Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Vilka blir framtidens biologiska läkemedel och biodrivmedel? Var med och bidra till utvecklingen! Här lär du dig morgondagens tekniker för att skapa biomolekyler för användning i nästa generations läkemedel, i diagnostiska hjälpmedel och nya material.

Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp – för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande program

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Kemisk biologi omfattar all kemi som gränsar till biologi, och ger dig djupgående förståelse om biologiska processer ända ner på molekylär nivå. Här ryms även kunskap om hur biomolekyler är uppbyggda och hur de fungerar och interagerar med varandra i större system – kunskap som du behöver för att kunna utnyttja biomolekyler för skräddarsydda ändamål, till exempel utveckling av biosensorer som analys- eller diagnosverktyg eller design och produktion av biologiska läkemedel.

Både civilingenjör och naturvetare

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val.

Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. Andra året innebär fördjupning i matematik, organisk kemi, biokemi, programmering, fysikalisk kemi, fysiologi och fysik. Under årskurs tre läser du specialdesignade kurser inom molekylär bioteknik, proteinkemi, genteknik och bioinformatik, men även statistik, mätteknik och reglerteknik. I slutet av årskurs tre gör du tillsammans med andra studenter ett kandidatprojekt på 16 hp inom ”protein engineering” – modifiering av ett protein för att förbättra en önskad egenskap. Inför år fyra väljer du en av följande masterprofiler:

 • Protein Science and Technology
 • Industriell bioteknik och produktion

Det femte året kan du välja friare mellan ett stort antal kurser som antingen innebär fördjupning i programmets ämnesområde eller breddning inom exempelvis miljöteknik, kvalitetsteknik, språk eller ekonomi.

Den treåriga naturvetarinriktningen ger grundläggande kunskaper i både kemi och biologi. Den passar dig som vill ägna dig åt grund­forskning i ämnet. Du får både teoretisk för­djupning och stor laboratorievana. Årskurs två och tre läser du ett stort antal kurser som väver ihop kemi- och biologiområdet, som biokemi, fysiologi, proteinkemi, bioinformatik, genteknik och biomätteknik. Parallellt läser du kurser för att lära dig analysera data och presentera dina resultat muntligt såväl som skriftligt. Du har stor valfrihet under det sista året och kan välja att fördjupa dig inom kemi- eller biologiområdet. Du avslutar med ett examensarbete på kandidatnivå.

Speciellt efterfrågad kompetens

Efter utbildningen öppnar sig många möjligheter. Allt fler företag växer fram inom kemisk och bioteknisk industri, och här finns ett stort behov av den speciella kompetens du får under utbildningen. Octapharma, AstraZeneca, Cambrex och kommunala vatten- och avfallsverk är bara några arbetsgivare som anställt kemiska biologer de senaste åren. Exempel på arbetsområden är inom gentekniska tillämpningar, läkemedelsutveckling, livsmedelsproduktion samt inom utveckling och produktion av biobränslen. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

De här ämnena läser du på civilingenjörsutbildningen

Utbildnings- och programplan

Ladda ned mer information

Meritvärde

Efter utbildningen

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål.

Eftersom kemisk biologi är ett väldigt brett område kan du exempelvis specialisera dig inom:

 • Proteinkemi, där du studerar proteiner; hur de byggs upp, får sin tredimensionella struktur och samspelar med varandra, för att exempelvis kunna utveckla nya biologiska läkemedel.
 • Biologisk produktion, där ditt mål är att med hjälp av ”biologiska fabriker” tillverka kemiska och biokemiska produkter, som till exempel nya, effektiva läkemedel eller biobränslen.
 • Biosensorutveckling, där du använder biologiska komponenter för att skapa mycket känsliga sensorer som kan användas exempelvis inom medicinsk diagnostik eller för att öka säkerheten på flygplatser.
 • Strukturbiologi, där du exempelvis kan undersöka de molekylära orsakerna bakom olika cancersjukdomar.
 • Biomolekylär design, där du konstruerar biomolekyler eller mindre organiska molekyler som kan användas i diagnostiska syften för att upptäcka olika sjukdomar.

Arbetsområden

Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel.

Du kommer att kunna jobba som till exempel:

 • Medicinsk analytiker, där du analyserar olika ämnens inflytande på mänsklig hälsa och utvecklar nya metoder för exempelvis patologisk analys.
 • Laboratorieingenjör, där du förbereder, utför och analyserar prover och utvecklar nya metoder att analysera kemiska och biologiska processer.
 • Konsult, process- eller kvalitetsingenjör, där du med din expertkunskap kan bidra till process- och kvalitetsförbättringar inom industrin.
 • Forskare i kemisk biologi inom akademin, industrin eller på forskningsinstitut, där du studerar och utvecklar nya sätt att förstå kemiska och biologiska processer.
 • Projektledare, där du främst driver projekt inom molekylär bioteknik.

Om du vill jobba inom närliggande ämnen kan du till exempel vidareutbilda dig till:

 • Expert inom lag och rätt, där du framförallt arbetar med patenträtt och miljörätt.
 • Lärare, där du arbetar som ämneslärare på gymnasieskola eller universitet.
 • Teknikspecialist inom försäljning och marknadsföring, framför allt inom kemisk/biokemisk industri och läkemedelsindustri, där du tillsammans med marknadsavdelningar och ekonomiavdelningar presenterar företagets produkter, skriver offerter och hjälper kunder att integrera företagets lösningar i sina egna produkter.

Om du väljer en naturvetenskaplig kandidatinriktning kan du efter examen läsa till exempel:

 • Masterprogrammet Protein Science
 • Masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
 • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.