Datorer finns överallt i samhället, från media- och streamingtjänster till medicinsk utrustning, bilar och robotar. Som civilingenjör i datateknik är du en innovativ problemlösare. Genom att designa och utveckla morgondagens digitala produkter och tjänster förbättras vardagslivet för många. 

Civilingenjör i datateknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Linköpings universitet är Sveriges första och ledande datateknikutbildning. Som student tar du del av framstående forskning inom till exempel artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, något som funnits på LiU sedan starten 1975. Du får en bred bas inom datavetenskap och elektroteknik, gedigna kunskaper i matematik och programmering och spetskompetens inom ett av våra många profilområden.

Efter examen väntar en kreativ och varierande yrkesroll inom data- och elektronikområdet, som idag ingår i alla branscher på något sätt. Du kan till exempel arbeta inom växande fält så som AI, e-hälsa, spel, förstärkt verklighet (AR) och autonoma farkoster, både nationellt och internationellt.

Bred datateknisk bas som ger dig stora valmöjligheter

Utbildningen passar dig som har ett intresse för matematik och vill utvecklas inom datateknikområdet. Du behöver inga förkunskaper inom programmering. De tre första åren får du stor förståelse för samspelet mellan hårdvara och mjukvara och läser brett inom matematik, mjukvaruteknik och elektronik. Du lär dig hur datorns komponenter är konstruerade och studerar grunderna i signalbehandling och reglerteknik. Du får kunskaper om olika modeller för programmering, datastrukturer och algoritmer och lär dig Python, Java, C++ och andra programmeringsspråk. 

Matematiken ger dig förståelse för datateknikens grunder och verktyg för att beräkna och lösa olika datatekniska problem. Du tränas i systemtänkande, får goda färdigheter i kommunikation och presentationsteknik samt kunskaper om människa-dator-interaktion. 

Verklighetsnära projektarbeten och forskningsnära kurser

Utbildningen innehåller många projektbaserade och forskningsanknutna kurser. Flera framstående forskare undervisar på programmet, liksom gästlärare från näringslivet. Du arbetar ofta i grupp, går på föreläsningar, seminarier och genomför laborationer. I ett mjukvaruprojekt får du utveckla en produkt eller tjänst på uppdrag av ett företag som universitetet samarbetar med. I ett hårdvaruprojekt får du konstruera och programmera en robot. Du lär dig arbeta efter en projektmodell och får en bra grund för att i framtiden kunna leda olika tekniska utvecklingsprojekt. 

Fördjupningar och internationellt utbyte

De två sista åren fördjupar du dig inom ett profilområde som du väljer efter intresse. Det finns hela 12 olika masterprofiler, exempelvis AI och maskininlärning, autonoma system, säkra system och spelprogrammering. Se hela listan längre ner på sidan.

Det finns även möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands. LiU har utbytesavtal med många universitet runt om i världen. Väljer du masterprofilen International Software Engineering studerar du en termin vid Harbin Institute of Technology, ett av de ledande universiteten inom datavetenskap i Kina. Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng som du kan göra i samarbete med ett företag, en organisation eller en forskargrupp. 

Jobba med både hårdvara och mjukvara

Programmerad teknik finns i de flesta produkter och system. Som civilingenjör i datateknik är du eftertraktad inom hela data- och elektronikområdet och har därför möjlighet att välja bransch efter intresse. Kanske vill du jobba inom spelbranschen, bilindustrin, media- och underhållningsbranschen eller med medicinsk utrustning?

Oavsett vilken bransch du väljer kommer du att kunna ta dig an olika utmaningar och arbeta med både hårdvara och mjukvara, exempelvis som mjukvaruutvecklare, webbutvecklare, spelutvecklare, hård- eller mjukvarudesigner, systemingenjör, säkerhetsingenjör, teamledare, projektledare, chef, forskare eller egen företagare.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 27%
Fysik 6%
Datavetenskap 29%
Datateknik 11%
Elektroteknik 15%
Kommunikation och ledarskap 4%
Kandidatarbete 8%

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i datateknik har 12 masterprofiler att välja mellan.

AI och maskininlärning

Komplext beslutsfattande, naturligt språk, avancerad bildbehandling och autonoma farkoster bygger alla på AI och maskininlärning. Profilen ger grunderna och de senaste teknikerna för att dig som vill jobba med AI och maskininlärning inom alla möjliga tillämpningsområden.

Fördjupad information om AI och maskininlärning

Autonoma system

Autonoma system kommer att vara en växande del av vår vardag under överskådlig tid. Utvecklingen kommer att kräva en bred integration av metoder inom AI, perception, mekatronik, och beslutsfattande i osäkra miljöer. Profilen ger dig grunderna och möjligheten till spetskunskap inom detta mjukvaruintensiva område.

Fördjupad information om Autonoma system

Datorseende och signalanalys

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Fördjupad information om Datorseende och signalanalys

Datorsystem

Gränsen mellan hårdvara och programvara suddas ut allt mer. Profilen syftar till att ge en bra förståelse för hur programvara och hårdvara kan konstrueras så att de är utbytbara och förändringsbara. Detta kräver goda kunskaper i datorarkitektur, kompilatorteknik och systemprogramvara.

Fördjupad information om Datorsystem

Elektronik

Utveckling, konstruktion och implementering av elektroniksystem för telekommunikation, signalbehandling, energiskördning och sensorer. Profilen spänner från VLSI-konstruktion till systemkonstruktion.

Fördjupad information om Elektronik

Industriell ekonomi

Ger dig managementkompetens så att du både kan verka som ledare i befintliga organisationer och ansvara för uppbyggnad av nya verksamheter. Du kompletterar profilkurserna med avancerade kurser inom datateknik, datavetenskap och informationsteknologi.

Fördjupad information om Industriell ekonomi

Medicinsk informatik

Metoder för att utveckla bättre hälso- och sjukvårdssystem, med krav på hög informationstillgänglighet och låg feltolerans. Profilens kurser erbjuder både en introduktion till medicinens utmaningar och en specialisering inom datalogiska tillämpningar. Våra nya kurser inom e-hälsa ger dig också chansen att plugga med studenter från andra utbildningar vid LiU.

Fördjupad information om Medicinsk informatik

Programmering och algoritmer

Djupgående kunskaper om principerna för datavetenskap och programutveckling. Profilen ger en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, säkerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi.

Fördjupad information om Programmering och algoritmer

Spelprogrammering

Spel är i dag en mycket avancerad tillämpning för många teknikområden, exempelvis fysikmotorer, nätverk, ekonomiska transaktioner och simulering. Profilen exponerar dig för programmeringsteknik från spelområdet och ger unika kunskaper som är användbara även i andra sammanhang.

Fördjupad information om Spelprogrammering

Storskalig mjukvaruutveckling

För dig som vill leda utveckling av industry strength software – stor, komplex och användarkritisk programvara. Du bygger upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder och tränas i att kombinera rätt teknik och metod för respektive programvara och applikationsområde.

Fördjupad information om Storskalig mjukvaruutveckling

System-on-chip

Hur får allting plats på ett datorchip? Profilen ger dig kunskaper i elektronik, systemkonstruktion och datorarkitektur som krävs för att kunna bygga stora elektroniksystem på ett chip.

Fördjupad information om System-on-chip

Säkra system

Säkerhet är kritiskt i dagens system, särskilt uppkopplade sådana, men kompetensen hos många utvecklare är fortfarande låg. Denna profil kombinerar industriell programvaruteknik med säkerhet och spetskompetens inom specifika teknikområden.

Fördjupad information om Säkra system

Karriär och framtid

Datateknik täcker in i stort sett hela IT-fältet och som civilingenjör i datateknik kan du jobba med hårdvara, mjukvara eller både och, exempelvis inom:

  • Trådlös kommunikation och signalbehandling, utveckling och programmering av kretsar för digital radiokommunikation.
  • Nätverk och distribuerade system, skapa metoder och protokoll för hur datorer kommunicerar och delar data och processorkraft med varandra via molntjänster.
  • Spelprogrammering, utveckla delar till nya spel, till exempel kod för autonoma agenter och NPC:s.
  • Datasäkerhet och kryptografi, utveckla metoder för att kryptera, överföra och behandla information på ett sätt som förhindrar obehöriga att komma åt den.

Arbetsområden

Du kommer oftast att jobba i team med någon form av programmering eller elektronik.

  • Systemutvecklare/programmerare, projektera och skriva mjukvara.
  • Hårdvarukonstruktör, utveckla kombinerade elektroniska/mekaniska system.
  • Systemingenjör, ansvara över ett delsystem – till exempel ett styrsystem på ett fordon eller ett produktionssystem – samt leder arbetet kring underhåll, förbättring och inköp av systemet.
  • Hårdvaruingenjör, utveckla lösningar som kräver både mjukvara och hårdvara, till exempel delar till intelligenta system eller kommunikationssystem.
  • Säkerhetsingenjör, ansvara för datasäkerheten på ett företag – från val av brandvägg till utformning och utveckling av avancerade krypteringssystem.
  • Systemarkitekt, ansvara för design av hela mjukvarusystem baserat på kundens behov, samt utformar kravspecifikationer och säkerställer kvaliteten.

Arbetsmarknad

Behovet av civilingenjörer inom data/IT är stort och fortsätter att växa. Arbetsförmedlingens siffror visar att arbetslösheten inom området är mycket lägre än genomsnittet och att behovet kommer att fortsätta vara mycket stort på fem och tio års sikt.

Röster om utbildningen

Angelica Ferlin

Studenten Angelica Ferlin visar ett schackspel som hon och hennes klasskompisar programmerade. Hon hyllar studentlivet vid LiU och berättar också om damföreningen Donna.

Frida Blomstedt

Studenten Frida Blomstedt berättar att hon lär sig både programmering och hårdvara, och att förkunskaper i programmering inte är nödvändiga när man söker.

Yadgar Suleiman

Tredjeårsstudenten Yadgar Suleiman berättar om när hans projektgrupp byggde en autonom robot. Han förklarar också varför han valde masterprofilen IT-säkerhet.

Tidigare studenter

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program