Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Tänk dig en hållbar framtid där människan bygger biologiska material från grunden, från minsta molekyl, till livsmedel, läkemedel eller biobränsle. Är du nyfiken på kemi, biologi och bioteknik så kan du bli en av dem som bidrar till utvecklingen.

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Tror du att det snabbväxande området mellan kemi och biologi har potential att lösa vår tids stora utmaningar så har du hittat rätt. På vår utbildning får du djup förståelse för biologiska processer, in i minsta beståndsdel: på molekylär eller till och med atomär nivå. Du får undersöka hur vi kan förbättra människors hälsa genom att skräddarsy proteiner, hur vi kan förlänga hållbarheten i livsmedel för att minska svinn, eller hur biokemiska sensorer kan upptäcka sjukdomar eller miljöproblem. Du kan också fokusera på hur man i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att använda skogsråvara som en resurs. Det här gör du genom att använda naturliga molekyler på ett smartare sätt, genom att förändra existerande molekyler eller genom att designa helt nya.

Valbar utgång – civilingenjör eller naturvetare

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på era val.

Civilingenjörsinriktningen

Du som väljer civilingenjörsinriktningen fortsätter din utbildning med kurser i matematik, fysik, teknik och programmering, samtidigt som du fördjupar dig inom kemi och biologi. År tre läser du bland annat proteinkemi, bioinformatik, statistik och bioteknisk mätteknik. Du avslutar året med ett kandidatprojekt på 16 hp inom protein engineering – modifiering av ett protein.

Därefter väljer du en av dessa masterprofiler:

  • Industriell bioteknik och produktion
    Hur bioteknik kan användas för att framställa läkemedel, drivmedel och livsmedel. Du studerar bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder.
  • Protein science and technology
    Hur proteiners olika egenskaper kan utnyttjas i biotekniska processer. Du får också lära dig hur man tar fram och analyserar stora mängder data om proteiner, vilket blir allt viktigare inom diagnostik och läkemedelsområdet.

Naturvetarinriktningen

Naturvetarinriktningen passar dig som är intresserad av att få mer djupgående kunskaper i kemi och biologi, och kanske vill forska i ämnet i framtiden. Du kanske vill läsa mer molekylärgenetik eller naturproduktskemi och farmakologi? Efter avslutad kandidatutbildning (180 hp) kan du välja ett masterprogram (120 hp) inom det område du är mest intresserad av.

Om du väljer en naturvetenskaplig kandidatinriktning kan du efter examen läsa till exempel

  • Masterprogrammet Protein Science
  • Masterprogrammet Chemistry
  • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i högstadiet eller gymnasieskolan

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplaner

Civilingenjörsutbildningen

Kandidatutbildningen

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Växande industri som efterfrågar just din kunskap

Efter utbildningen öppnar sig många möjligheter. Allt fler företag växer fram inom kemisk och bioteknisk industri, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel, och här behövs ingenjörer och naturvetare med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. Arbetsgivare som anställt kemiska biologer de senaste åren är betydande aktörer inom svensk läkemedelsindustri, kemiska analysföretag och pappersbruk. Många av våra tidigare studenter är också konsulter eller arbetar inom olika myndigheter.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Exempel på examensarbeten
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Liknande masterprogram
Visa/dölj innehåll