Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler erbjuder specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Civilingenjör i maskinteknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är en av våra bredaste utbildningar, med en mängd olika valbara kurser och masterprofiler. Begreppet maskinteknik är lika väletablerat inom svensk industri som på den internationella marknaden. Du får en universell ingenjörskompetens som är otroligt gångbar, både i dag och i framtiden.

Avancerad teknik för hållbar produktion

Maskinteknik har sin bas i produktutveckling och tillverkning – att ta fram koncept, konstruktioner och material, och utforma tillverkningsprocesser och produktionssystem. Ämnet är i dag kanske ännu mera aktuellt än någonsin. I den pågående omställningen mot mer intelligenta produkter och ökande krav på hållbarhet och resurseffektivitet så finns stora behov av ny avancerad teknik som bara specialiserade civilingenjörer kan utveckla.

Skarpa projekt i samarbete med företag

De första åren läser du framför allt matematik, fysik, mekanik och maskintekniska ämnen. Du får också kunskaper inom elektroteknik, industriell ekonomi och programmering. Föreläsningar varvas med laborationer som ger dig handfasta erfarenheter och bygger en förståelse som du tar med dig långt in i yrkeslivet. I flera kurser ingår projektarbeten där du får tillämpa dina kunskaper skarpt genom att lösa verkliga problem åt olika företag. Många av våra studenter tar också chansen att åka iväg på en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runtom i världen, som National University of Singapore eller Technische Universität München.

För år fyra och fem kan du välja mellan tio olika masterprofiler som spänner mellan konstruktionsteknik, mekatronik, energi- och miljöteknik, logistik, och flygteknik. Se utförligare information via länken längre ner. Inom flera av dessa områden bedriver LiU en framstående forskning som du får ta del av.

Karriär i Sverige eller utomlands

Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik är dina möjligheter till ett bra jobb och en spännande karriär alltid mycket goda, både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta specialiserat med beräkning, simulering eller fordonsteknik, eller mera generellt inom konstruktion, projektledning eller hållbarhet. Många av våra tidigare studenter arbetar i dag på exempelvis Toyota Material Handling, Siemens, Scania och Volvo, men tack vare din bredd kan du lika gärna jobba för små eller medelstora teknikföretag.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 20%
Fysik 7%
Programmering 6%
Maskinteknik 40%
Energi- och miljöteknik 3%
Industriell ekonomi 7%
Elektroteknik 7%
Kandidatarbete 10%

Detaljerad information år 1-5

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har tio masterprofiler att välja mellan.

Energi- och miljöteknik

Handlar om hur produkter och produktionsprocesser kan analyseras, hanteras och förändras utifrån både ett energi- och ett miljöperspektiv.

Fördjupad information om Energi- och miljöteknik

Flygteknik

Profilen ger en helhetsbild av hur ett flygplan tas fram, från idé och konceptuella skisser till prototyp. Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom något av områdena aerodynamik, flygplansdesign eller struktur/hållfasthetslära.

Fördjupad information om Flygteknik

Industriell produktion (Produktionsteknik)

Hur man utvecklar och använder effektiva flexibla hållbara produktionssystem och utrustningar. Detta gäller såväl dagens som framtidens mer intelligenta och autonoma produktionssystem.

Fördjupad information om Industriell produktion

Konstruktionsmaterial

Behandlar kopplingen mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Fördjupad information om Konstruktionsmaterial

Konstruktionsteknik och produktutveckling

Som produktutvecklare arbetar du kreativt med att skapa och analysera framtidens produkter. Du får en bred bas inom konstruktionsteknik och har möjlighet att fördjupa dig inom designoptimering och designautomation.

Fördjupa information om Konstruktionsteknik och produktutveckling

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling gör företag framgångsrika. Denna profil ger studenten verktyg för att leda och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Fördjupad information om Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Logistik och supply chain management

Handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla och styra material- och informationsflöden i syfte att bidra till långsiktig lönsamhet.

Fördjupad information om Logistik och supply chain management

Mekatronik

Alla avancerade produkter är ett resultat av samdesign mellan mekanik och elektronik där ingenjörer från flera områden möts i produktutvecklingsprocessen. Här fördjupar du dig inom hydraulik/reglerteknik/elektroteknik/fordonssystem vilket förbereder dig för jobb med produktutveckling inom många olika branscher.

Fördjupad information om Mekatronik

Produktionsledning

Hur matematiska optimeringsmodeller och simulering hjälper tillverkande företag att styra mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.

Fördjupad information om Produktionsledning

Tillämpad mekanik

Som beräkningsingenjör kan du ta reda på om en produkt kommer fungera och om den får önskad livslängd. Profilen gör dig redo att analysera och modellera både fluid- och solidmekaniska fenomen.

Fördjupad information om Tillämpad mekanik

Karriär och framtid

Som civilingenjör i maskinteknik har du gedigna kunskaper i samspelet mellan material, krafter och rörelser. Du kan specialisera dig mot något eller några av maskinteknikens delar, till exempel:

 • Mekanik, där du använder kunskapen om hur fysiska kroppar påverkas av yttre krafter och rörelser för att till exempel utforma deformationszoner på fordon.
 • Termodynamik, där du använder dina kunskaper i hur värme, tryck och entropi påverkar system i relation till energi och energiomvandling för att designa nya, effektiva kylanläggningar eller värmetåliga bromsbeläggningar.
 • Materialkunskap, där du använder allt från klassisk materiallära till kunskaper om nanopartiklar för att skapa saker som nanotrådar, polymerer eller supraledare.
 • Hållfasthetslära, där du beräknar hur saker går sönder och slits för att säkerställa hållbarheten hos till exempel broar eller flygplansvingar.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta inom till exempel:

 • Mekatronik och robotik, design av robotar och elektroniskt styrda system.
 • Produktdesign och produktutveckling, utveckling av nya produkter från idé till fysisk produktionslina.
 • Biomekanik (förståelsen för hur djur, människor och växter fungerar ur ett mekaniskt perspektiv), utveckling av hjälpmedel och metoder för områden som sjukgymnastik, ergonomi och elitidrott.
 • Flygteknik och aerodynamik, design av allt från högeffektiva jetmotorer till lågturbulenta vingskikt.

Arbetsområden

Eftersom maskinteknik är ett så brett ämne kan du jobba i nästan vilket teknikföretag som helst. Bredden gör också att du oftast är en del av ett större team där du agerar som länk mellan olika specialiteter.  Många jobbar i projekt, där tiden är begränsad för att lära sig det som behövs för att utföra arbetsuppgiften och sedan omsätta kunskapen i verkliga lösningar. 

Nästan två tredjedelar av alla civilingenjörer i maskinteknik får sitt första jobb inom någon form av systemdesign eller produktdesign till exempel:

 • Att ingå i ett produktutvecklingsteam.
 • Att vara produkttestare eller optimera en existerande design.
 • Att analysera ett produktionssystem.
 • Att samla in och analysera produktdata som en del av ett kvalitetsutvecklingsteam.

Den gemensamma nämnaren är att du kommer att lära dig de specifika kraven den första tiden på ditt nya jobb. Det är din bredd och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer som lockar arbetsgivare.

Röster om utbildningen

”Jag vill rädda världen”

Elin Norberg drömmer om att uppfinna en flygplansmotor som drivs av förnybara bränslen. Här berättar hon om varför civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är rätt val för henne och hur det är att plugga i Linköping.

Tidigare studenter

Artiklar

Två kvinnor håller presentation i föreläsningssal.

Uppsats om ecodesign blev bästa exjobbet

En uppsats om miljöanpassning av produkter och miljödriven produktutveckling ger Alice Landin och Angelica Reyes ett av Christer Gilén-stipendierna 2022. ”En överraskning och väldigt kul”, säger vinnarna som också ger tips om en riktigt bra uppsats.

Det vinnande laget från LiU i Delsbo Electric 2021.

Äntligen LiU-seger i Delsbo Electric

Till slut! Efter flera hedrande tredjeplatser vann LiU:s lag i år Delsbo Electric – tävlingen där studenter gör upp om lägsta möjliga energiförbrukning för rälsbundna fordon. Dessutom fick LiU-laget pris för bäst genomförda projekt.

Filip Tammergård

Första pris för examensarbete inom kollektivtrafik

– Det känns väldigt kul att det var jag som vann första pris för bästa examensarbete inom ”kollektivtrafik på väg”, säger Filip Tammergård. Masteruppsatsen handlar om trafiksignalstyrningens påverkan på fördröjningstider och utsläpp i trafiken.

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program