Inom profilen fördjupas kunskaperna kring verktyg för att analysera system, med särskilt fokus på energi- och miljöfrågor. Du lär dig arbeta med olika metoder och verktyg, utifrån många olika utmaningar som kommer direkt från näringslivet och offentliga organisationer.

Företag och organisationer står inför olika utmaningar i sitt arbete med energi-, miljö- och klimatfrågor. Det handlar bland annat om tillgång till energi, hantering av miljörelaterade problem, konkurrens på den globala marknaden och genomförande av förändringsarbete.

Profilen erbjuder verktyg, metoder, angreppssätt och kunskap för att tackla dessa utmaningar. Den rustar dig med förmågor och kompetenser för att arbeta med energi- och miljöfrågor inom olika typer av företag och organisationer samt att leda och driva utvecklingsarbete inom olika områden. Stor vikt läggs på att förstå system- och resursfrågor samt förmågan att kontextualisera olika möjligheter till förändring för att hantera frågor inom energi- och miljöområdet. Detta inkluderar hantering av både enskilda komponenter och komplexa system, ledarskapsfrågor inom såväl miljö som energi, planering av hållbara system på olika nivåer (till exempel regionalt, lokalt och på processnivå), resursstrategier och påverkan från olika marknader.

Profilen fokuserar på helhetsinriktade förbättringar snarare än isolerade och kortsiktiga lösningar, och är uppdaterad med samhällsutvecklingen och den senaste forskningen inom energi- och miljöområdet.

Verktyg, metoder och arbetssätt, både kvalitativa och kvantitativa, är centrala komponenter. Du kommer att utföra analyser, delta i diskussioner och reflektera för att kunna placera verkliga problem i ett helhetsperspektiv. Kurser inom profilen omfattar exempelvis modellering av olika typer av energi- och miljösystem, planering och utveckling av städer, samt organisation och ledning av energi- och miljöfrågor. Några kurser ges på engelska och samläses med studenter från andra program i en mångkulturell inlärningsmiljö. Detta möjliggör diskussioner och erfarenhetsutbyte då energi- och miljösystem utformas på olika sätt runt om i världen.

Karriärmöjligheter

Exempel på tjänster som profilen gör dig kvalificerad för:

  • Energi- och miljökonsult
  • Analytiker
  • Systemingenjör
  • Miljö- eller energistrateg
  • Forskare inom miljö- och energiområdet
  • Projektledare

Utbildning där denna masterprofil kan väljas