Profilen ger en helhetsbild av hur ett flygplan tas fram, från idé och konceptuella skisser till prototyp. Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom något av områdena aerodynamik, flygplansdesign eller flygplansstruktur.

Flygindustrin står inför stora utmaningar i omställningen till hållbara transporter. Denna masterprofil gör dig kvalificerad att arbeta självständigt och ta en ledande roll i utvecklingen av morgondagens flygplan. Du får en introduktion till hela designprocessen, från konceptuell design till den slutliga prototypen. Under den senare delen av kommer du och dina medstudenter att designa, bygga och flyga ett flygplan i nerskalad storlek.

Linköping är en av få platser i världen där flygplan designas och tillverkas. Här har flera flyg- och militärflygföretag sin bas, framför allt Saab som tillverkar JAS Gripen och är partner till Airbus och Boeing, men också olika UAV-tillverkare och rymdföretaget Beyond Gravity (tidigare RUAG). Flera av lärarna har kopplingar till flygplansindustrin, och det finns ett nära forsknings- och utbildningssamarbete med universitetet.

Inom masterprofilen kan du fördjupa dig inom något av följande områden:

  • Aerodynamik: Luftflödet runt ett flygplan påverkar dess prestanda avsevärt. Här studeras hur flödet påverkar prestandan och hur man systematiskt kan förbättra den med hjälp av Computational Fluid Dynamics (CFD).
  • Flygplansdesign: Ger ett helhetsperspektiv från kundens behov till designparametrar, flygegenskaper och prestanda. Detta inkluderar flera kurser med fokus på övergripande och detaljerad design, men också ingenjörsfärdigheter för modellering, simulering och designanalys.
  • Flygplansstruktur: Att minska flygplanets vikt är en klassisk utmaning. Fördjupningen behandlar den strukturella modelleringen, designen och analysen av komponenterna, i relation till de strikta vikt-, hållfasthets- och utmattningskraven som måste uppfyllas.

Karriärmöjligheter

Efter examen kommer du att vara förberedd för en karriär inom flygindustrin, allt från konceptuell flygplansdesign till flygplanssystemteknik. Du kommer att kunna ta ledande roller och arbeta självständigt. Alternativt kan du arbeta inom relaterade områden som fordons- eller vindturbinteknik, komplexa system- och produktutveckling, allmän systemteknik. Eller så kan du välja att fortsätta din karriär inom akademin.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas