För en hållbar samhällsutveckling krävs en ny syn på företagande där inte enbart lönsamhet är i fokus utan även andra värden. I profilen Hållbart företagande bygger du vidare på dina kunskaper inom miljö- och energiområdet och fördjupar dig inom industriell ekonomi och management för att utveckla framgångsrika hållbara företag och andra organisationer.

Profilen ges inom huvudområdet Industriell ekonomi. Den inleds med ett kurspaket som öppnar möjligheterna till ett stort utbud av fördjupande kurser. Därefter plockar du själv ihop ditt kurspaket inom till exempel innovation och entreprenörskap, affärsutveckling, marknadsföring, internationalisering, hållbar logistik, energiledning, kvalitetsutveckling med mera. Du har stor möjlighet att skapa din unika profil genom att följa ett eller flera exempel på inriktningarna nedan.

Om du riktar dig mot innovation och entreprenörskap lär du dig att gå från idé till ett nytt företag eller en ny produkt/tjänst för ett befintligt företag. Genom att läsa till exempel marknadsföring, försäljning och internationalisering ges möjligheter att arbeta med att nå nya marknader och kundgrupper med hållbara produkter och tjänster. Utveckling av hållbarhet inom företag sker ofta i nära samarbete med kvalitetsutveckling, ledarskap och förändringsarbete vilka tillsammans ger en bra grund för att arbeta som projektledare inom olika utvecklingsprojekt.

Logistikområdet är ytterligare ett område där hållbarhet får allt större betydelse. Oavsett inriktning får du i flera kurser arbeta med riktiga projekt på företag och organisationer som vill ha hjälp med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Detta ger dig insikter om din framtida arbetsmarknad och skapar kontakter och nätverk.

Obligatoriska kurser ger dig dessutom färdigheter inom policy och juridik, områden som starkt bidrar till att skapa förutsättningarna för ett hållbart företagande. Du fördjupar också dina färdigheter inom livscykelanalyser och klimatberäkningar så att du kan räkna på de förbättringar som teknik- och affärsutveckling kan leda till.

De flesta kurserna läser du tillsammans med andra civilingenjörsprogram. Genom att läsa utomlands en eller två terminer eller välja kurser som ges på engelska ges möjligheten att utveckla såväl dina språkkunskaper som färdigheter att samarbeta med människor från andra kulturer och discipliner. Examensarbetet görs i regel hos företag och andra externa organisationer i Sverige eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Du kan exempelvis jobba som

  • Projektledare inom företag och offentliga organisationer
  • Konsult inom management och hållbarhet
  • Hållbarhetsansvarig
  • Miljö- eller energistrateg
  • Egen företagare inom hållbarhetsområdet
  • Forskare inom miljö- och energiområdet

Utbildning där denna masterprofil kan väljas