Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Tänk dig en hållbar framtid där människan bygger biologiska material från grunden, från minsta molekyl, till livsmededel, läkemedel eller biobränsle. Är du nyfiken på kemi, biologi och bioteknik så kan du bli en av dem som bidrar till utvecklingen.

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2020, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Tror du att det snabbväxande området mellan kemi och biologi har potential att lösa vår tids stora utmaningar så har du hittat rätt. På vår utbildning får du djup förståelse för biologiska processer, in i minsta beståndsdel: på molekylär eller till och med atomär nivå. Du får undersöka hur vi kan förbättra människors hälsa genom att skräddarsy proteiner, hur vi kan förlänga hållbarheten i livsmedel för att minska svinn, eller hur biokemiska sensorer kan upptäcka sjukdomar eller miljöproblem. Du kan också fokusera på hur man i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att använda skogsråvara som en resurs. Det här gör du genom att använda naturliga molekyler på ett smartare sätt, genom att förändra existerande molekyler eller genom att designa helt nya.

Valbar utgång – civilingenjör eller naturvetare

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på era val.

Civilingenjörsinriktningen

Du som väljer civilingenjörsinriktningen fortsätter din utbildning med kurser i matematik, fysik, teknik och programmering, samtidigt som du fördjupar dig inom kemi och biologi. År tre läser du bland annat proteinkemi, bioinformatik, statistik och bioteknisk mätteknik. Du avslutar året med ett kandidatprojekt på 16 hp inom protein engineering – modifiering av ett protein.

Därefter väljer du en av dessa masterprofiler:

 • Industriell bioteknik och produktion
  Ger dig breda kunskaper inom det snabbt växande området industriell bioteknik och förbereder dig för att arbeta med industriella processer för framställning av proteinläkemedel, biodrivmedel och livsmedel. Du får bland annat studera hur man använder bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder, samtidigt som du får värdefulla insikter om krav på kvalitetsarbete och hur en bioproduktionsanläggning fungerar.
 • Protein science and technology
  Om proteiners struktur, interaktioner och aktivitet, samt hur dessa egenskaper kan utnyttjas i biotekniska processer inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin. Ger verktyg för att skräddarsy proteiner för givna ändamål och för att ta fram och analysera stora proteindatamängder, något som blir allt viktigare för exempelvis diagnostik och individualiserad läkemedelsbehandling.

Naturvetarinriktningen

Naturvetarinriktningen passar dig som är intresserad av att få mer djupgående kunskaper i kemi och biologi, och kanske vill forska i ämnet i framtiden. Du kanske vill läsa mer molekylärgenetik eller naturproduktskemi och farmakologi? Efter avslutad kandidatutbildning (180 hp) kan du välja ett masterprogram (120 hp) inom det område du är mest intresserad av.

Om du väljer en naturvetenskaplig kandidatinriktning kan du efter examen läsa till exempel

 • Masterprogrammet Protein Science
 • Masterprogrammet Chemistry
 • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i högstadiet eller gymnasieskolan

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplaner

Civilingenjörsutbildningen

Kandidatutbildningen

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål.

Eftersom kemisk biologi är ett väldigt brett område kan du exempelvis specialisera dig inom:

 • Proteinkemi, där du studerar proteiner; hur de byggs upp, får sin tredimensionella struktur och samspelar med varandra, för att exempelvis kunna utveckla nya biologiska läkemedel.
 • Bioteknologisk produktion, där ditt mål är att med hjälp av ”biologiska fabriker” tillverka kemiska och biokemiska produkter, som till exempel nya, effektiva läkemedel eller biobränslen.
 • Biosensorutveckling, där du använder biologiska komponenter för att skapa mycket känsliga sensorer som kan användas exempelvis inom medicinsk diagnostik eller för att öka säkerheten på flygplatser.
 • Strukturbiologi, där du exempelvis kan undersöka de molekylära orsakerna bakom olika cancersjukdomar.
 • Biomolekylär design, där du konstruerar biomolekyler eller mindre organiska molekyler som kan användas i diagnostiska syften för att upptäcka olika sjukdomar.

Arbetsområden

Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel.

Du kommer att kunna jobba som till exempel:

 • Medicinsk analytiker, där du analyserar olika ämnens inflytande på mänsklig hälsa och utvecklar nya metoder för exempelvis patologisk analys.
 • Laboratorieingenjör, där du förbereder, utför och analyserar prover och utvecklar nya metoder att analysera kemiska och biologiska processer.
 • Konsult, process- eller kvalitetsingenjör, där du med din expertkunskap kan bidra till process- och kvalitetsförbättringar inom industrin.
 • Forskare i kemisk biologi inom akademin, industrin eller på forskningsinstitut, där du studerar och utvecklar nya sätt att förstå kemiska och biologiska processer.
 • Projektledare, där du främst driver projekt inom molekylär bioteknik.

Om du vill jobba inom närliggande ämnen kan du till exempel vidareutbilda dig till:

 • Expert inom lag och rätt, där du framförallt arbetar med patenträtt och miljörätt.
 • Lärare, där du arbetar som ämneslärare på gymnasieskola eller universitet.
 • Teknikspecialist inom försäljning och marknadsföring, framför allt inom kemisk/biokemisk industri och läkemedelsindustri, där du tillsammans med marknadsavdelningar och ekonomiavdelningar presenterar företagets produkter, skriver offerter och hjälper kunder att integrera företagets lösningar i sina egna produkter.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Exempel på examensarbeten
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Liknande masterprogram
Visa/dölj innehåll