Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Programbild Civilingenjör Energi Miljö Management studenter som pluggar

Med kombinationen energi - miljö - management får du kunskaper för att styra utvecklingen mot hållbara energisystem och miljömässigt hållbar teknik. Utbildningen är specialiserad inom modernt miljötänkande och management och finns inte på något annat lärosäte.

Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Det krävs kunskap och mod för att åstadkomma en förändring som leder oss bort från dagens klimat- och miljöhot. Vi behöver bli mer framgångsrika på att nyttja och återanvända den energi som vi producerar idag. Till det krävs kunskaper inom miljö och energi. För att sedan komma vidare och åstadkomma förändring måste de kunskaperna kombineras med ett affärsmässigt tänkande och därför har den här utbildningen lika delar av de tre områdena miljö, energi och management.

Med den här kombinationen kommer du att kunna förstå tekniken kring energiutvinning, ha kunskap om vad naturen klarar av för hållbar energianvändning och sedan kunna sätta upp strategier, sälja in, förhandla och kvalitetssäkra produkter och system på en internationell marknad.

Välj specialisering

Den första terminen läser du miljöteknik och energisystem parallellt med gedigna matematikkurser. Termin två börjar du läsa termodynamik och kemi, och nu startar även managementspåret med en kurs i industriell ekonomi.

De följande åren fördjupar du dina kunskaper, läser avancerade kurser inom management och miljö- och energisystem och från termin 7 kan du välja någon av följande masterprofiler:

 • Teknik för hållbar utveckling
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
 • Hållbart företagande

Forskningen inom miljö-, energi- och managementområdena är väl etablerad på Linköpings universitet och genomförs i nära samverkan med företag och myndigheter. Som student möter du forskningen i olika projekt och får ta dig an forskningsinriktade uppgifter. De lärare som undervisar är även forskare och de förmedlar sina forskningsresultat direkt till studenterna.

Kunskap för alla nivåer

Efter avslutad utbildning kan du få en central rolli jakten på en gemensam plattform för det fortsatta energi- och miljöarbetet, inom och utanför Sveriges gränser. På alla nivåer, från konstruktörer och projektledare till företagsledning, behövs personer som kan förstå och utveckla tekniken på ett hållbart sätt. Där har du din nisch som Civilingenjör i energi – miljö – management.

De här ämnena läser du

Utbildnings- och programplan

Ladda ned mer information

Här hittar du en nedladdningsbar broschyr om våra program inom maskinteknik och design (PDF).

Meritvärde

Efter utbildningen

Som civilingenjör inom energi - miljö - management kan du specialisera dig inom miljöteknik eller energi. Du kommer att jobba med att förstå, analysera och minska människans negativa effekter på miljön. Du kan till exempel jobba med:

 • Förnybara energikällor, där du designar och tillverkar exempelvis solcellsplattformar, vågkraftverk och geotermiska kraftverk.
 • Grön IT, där du jobbar med att vid tillverkning av elektronik minska energianvändning och miljöpåverkan.
 • Luftrening, där du minskar utsläppen från till exempel bilavgaser eller fabriksprocesser.
 • Vattenrening, där du skapar processer för att rena dagvatten till dricksvatten eller eliminera föroreningar och miljögifter ur spillvatten.

Energi- och miljöteknik är en av världens snabbast växande yrkessektorer och Sverige är ett föregångsland internationellt sett.

Arbetsområden

Som civilingenjör i energi - miljö - management kommer du att kunna jobba med miljöaspekter inom områden som produktion, produktdesign, systemanalys eller samhällsutveckling. Likt andra civilingenjörer kommer du att jobba inom projekt tillsammans med andra yrkesgrupper, till exempel miljövetare, biologer, kemister, advokater, ekonomer och logistiker.

Som miljöingenjör kommer du att jobba med olika processer där du till exempel:

 • Utvecklar ny miljöeffektiv teknik och nya miljövänliga produkter.
 • Granskar tillverkningsprocesser för att minska deras miljöpåverkan.
 • Analyserar produkters livscykel och deras påverkan på miljön.
 • Startar, utvecklar och övervakar miljöförbättringsprogram, till exempel inom effektiviserad energianvändning.
 • Styr och dokumenterar företags miljö- och kvalitetsarbete.
 • Ger råd och stöd till företagsledningar i miljöfrågor.
 • Analyserar komplexa system för att hitta och avhjälpa miljöproblem, till exempel genom att analysera vattenanvändning inom tillverkningsindustrin.

Väljer du att under dina avslutande studier inrikta dig mot kurser inom industriell ekonomi kan du jobba med management inom miljötekniska företag eller på energi- och miljöavdelningar inom större koncerner.

Du kan även välja att jobba som till exempel:

 • Miljörättsexpert, där du ger företag eller organisationer råd vad gäller miljö och lagar.
 • Forskare eller universitetslärare inom miljöteknik.

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.