:

Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 300 hp

Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler erbjuder specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Civilingenjör i maskinteknik

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är en av våra bredaste utbildningar, med en mängd olika valbara kurser och masterprofiler. Begreppet maskinteknik är lika väletablerat inom svensk industri som på den internationella marknaden. Du får en universell ingenjörskompetens som är otroligt gångbar, både i dag och i framtiden.

Avancerad teknik för hållbar produktion

Maskinteknik har sin bas i produktutveckling och tillverkning – att ta fram koncept, konstruktioner och material, och utforma tillverkningsprocesser och produktionssystem. Ämnet är i dag kanske ännu mera aktuellt än någonsin. I den pågående omställningen mot mer intelligenta produkter och ökande krav på hållbarhet och resurseffektivitet så finns stora behov av ny avancerad teknik som bara specialiserade civilingenjörer kan utveckla.

Skarpa projekt i samarbete med företag

De första åren läser du framför allt matematik, fysik, mekanik och maskintekniska ämnen. Du får också kunskaper inom elektroteknik, industriell ekonomi och programmering. Föreläsningar varvas med laborationer som ger dig handfasta erfarenheter och bygger en förståelse som du tar med dig långt in i yrkeslivet. I flera kurser ingår projektarbeten där du får tillämpa dina kunskaper skarpt genom att lösa verkliga problem åt olika företag. Många av våra studenter tar också chansen att åka iväg på en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runtom i världen, som National University of Singapore eller Technische Universität München.

För år fyra och fem kan du välja mellan tio olika masterprofiler som spänner mellan konstruktionsteknik, mekatronik, energi- och miljöteknik, logistik, och flygteknik. Se utförligare information via länken längre ner. Inom flera av dessa områden bedriver LiU en framstående forskning som du får ta del av.

Karriär i Sverige eller utomlands

Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik är dina möjligheter till ett bra jobb och en spännande karriär alltid mycket goda, både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta specialiserat med beräkning, simulering eller fordonsteknik, eller mera generellt inom konstruktion, projektledning eller hållbarhet. Många av våra tidigare studenter arbetar i dag på exempelvis Toyota Material Handling, Siemens, Scania och Volvo, men tack vare din bredd kan du lika gärna jobba för små eller medelstora teknikföretag.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

 

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Masterprofiler Visa/dölj innehåll

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har tio masterprofiler att välja mellan.

Energi- och miljöteknik

Flygteknik

Industriell produktion (Produktionsteknik)

Konstruktionsmaterial

Konstruktionsteknik och produktutveckling

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Logistik och supply chain management

Mekatronik

Produktionsledning (Produktionsstyrning)

Tillämpad mekanik

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i maskinteknik har du gedigna kunskaper i samspelet mellan material, krafter och rörelser. Du kan specialisera dig mot något eller några av maskinteknikens delar, till exempel:

 • Mekanik, där du använder kunskapen om hur fysiska kroppar påverkas av yttre krafter och rörelser för att till exempel utforma deformationszoner på fordon.
 • Termodynamik, där du använder dina kunskaper i hur värme, tryck och entropi påverkar system i relation till energi och energiomvandling för att designa nya, effektiva kylanläggningar eller värmetåliga bromsbeläggningar.
 • Materialkunskap, där du använder allt från klassisk materiallära till kunskaper om nanopartiklar för att skapa saker som nanotrådar, polymerer eller supraledare.
 • Hållfasthetslära, där du beräknar hur saker går sönder och slits för att säkerställa hållbarheten hos till exempel broar eller flygplansvingar.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta inom till exempel:

 • Mekatronik och robotik, design av robotar och elektroniskt styrda system.
 • Produktdesign och produktutveckling, utveckling av nya produkter från idé till fysisk produktionslina.
 • Biomekanik (förståelsen för hur djur, människor och växter fungerar ur ett mekaniskt perspektiv), utveckling av hjälpmedel och metoder för områden som sjukgymnastik, ergonomi och elitidrott.
 • Flygteknik och aerodynamik, design av allt från högeffektiva jetmotorer till lågturbulenta vingskikt.

Arbetsområden

Eftersom maskinteknik är ett så brett ämne kan du jobba i nästan vilket teknikföretag som helst. Bredden gör också att du oftast är en del av ett större team där du agerar som länk mellan olika specialiteter.  Många jobbar i projekt, där tiden är begränsad för att lära sig det som behövs för att utföra arbetsuppgiften och sedan omsätta kunskapen i verkliga lösningar. 

Nästan två tredjedelar av alla civilingenjörer i maskinteknik får sitt första jobb inom någon form av systemdesign eller produktdesign till exempel:

 • Att ingå i ett produktutvecklingsteam.
 • Att vara produkttestare eller optimera en existerande design.
 • Att analysera ett produktionssystem.
 • Att samla in och analysera produktdata som en del av ett kvalitetsutvecklingsteam.

Den gemensamma nämnaren är att du kommer att lära dig de specifika kraven den första tiden på ditt nya jobb. Det är din bredd och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer som lockar arbetsgivare.

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll

”Jag vill rädda världen”

Elin Norberg drömmer om att uppfinna en flygplansmotor som drivs av förnybara bränslen. Här berättar hon om varför civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är rätt val för henne och hur det är att plugga i Linköping.

Artiklar Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier Visa/dölj innehåll

Liknande program Visa/dölj innehåll