Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 300 hp

Tekfak Maskinteknik programbild juli 2018

Civilingenjör i maskinteknik är en internationellt konkurrenskraftig utbildning där digitala verktyg för produktframtagning används tidigt. Utbildningen har starka band till både forskning och företag.

Civilingenjör i maskinteknik

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i maskinteknik

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Som civilingenjör i maskinteknik arbetar du i team med produktutveckling och tillverkning. Produktutveckling kan handla om att utveckla koncept, konstruktioner och material. Inom tillverkning kan du arbeta med själva tillverkningsprocessen, utrustning och utformning av produktionssystem.

Ständig utveckling

Utbildningen förnyas och utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är användningen av hypermoderna digitala redskap tidigt i undervisningen. Redan i årskurs 2 får du prova ett verktyg för så kallad topologioptimering, där datorn hjälper till att hitta den bästa formen på en lastbärande komponent. I årskurs 3 kan du i grupp få genomföra uppdrag åt företag. Uppgiften kan handla om att ta fram ett förslag till en ny rörlig bro över Göta kanal.

Samverkan med företag

Även senare i utbildningen, på kandidat- och masternivå, är antalet företagsknutna projekt stort. Utbildningen har ett nära samarbete med flera av de forskningsområden där LiU är ledande. Kombinationen närhet till forskning och moderna digitala verktyg gör utbildningen internationellt konkurrenskraftig. Den som är nyfiken på omvärlden kan göra en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runt om i världen, som National University of Singapore eller Technische Universität München.

Tio masterprofiler

Utbildningen sticker ut genom sitt fokus på projektarbeten och det stora utbudet av valbara ämnen på masternivå. Du kan välja mellan följande tio masterprofiler:

 • Energi- och miljöteknik
 • Flygteknik
 • Industriell produktion
 • Konstruktionsmaterial
 • Konstruktionsteknik och produktutveckling
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Logistik
 • Mekatronik
 • Produktionsledning
 • Tillämpad mekanik

Efter examen i maskinteknik kan du arbeta inom specialiserade områden som beräkning, simulering eller med fordonsteknik. Även mer generella arbetsuppgifter inom konstruktion, projektledning eller hållbarhet är tänkbara. Oavsett val kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden, både i och utanför Sverige.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i maskinteknik har du gedigna kunskaper i samspelet mellan material, krafter och rörelser. Eftersom ämnet är brett kommer du att specialisera dig inom ditt yrke mot något eller några av maskinteknikens delar, till exempel:

 • Mekanik, där du använder kunskapen om hur fysiska kroppar påverkas av yttre krafter och rörelser för att till exempel utforma deformationszoner på fordon.
 • Termodynamik, där du använder dina kunskaper i hur värme, tryck och entropi påverkar system i relation till energi och energiomvandling för att designa nya, effektiva kylanläggningar eller värmetåliga bromsbeläggningar.
 • Materialkunskap, där du använder allt från klassisk materiallära till kunskaper om nanopartiklar för att skapa saker som nanotrådar, polymerer eller supraledare.
 • Hållfasthetslära, där du beräknar hur saker går sönder och slits för att säkerställa hållbarheten hos till exempel broar eller flygplansvingar.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta inom ett stort antal områden, till exempel:

 • Mekatronik och robotik där du designar robotar och elektroniskt styrda system.
 • Produktdesign och produktutveckling, där du utvecklar nya produkter från idé till fysisk produktionslina.
 • Biomekanik (förståelsen för hur djur, människor och växter fungerar ur ett mekaniskt perspektiv), där du utvecklar hjälpmedel och metoder till användning inom exempelvis sjukgymnastik, ergonomi och elitidrott.
 • Flygteknik och aerodynamik, där du designar allt från högeffektiva jetmotorer till lågturbulenta vingskikt.

Arbetsområden

Eftersom maskinteknik är ett så brett ämne kan du jobba i nästan vilket teknikföretag som helst. Bredden gör också att du oftast är en del av ett större team där du agerar som länk mellan olika specialiteter. Det är svårt att prata om typiska arbetsuppgifter för en maskintekniker. Troligtvis kommer du att vara en del av ett team. Du kommer även att jobba i projekt, där du har en begränsad tid att lära dig det du behöver för att utföra arbetsuppgiften och sedan omsätta dina nya kunskaper i verkliga lösningar.

Nästan två tredjedelar av alla civilingenjörer i maskinteknik får sitt första jobb inom någon form av systemdesign eller produktdesign. Det kan röra sig om:

 • Att ingå i ett produktutvecklingsteam.
 • Att vara produkttestare eller optimera en existerande design.
 • Att analysera ett produktionssystem.
 • Att samla in och analysera produktdata som en del av ett kvalitetsutvecklingsteam.

Den gemensamma nämnaren är att du kommer att lära dig de specifika kraven den första tiden på ditt nya jobb. Det är din bredd och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer som lockar arbetsgivare. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Head of Product Development
 • Senior Supply Planner
 • Gruppchef inom produktutveckling
 • Strategic Configuration Manager
 • Delprojektledare

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll