Vill du lösa samhällets hållbarhetsutmaningar? Som civilingenjör i energi – miljö – management får du kunskaper och färdigheter för att utveckla, utvärdera och införa tekniska och affärsmässiga lösningar inom energi- och miljöområdet. Detta gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden. 

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Du får lära dig om hur energi och resurser används i företag och i samhället i stort och vilka hållbarhetsproblem detta leder till. Du får sedan lära dig om olika tekniker och strategier för att effektivisera resursanvändningen. Tillsammans med kunskaper i affärsnytta och verksamhetsstyrning kan du införa förändringar för en ökad hållbarhet. Programmets kombination av kunskaper i energi- och miljöteknik med kunskaper i verksamhetsstyrning är mycket eftertraktad hos företag och organisationer i samhället.

Miljö, energi och hållbar teknik

De första två åren läser du kurser i management och energi- och miljöteknik parallellt med matematik, fysik och programmering. Under tredje året fördjupar du dina spetskunskaper vilket leder fram till ett kandidatarbete som görs i samverkan med ett företag eller en offentlig organisation.

Till årskurs fyra väljer du en av följande masterprofiler:

 • Hållbart företagande
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
 • Teknik för hållbar utveckling

Läs mera om profilerna längre ner på sidan.

Utveckling av hållbara produkter och tjänster

Från årskurs fyra får du använda dina kunskaper och färdigheter för att lösa praktiska problem, ofta på uppdrag av företag eller offentliga organisationer. Många studenter väljer att studera en termin utomlands vilket ger värdefulla insikter i de globala förutsättningarna för hållbar utveckling. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du själv identifierar, designar och genomför en studie som bidrar till utveckling av hållbara produkter, tjänster eller affärsmodeller.

Arbeta med miljö- och energifrågor

Som färdig civilingenjör i Energi – miljö – management är du hett eftertraktad. Du kan exempelvis arbeta med miljö- och energifrågor för elnätsbolag, energibolag, konsultbolag, regioner, tillverkningsindustrier och samhällsbyggnad. Du kan också arbeta med försörjningen av samhällskritiska resurser såsom energi, vatten eller livsmedel. Hållbarhetschef, energiexpert, miljökonsult, verksamhetsutvecklare, projektledare, affärsutvecklare, strateg, processingenjör, egenföretagare, elnätsutvecklare, forskare, expert och chef är exempel på yrken som väntar dig.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 20%
Optimering och simulering 3%
Fysik 7%
Programmering 5%
Maskinteknik 9%
Energi- och miljöteknik 22%
Industriell ekonomi 10%
Elektroteknik 7%
Kommunikation och ledarskap 7%
Kandidatarbete 10%

Detaljerad information år 1-5

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i energi - miljö - management har tre masterprofiler att välja mellan.

Hållbart företagande

Profilen bygger vidare på dina kunskaper inom miljö- och energiområdet och fördjupar dig inom industriell ekonomi och management för att utveckla framgångsrika hållbara företag och andra organisationer.

Fördjupad information om Hållbart företagande

Systemverktyg för hållbar utveckling

Profilen fördjupar kunskaperna kring verktyg för att analysera system, med särskilt fokus på energi- och miljöfrågor. Du lär dig arbeta med olika metoder och verktyg, utifrån många olika utmaningar som kommer direkt från näringslivet och offentliga organisationer.

Fördjupad information om Systemverktyg för hållbar utveckling

Teknik för hållbar utveckling

Profilen fokuserar på hur tekniska lösningar kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och spänner över många olika teknikområden, med tyngdpunkt på värmeöverföring/strömningslära, elkraft och materialteknik.

Fördjupad information om Teknik för hållbar utveckling

Karriär och framtid

Du kommer ofta att arbeta i projekt tillsammans med andra civilingenjörer, ekonomer, biologer och jurister. I ditt yrkesliv kan du exempelvis jobba med att:

 • Leda arbetet med energi- och miljöfrågor hos företag och myndigheter, nationellt och internationellt.
 • Ge råd och stöd till företagsledningar i energi- och miljöfrågor, eller själv ingå i en företagsledning som miljö- eller hållbarhetschef.
 • Analysera och förbättra energisystem, till exempel el- och fjärrvärmesystem.
 • Analysera komplexa system för att hitta och åtgärda miljöproblem, till exempel inom industri och samhällsbyggnad.
 • Granska tillverkningsprocesser för att minska deras energibehov och klimatpåverkan.
 • Leda och utveckla projekt för förbättrad energi- och resursanvändning direkt i industri-, bygg- och bostadsföretag, eller via konsult- och energiföretag.
 • Forskning och utveckling inom energi, miljö eller management, på ett universitet eller inom näringslivet.
 • Analysera produkters livscykel och deras påverkan på miljön.
 • Utveckla ny hållbar teknik och nya resurseffektiva produkter.
 • Få cirkulär ekonomi att fungera på riktigt.
 • Skapa hållbar affärsutveckling.

Tidigare studenter

Artiklar

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Bild på student

Hon är framtidens ledare och hållbarhetskämpe

Civilingenjörsstudenten Elova Ryegård har fått representera Sverige i det internationella ledarskapsprogrammet ”European Leadership Academy” för unga kvinnor i Nice där hon också vann titeln ”Sustainability Champion”.

Glada studenter samarbetar.

"Det finns en möjlighet att lyckas"

Temperaturhöjningen måste ner till högst 2 grader Celsius inom 80 år. Vi måste agera snabbt och FN har kallat till ett toppmöte om klimatet. Så börjar klimatrollspelet som EMM-studenterna spelar.

Studentlivet

Utlandsstudier