Tänk dig en hållbar framtid där människan bygger biologiska material från grunden, från minsta molekyl, till livsmedel, läkemedel eller biobränsle. Är du nyfiken på kemi, biologi och bioteknik så kan du bli en av de som bidrar till utvecklingen.

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2024 / Helfart / Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Tror du att det snabbväxande området mellan kemi och biologi har potential att lösa vår tids stora utmaningar så har du hittat rätt. På vår utbildning får du djup förståelse för biologiska processer, in i minsta beståndsdel: på molekylär eller till och med atomär nivå. Du får undersöka hur vi kan förbättra människors hälsa genom att skräddarsy proteiner, hur vi kan förlänga hållbarheten i livsmedel för att minska svinn, eller hur biokemiska sensorer kan upptäcka sjukdomar eller miljöproblem. Du kan också fokusera på hur man i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att använda skogsråvara som en resurs. Det här gör du genom att använda naturliga molekyler på ett smartare sätt, genom att förändra existerande molekyler eller genom att designa helt nya.

Valbar utgång – civilingenjör eller naturvetare

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på era val.

Civilingenjörsinriktningen

Du som väljer civilingenjörsinriktningen fortsätter din utbildning med kurser i matematik, fysik, teknik och programmering, samtidigt som du fördjupar dig inom kemi och biologi. År tre läser du bland annat proteinkemi, bioinformatik, statistik och bioteknisk mätteknik. Du avslutar året med ett kandidatprojekt på 16 hp inom protein engineering – modifiering av ett protein.

Därefter väljer du en av dessa masterprofiler:

  • Industriella bioprocesser
    Hur bioteknik kan användas för att framställa läkemedel, drivmedel och livsmedel. Du studerar bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder.
    Fördjupad information om Industriella bioprocesser
  • Protein science and technology
    Hur biomolekyler som styr livsförutsättningarna kan användas och förändras på bioteknisk väg för att skapa produkter som främjar hälsa och hållbarhet. Även fokus på hantering av stora mängder data om proteiner för diagnostik- och läkemedelsområdet.
    Fördjupad information om Protein science and technology

Naturvetarinriktningen

Naturvetarinriktningen leder till en kandidatexamen. Den passar dig som är intresserad av att få mer djupgående kunskaper i kemi och biologi och kanske vill forska i ämnet i framtiden. Här har du större valfrihet under år tre jämfört med civilingenjörsinriktningen. Du kanske vill läsa mer molekylärgenetik eller naturproduktskemi och farmakologi?

Efter avslutad kandidatutbildning (180 hp) kan du välja ett masterprogram (120 hp) inom det område du är mest intresserad av, till exempel

Du kan också läsa en kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i högstadiet eller gymnasieskolan.

Det här läser du

Civilingenjörsutbildningen

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Kandidatutbildningen

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Efter utbildningen öppnar sig många möjligheter. Allt fler företag växer fram inom kemisk och bioteknisk industri, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel, och här behövs ingenjörer och naturvetare med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. Arbetsgivare som anställt kemiska biologer de senaste åren är betydande aktörer inom svensk läkemedelsindustri, bioteknikbolag, kemiska analysföretag och pappersbruk. Många av våra tidigare studenter är också konsulter eller arbetar inom olika myndigheter.

Examensarbeten

Tidigare studenter

Artiklar

Utlandsstudier

Studentlivet

Relaterade masterprogram