Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management

300 hp

Detta program kombinerar kunskaper i miljö- och energiteknik med affärsnytta. Det gör dig mycket kvalificerad att jobba med teknikutveckling relaterad till miljö och hållbarhet och därmed bidra till en bättre värld.

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

För att nå en ökad hållbarhet och energieffektivitet krävs inte bara bättre teknik, utan också en större förståelse för hur vi använder energi och producerar el och värme. Därför kombinerar detta program teknik med kunskaper i affärsnytta och management, eller verksamhetsstyrning på svenska. Den kombinationen finns bara här på Linköpings universitet. Med dessa samlade kunskaper kan du utveckla strategier, starta företag och kvalitetssäkra produkter och system på en internationell marknad.

Miljö, energi och hållbar teknik

Det första året läser du kurser i miljöteknik och energisystem parallellt med kurser i matematik, teknik, programmering och management. Därefter fördjupar du dina kunskaper inom energisystem, energi- och miljöteknik, samt management. I slutet av år tre genomför du ett större projekt där du får använda dina kunskaper för att lösa praktiska problem, oftast i samarbete med ett företag eller en organisation.

Till årskurs fyra väljer du en av följande tre masterprofiler där du har stor frihet att läsa de kurser som lockar dig mest:

 • Hållbart företagande
  Ger en fördjupning inom strategisk företagsledning och miljödriven affärsutveckling, vilket innebär att miljötänkandet är en viktig del av verksamheten. Det kan exempelvis handla om att tillverka produkter av återvunnet material eller tillvarata spillenergi på ett smart sätt. Du lär dig hur företag kan skapas och ledas, liksom hur hållbarhetsfrågor kan drivas på ledningsnivå.
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
  Fördjupar kunskaperna kring olika slags metoder och verktyg för att analysera system och resursflöden, med särskilt fokus på energi- och miljöfrågor. Du bygger din kompetens genom att arbeta med verkliga utmaningar direkt från näringslivet och offentliga organisationer.
 • Teknik för hållbar utveckling
  Du studerar hur tekniska lösningar kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Profilen spänner över många olika teknikområden, med tyngdpunkt på energi- och materialteknik. Du får bland annat utveckla metoder att lagra och omvandla energi, genom kurser i strömningsmaskinteknik, batteriteknik och material samt forskningsnära projekt.

Projekt och exjobb med forskningsanknytning

Många studenter väljer att läsa kurser utomlands under senare årskurser. Kurser i energimarknader, miljöledning eller energi- och miljöteknik vid andra universitet ger värdefulla insikter i de globala förutsättningarna för hållbar utveckling. Du övar dina språkkunskaper och börjar även bygga ett internationellt kontaktnät som du kan ha glädje av i ditt framtida yrkesliv.

Lärarna på programmet är ledande forskare inom sina respektive ämnen. Du kommer att möta forskningen genom olika projektarbeten och får ta dig an forskningsinriktade uppgifter som du direkt kan koppla till exjobbet som genomförs under sista året.

Som färdig civilingenjör i Energi – miljö – management är dina kunskaper hett eftertraktade. Energiexpert, energi- och miljökonsult, projektledare eller affärsanalytiker är exempel på yrken som väntar dig.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Karriär och framtid

Du kan jobba med miljö- och resursfrågor inom områden som utformning av produkter och system, tillverkning, och samhällsutveckling. Du kommer ofta att arbeta i projekt tillsammans med andra civilingenjörer, liksom med exempelvis produktutvecklare, ekonomer, biologer och jurister.

I ditt yrkesliv kan du jobba med att

 • Utveckla ny hållbar teknik och nya resurseffektiva produkter
 • Granska tillverkningsprocesser för att minska deras energibehov och klimatpåverkan
 • Analysera produkters livscykel och deras påverkan på miljön
 • Starta, utveckla och övervaka miljöförbättringsprogram, exempelvis inom effektiviserad energianvändning
 • Ge råd och stöd till företagsledningar i energi- och miljöfrågor, eller själv ingå i en företagsledning som miljö- eller hållbarhetschef
 • Analysera komplexa system för att hitta och åtgärda energi- och miljöproblem, till exempel hos fabriker eller reningsverk
 • Leda och utveckla projekt för förbättrad energianvändning direkt i industri-, bygg- och bostadsföretag, eller via konsult- och energiföretag
 • Forska inom energi, miljö eller management, på ett universitet eller inom näringslivet.

Tidigare studenter

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier