Masterprofilen ger dig kompetens och verktyg att möta utvecklingen i samhälle och inom teknisk utveckling mot högre grad av automatisering och autonomt beslutsfattande.

I den här masterprofilen kommer du läsa grunder inom AI, maskininlärning och autonoma farkoster för att sedan ytterligare kunna fördjupa dig via valbara påbyggnadskurser. Exempel på rekommenderade ytterligare fördjupningar är perception samt styr och beslut.

  • Perceptionsfördjupningen ger verktyg inom signal och bildbehandling för att tolka de stora mängder av data som kommer från sensorer, exempelvis kameror.
  • Fördjupningen mot styr och beslut behandlar metoder för hur man automatiserar beslut och styrning av tekniska system under osäkerhet.

Särskild vikt läggs i profilen på generella metodkurser som kan tillämpas på problem inom många olika verksamheter.

Karriärmöjligheter

Profilen öppnar upp för många karriärmöjligheter då automatisering är en bred och tilltagande utveckling inom stora delar av näringslivet, både nationellt och internationellt. LiU har en omfattande samverkan med relevanta företag som efterfrågar kompetens inom området.

Masterprofilen ger även en god grund för att tillgodogöra sig ny forskning inom området för den som är intresserad av doktorandstudier. Den förbereder dig för en karriär inom avancerad teknisk utveckling och/eller forskning samt på sikt att leda utveckling industriellt eller akademiskt inom området.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas