Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 300 hp

Civilingenjör i maskinteknik är en internationellt konkurrenskraftig utbildning där digitala verktyg för produktframtagning används tidigt. Utbildningen har starka band till både forskning och företag.

Civilingenjör i maskinteknik

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Som civilingenjör i maskinteknik arbetar du i team med produktutveckling och tillverkning. Produktutveckling kan handla om att utveckla koncept, konstruktioner och material. Inom tillverkning kan du arbeta med själva tillverkningsprocessen, utrustning och utformning av produktionssystem.

Ständig utveckling

Utbildningen förnyas och utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är användningen av hypermoderna digitala redskap tidigt i undervisningen. Redan i årskurs 2 får du prova ett verktyg för så kallad topologioptimering, där datorn hjälper till att hitta den bästa formen på en lastbärande komponent. I årskurs 3 kan du i grupp få genomföra uppdrag åt företag. Uppgiften kan handla om att ta fram ett förslag till en ny rörlig bro över Göta kanal.

Samverkan med företag

Även senare i utbildningen, på kandidat- och masternivå, är antalet företagsknutna projekt stort. Utbildningen har ett nära samarbete med flera av de forskningsområden där LiU är ledande. Kombinationen närhet till forskning och moderna digitala verktyg gör utbildningen internationellt konkurrenskraftig. Den som är nyfiken på omvärlden kan göra en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runt om i världen, som National University of Singapore eller Technische Universität München.

Projektarbeten och många masterprofiler

Utbildningen sticker ut genom sitt fokus på projektarbeten och det stora utbudet av valbara ämnen på masternivå. Du kan välja mellan tio olika masterprofiler – läs mera om dem via länken längre ner på sidan.

Efter examen i maskinteknik kan du arbeta inom specialiserade områden som beräkning, simulering eller med fordonsteknik. Även mer generella arbetsuppgifter inom konstruktion, projektledning eller hållbarhet är tänkbara. Oavsett val kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden, både i och utanför Sverige.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

MasterprofilerVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Som civilingenjör i maskinteknik har du gedigna kunskaper i samspelet mellan material, krafter och rörelser. Du kan specialisera dig mot något eller några av maskinteknikens delar, till exempel:

 • Mekanik, där du använder kunskapen om hur fysiska kroppar påverkas av yttre krafter och rörelser för att till exempel utforma deformationszoner på fordon.
 • Termodynamik, där du använder dina kunskaper i hur värme, tryck och entropi påverkar system i relation till energi och energiomvandling för att designa nya, effektiva kylanläggningar eller värmetåliga bromsbeläggningar.
 • Materialkunskap, där du använder allt från klassisk materiallära till kunskaper om nanopartiklar för att skapa saker som nanotrådar, polymerer eller supraledare.
 • Hållfasthetslära, där du beräknar hur saker går sönder och slits för att säkerställa hållbarheten hos till exempel broar eller flygplansvingar.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta inom till exempel:

 • Mekatronik och robotik, design av robotar och elektroniskt styrda system.
 • Produktdesign och produktutveckling, utveckling av nya produkter från idé till fysisk produktionslina.
 • Biomekanik (förståelsen för hur djur, människor och växter fungerar ur ett mekaniskt perspektiv), utveckling av hjälpmedel och metoder för områden som sjukgymnastik, ergonomi och elitidrott.
 • Flygteknik och aerodynamik, design av allt från högeffektiva jetmotorer till lågturbulenta vingskikt.

Arbetsområden

Eftersom maskinteknik är ett så brett ämne kan du jobba i nästan vilket teknikföretag som helst. Bredden gör också att du oftast är en del av ett större team där du agerar som länk mellan olika specialiteter.  Många jobbar i projekt, där tiden är begränsad för att lära sig det som behövs för att utföra arbetsuppgiften och sedan omsätta kunskapen i verkliga lösningar. 

Nästan två tredjedelar av alla civilingenjörer i maskinteknik får sitt första jobb inom någon form av systemdesign eller produktdesign till exempel:

 • Att ingå i ett produktutvecklingsteam.
 • Att vara produkttestare eller optimera en existerande design.
 • Att analysera ett produktionssystem.
 • Att samla in och analysera produktdata som en del av ett kvalitetsutvecklingsteam.

Den gemensamma nämnaren är att du kommer att lära dig de specifika kraven den första tiden på ditt nya jobb. Det är din bredd och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer som lockar arbetsgivare.

Röster om utbildningenVisa/dölj innehåll

”Jag vill rädda världen”

Elin Norberg vill jobba med teknikutveckling och drömmer om att uppfinna en flygplansmotor som drivs av förnybara bränslen. Här berättar hon om varför civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är rätt val för henne och hur det är att plugga i Linköping.

ArtiklarVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

UtlandsstudierVisa/dölj innehåll

Liknande programVisa/dölj innehåll