Materialteknik handlar om hur material är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Goda kunskaper inom detta område hjälper dig som ingenjör att designa produkter med bättre prestanda samt nyttja material på ett mer effektivt sätt.

Moderna produktionsmetoder som additiv tillverkning (3D-printning) leder till att ingenjörer behöver kunskaper i hur materialegenskaperna påverkas av dessa metoder. En lättviktskomponent till ett flygplan som 3D-printats får exempelvis inte samma egenskaper som en gjuten eller maskinbearbetad komponent i samma material.

Kunskaper om materialegenskaper är viktiga för den tillverkande industrin i den pågående förändringen mot en alltmer automatiserad produktion. Ett exempel är tillverkning av produkter i kolfiberkomposit. Mycket av tillverkningen har tidigare skett genom manuellt handarbete, men nu går den alltmer mot en automatisering av produktionsprocessen. För att denna omställning inte ska påverka att produktens kvalitet krävs en god kännedom om materialet.

Inom denna masterprofil lär du dig hur ett materials egenskaper är kopplade till materialets inre struktur, och hur denna kunskap kan användas vid val av material eller produktionsmetod för en produkt. Kurserna fokuserar på olika materialgrupper och/eller hur olika produktionsprocesser påverkar materialegenskaperna.

Alla kurser inom profilen ges på engelska. Du och de andra svenska studenterna läser tillsammans med utbytesstudenter från hela världen i en internationell lärmiljö.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom forskning och utveckling, både nationellt och internationellt. Exempel på befattningar:

  • Materialingenjör
  • Konstruktör
  • Produktutvecklare
  • Beräkningsingenjör

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas