Vill du utveckla framtidens biologiska läkemedel och skapa verktyg för tidig diagnostik? Eller designa nya produkter för rening av vatten med anpassade biomolekyler som bryter ner specifika miljöföroreningar? Välkommen till profilen som lär dig livets ingenjörskonst!

Livets ingenjörskonst handlar om att skapa produkter och processer för att bland annat främja bättre hälsa och gynnsammare förutsättningar för det ekologiskt hållbara samhället. För att kunna göra det krävs förståelse för de biomolekyler som styr livsförutsättningarna – i första hand proteiner – och hur de kan förändras för olika ändamål.

Kontrollerad produktion av proteiner och andra biologiska molekyler har varit möjlig under flera decennier, men visionen för framtiden handlar om att framställa säkra, smarta molekylsystem som kan slå på och av processer i kroppen. Covidpandemin är ett exempel som visar att vi behöver nya biotekniska lösningar på stora globala samhällsproblem. För att realisera den enorma utvecklingspotential som finns inom det här området krävs bioingenjörer med förmåga till systematisk problemlösning kombinerad med djup ämneskunskap och praktisk färdighet i labbet.

Profilen bygger vidare på den starka naturvetenskapliga grund som dina första tre år på programmet har gett dig och fördjupar din förståelse för proteiners struktur, stabilitet, dynamik, interaktioner och aktivitet. Du lär dig om storskalig analys av proteiner i komplexa prover och hur klassificering baserad på maskininlärning kan förutsäga sjukdom utifrån sådana data.

Du utvecklar också dina färdigheter i programmering för att kunna hantera den enorma mängd information om biomolekylers egenskaper som finns i databaser och får bekanta dig med de AI-verktyg för strukturanalys som lanserades häromåret. En ny kurs om terapeutiska proteiner ger dig den senaste kunskapen om hur proteinläkemedel kan designas och förbättras. Du breddar din utbildning genom att också läsa exempelvis ekonomi, ledarskap, kvalitetsledning, entreprenörskap eller miljöteknik.

På den här profilen får du arbeta i flera projekt i grupp och delta i många seminarier och laborationer. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och examensarbetet, som brukar genomföras individuellt, förlägger våra studenter i forskargrupper inom akademin, inom industrin, på andra myndigheter eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Efter studierna är du en eftertraktad resurs och din examen har ett erkänt gott rykte på arbetsmarknaden. Alumnerna från profilen får snabbt jobb på stora läkemedelsbolag eller på företag inom bioteknik, kemisk analys och biomarkördiagnostik. Även livsmedelsindustrin och kemikalietillverkare finns representerade bland alumnernas arbetsgivare. Ungefär en femtedel väljer att fortsätta på en akademisk bana genom forskarstudier och många jobbar som konsulter.

Utbildning där denna masterprofil kan väljas