Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Programbild Civilingenjör Energi Miljö Management studenter som pluggar

Hur kan ingenjören påverka utformningen av ny teknik för en hållbar samhällsutveckling? Med kombinationen energi - miljö - management får du kunskaper för att leda utvecklingen för de utmaningar och möjligheter som existerar inom energi- och miljöområdet.

Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Senare del, Civilingenjör i energi - miljö – management 300 hp – för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande program

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Civilingenjörsprogrammet energi - miljö - management erbjuder en kombination som inte går att finna vid andra lärosäten – en specialiserad utbildning inom modernt miljötänkande och management. Under utbildningen ökar du din förståelse för existerande klimatutsläpp och missgynnande förhållanden i dagens energianvändning. Du lär dig att förutse problem och hitta tekniska lösningar som gynnar vårt samhälle.

Välj specialisering

Den första terminen läser du miljöteknik och energisystem parallellt med gedigna matematikkurser. Termin två börjar du läsa termodynamik och kemi, och nu startar även managementspåret med en kurs i industriell ekonomi. De följande åren fördjupar du dina kunskaper, läser avancerade kurser inom management och miljö- och energisystem och från termin 7 kan du välja någon av följande masterprofiler:

 • Teknik för hållbar utveckling
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
 • Hållbart företagande

Forskningen inom miljö-, energi- och managementområdena är väl etablerad på Linköpings universitet och genomförs i nära samverkan med företag och myndigheter. Som student möter du forskningen i olika projekt och får ta dig an forskningsinriktade uppgifter. Många av de lärare som undervisar är även forskare som förmedlar sina forskningsresultat direkt.

Kunskap för alla nivåer

Efter avslutad utbildning kan du få en central roll i jakten på en gemensam plattform för det fortsatta energi- och miljöarbetet, inom och utanför Sveriges gränser. På alla nivåer, från konstruktörer och projektledare till företagsledning, behövs personer som kan förstå och utveckla tekniken på ett hållbart sätt. Där har du din nisch som Civilingenjör i energi – miljö – management.

De här ämnena läser du

Utbildnings- och programplan

Ladda ned mer information

Här hittar du en nedladdningsbar broschyr om våra program inom maskinteknik och design (PDF).

Meritvärde

Artiklar om utbildningen

Efter utbildningen

Som civilingenjör inom energi - miljö - management kan du specialisera dig inom miljöteknik eller energi. Du kommer att jobba med att förstå, analysera och minska människans negativa effekter på miljön. Du kan till exempel jobba med:

 • Förnybara energikällor, där du designar och tillverkar exempelvis solcellsplattformar, vågkraftverk och geotermiska kraftverk.
 • Grön IT, där du jobbar med att vid tillverkning av elektronik minska energianvändning och miljöpåverkan.
 • Luftrening, där du minskar utsläppen från till exempel bilavgaser eller fabriksprocesser.
 • Vattenrening, där du skapar processer för att rena dagvatten till dricksvatten eller eliminera föroreningar och miljögifter ur spillvatten.

Energi- och miljöteknik är en av världens snabbast växande yrkessektorer och Sverige är ett föregångsland internationellt sett.

Arbetsområden

Som civilingenjör i energi - miljö - management kommer du att kunna jobba med miljöaspekter inom områden som produktion, produktdesign, systemanalys eller samhällsutveckling. Likt andra civilingenjörer kommer du att jobba inom projekt tillsammans med andra yrkesgrupper, till exempel miljövetare, biologer, kemister, advokater, ekonomer och logistiker.

Som miljöingenjör kommer du att jobba med olika processer där du till exempel:

 • Utvecklar ny miljöeffektiv teknik och nya miljövänliga produkter.
 • Granskar tillverkningsprocesser för att minska deras miljöpåverkan.
 • Analyserar produkters livscykel och deras påverkan på miljön.
 • Startar, utvecklar och övervakar miljöförbättringsprogram, till exempel inom effektiviserad energianvändning.
 • Styr och dokumenterar företags miljö- och kvalitetsarbete.
 • Ger råd och stöd till företagsledningar i miljöfrågor.
 • Analyserar komplexa system för att hitta och avhjälpa miljöproblem, till exempel genom att analysera vattenanvändning inom tillverkningsindustrin.

Väljer du att under dina avslutande studier inrikta dig mot kurser inom industriell ekonomi kan du jobba med management inom miljötekniska företag eller på energi- och miljöavdelningar inom större koncerner.

Du kan även välja att jobba som till exempel:

 • Miljörättsexpert, där du ger företag eller organisationer råd vad gäller miljö och lagar.
 • Forskare eller universitetslärare inom miljöteknik.

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.