Tillverkande företag står inför en alltmer komplex verklighet där kraven för ökad social och miljömässig hållbarhet möter de möjligheter som digitalisering ger i att göra företaget lönsammare. Masterprofilen i Industriell produktion är multifunktionell och ger dig verktyg och kunskaper för en framgångsrik karriär inom tillverkning, oavsett om du vill utveckla teknik eller leda människor.

När du arbetar inom produktion är du aktiv i gränslandet mellan IT, konstruktion och design, organisation och ledning. Du blir spindeln i nätet! Du kanske leder en grupp produktionstekniker som utvecklar och sätter upp ett nytt produktionssystem för en ny produkt. Eller så är du experten på en viss tillverkningsprocess i ett team som utvecklar och implementerar AI i företagets nästa generation av produktionssystem, där ni måste säkerställa att det ni gör håller flera år framöver. Oavsett var du hamnar så hamnar du ofta i centrum för viktiga beslutsprocesser och stöttar företaget i att göra sin produktion mera hållbar för framtida generationer.

Många företag flyttar hem fabriker från exempelvis Asien. Det ger goda möjligheter för kvalificerade ingenjörer inom produktionsområdet att göra karriär i Europa. Flera företag har också en global närvaro, vilket gör att kunskap om tillverkning också öppnar dörren till en karriär utanför EU. För att förbereda dig för detta ges många av kurserna på engelska. Bland dina kurskamrater finns utländska studenter, så du är förberedd för att jobba internationellt eller i internationella grupper.

Masterprofilen ger praktisk insikt i avancerade tillverkningsprocesser och vad som är viktigt vid utveckling av komplexa industriella system. Du arbetar med virtuella verktyg med automation i utvecklingens framkant för att länka samman det digitala, som simuleringar och modeller, med den fysiska verkligheten. Och du lär dig den viktigaste ingenjörskunskapen av alla: problemlösning, och hur du applicerar den inom produktion.

Profilen innehåller kurser inom automation, smarta fabriker, Lean, virtuell tillverkning och hur man skapar och förändrar produktionssystem. Allt detta behöver du för att få den kompetens som krävs i din framtida karriär. Om du söker dig till chefs- eller ledarroller så ger en bakgrund inom tillverkning och produktion ofta ett teknikdjup och kunnande som uppskattas hos företag. Vill du hellre arbeta med teknikutveckling och implementering ger profilen också en god förståelse för en rad produktionstekniker och koncept.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar många möjligheter för din framtida karriär. Det kan både vara inom service, statlig eller privat sektor, och allt från fordon till flyg eller matproduktion. Du kan arbeta nationellt eller internationellt. Inom tillverkning och produktion brukar teknisk kompetens och kunskap belönas utan fina titlar, men exempel på vanliga positioner och karriärvägar är:

  • Produktionstekniker, för att sedan bli gruppchef, linjechef och produktionschef
  • Gruppchef eller linjechef
  • Teknisk specialist inom sälj för att sedan bli inköpschef på en högteknologisk tillverkande industri
  • Kvalitetsingenjör för inköp, med fokus på processkvalitet
  • Produktägare, med uppdrag att leda utvecklingen för en produkt
  • Ledare för industriell digitalisering
  • Industrialiseringsledare, som leder utvecklingen av ett produktionssystem för en viss produkt
  • Projektledare
  • Teknisk expert
  • Processexpert

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas