. Från tekniker för avbildning, via metoder för analys & kvantifiering av bildinformation, till validering av nya metoder & bildbaserade biomarkörer.

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.

Våra senaste publikationer

2024

Dorian Vogel, Teresa Nordin, Stefanie Feiler, Karin Wårdell, Jerome Coste, Jean-Jacques Lemaire, Simone Hemm-Ode (2024) Probabilistic stimulation mapping from intra-operative thalamic deep brain stimulation data in essential tremor Journal of Neural Engineering, Vol. 21, Artikel 036017 Vidare till DOI
Amanda Meyerson, Johanna Eklind, Florian Fischer, Maytheewat Aramrattana, Ingemar Fredriksson, Christer Ahlström (2024) Effects of daylight and darkness at daytime versus nighttime on driver sleepiness: A driving simulator study Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 24, s. 101087-101087, Artikel 101087 Vidare till DOI
Henrik Podéus, Christian Simonsson, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias, Peter Lundberg, William Lövfors, Gunnar Cedersund (2024) A physiologically-based digital twin for alcohol consumption-predicting real-life drinking responses and long-term plasma PEth npj Digital Medicine, Vol. 7, Artikel 112 Vidare till DOI
Mitra Rezaei, Hamidreza Arjmandi, Mohammad Zoofaghari, Kajsa Kanebratt, Liisa Vilen, David Janzen, Peter Gennemark, Adam Noel (2024) Spheroidal Molecular Communication via Diffusion: Signaling Between Homogeneous Cell Aggregates IEEE TRANSACTIONS ON MOLECULAR BIOLOGICAL AND MULTI-SCALE COMMUNICATIONS, Vol. 10, s. 197-210 Vidare till DOI
Aida Ajan, Karin Roberg, Ingemar Fredriksson, Jahan Abtahi (2024) Reproducibility of Laser Doppler Flowmetry in gingival microcirculation. A study on six different protocols Microvascular Research, Vol. 153, Artikel 104666 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Tekniska fakulteten forskarutbildning medicinteknisk vetenskap Martin Hultman

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.

Grundutbildning

Nyheter inom medicinsk teknik

Bilden bestär av två delar: Fyra snittbilder av en hjärna på ena sidan och fyra snittbilder av en annan hjärna på andra sidan

Syntetiska bilder kan spara mycket tid i sjukvården

AI gör det möjligt att snabbt och noga identifiera området som ska strålbehandlas vid behandling av cancertumörer. Men det råder brist på medicinska data att träna AI-modeller med. Försök pågår att träna dem med syntetiska medicinska bilder.

Infografik som med illustrationer visar hur lokala uppdateringar från sjukhusen skickas till ett moln som skickar ny global modell till sjukhus. Den tränade modellen ger personlig sjukvård till patienten.

De utvecklar medicinsk AI utan att dela känslig information

Känslig data får inte delas hur som helst. Det gör utveckling av maskininlärningsmodeller för medicinsk bildanalys problematisk. LiU-forskare visar hur sådana modeller kan tränas utan att dela känslig information utanför sjukhusen.

Fyra personer vid ett bord tittar mot kameran

Här utvecklar de digitala lösningar för e-hälsa

LiU:s tvärvetenskapliga satsning på e-hälsa är här för att stanna. Här arbetar studenter från medicinska och tekniska fakulteten tillsammans för att utveckla digitala lösningar. En miljö där olika perspektiv, bakgrunder och tankar möts.

Kommande händelser

31 maj 2024

Tekniska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar - Nobelpristagare och astronaut

kl. 10.00 – 12.00 C4, C-huset, Campus Valla, Linköping

Quantum entanglement: from foundations to applications and back. Anton Zeilinger, professor emeritus i fysik vid Wiens universitet och Nobelpristagare i fysik 2022. Föreläsningen hålls på engelska. Perspektiv – En astronauts reflektioner bortom jorden och resan dit. Marcus Wandt, astronaut vid ESA, chefsprovflygare på Saab Aeronautics och stridspilot. Han har deltagit i flera forskningsprojekt inom ramen för LiU:s partnerskap med Saab. Föreläsningen hålls på Svenska. Eventet livestreamas.

Kontakt

Avdelningar

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik
Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 54, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet
Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping

Hitta till IMT

IMT har sina lokaler på Campus US. Vår administration samt merparten av våra forskare finns samlade i hus 462. Enklast hittar du till oss via Campus US huvudentré (ingång 65), ingång 71 (IMT:s parkering), ingång 54 (Hugo Theorells torg) eller ingång 69 (klinisk patologi).

Via ingång 65

Gå förbi Deli Marché på vänster sida och följ skyltning till IMT nedför trappan. När du kommit ner en våning följ korridoren rakt fram till dess den delar sig. Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida.

Via ingång 71

Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången. När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida.

Via ingång 54

Ta trappan direkt till höger ned en våning. Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.

Via ingång 69

Gå uppför rampen direkt innanför entrén och ta sedan spiraltrappan upp en våning till plan 8. Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.

Hus 006, via ingång 54

Våra neuroteknikforskare finns i hus 006. Dit kommer du enklast via ingång 54 från Hugo Theorells torg. Gå rakt fram och sedan vänster genom IT-avdelningens lokaler. Följ skyltning till IMT, Neuroteknik.

Sökbar karta för Campus US

Institutionsstyrelsen