Har du funderat på vilka mekanismer som ligger bakom covid-testet vi köpte på apoteket under pandemin? Eller vill du bidra till att vi i framtiden ska kunna 3D-printa organ, odla substitut för kött och designa nanomaterial som levererar läkemedel till exakt rätt ställe i kroppen? Kunskaper i material- och sensorvetenskap ger möjligheter att hantera samhällsutmaningar kopplade till ändliga resurser och en växande befolkning.

Väljer du den här profilen rör du dig i gränslandet mellan biologi, kemi, medicin och teknik. Du bygger vidare på den starka naturvetenskapliga grund du fått under dina första tre år på programmet och utvecklas till bioingenjör med spets inom materialvetenskap, nanoteknologi och design av molekylära verktyg.

Tillämpningarna är ofta kopplade till interaktionen mellan material och biologisk vävnad, relevant för implantat och andra komplexa medicintekniska produkter, eller design av sensorer som kan användas för sjukdomsdiagnostik, inom miljöövervakning eller för att styra industriell tillverkning av biologiska läkemedel. Ett annat starkt växande område handlar om att utveckla tekniker för att odla stamceller som kan användas i exempelvis cancerbehandling eller för att skapa ny vävnad för transplantation.

Du formar din kunskap genom seminarier, praktiska laborationsövningar och projekt. Undervisningen sker på både svenska och engelska och det finns goda möjligheter till utbyte av idéer genom samläsning med studenter från kemi- och medicinska utbildningar. Du får diskutera aktuella samhällsutmaningar, lyssna till gästföreläsningar med alltifrån kirurger till teknikentreprenörer och delta i studiebesök på företag och forskningsinstitut.

Med valbara kurser inom ledarskap, ekonomi, organisation, kvalitetsledning och miljöteknik breddar du din kompetens och får förståelse för det industriella sammanhang där nya produkter och processer inom området tas fram. Examensarbetet, som brukar genomföras individuellt, förlägger våra studenter oftast på ett företag eller inom akademiska forskargrupper i Sverige eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Efter studierna är du en eftertraktad resurs och din examen har ett erkänt gott rykte på arbetsmarknaden. Nyutexaminerade ingenjörer från profilen engageras snabbt för att jobba med läkemedelstillverkning, materialutveckling, medicinsk bildanalys, utveckling av diagnostiska tester, livsmedelsteknik och forensik. Ungefär en femtedel väljer att fortsätta på en akademisk bana genom forskarstudier och många arbetar som konsulter.

Utbildning där denna masterprofil kan väljas