För att nå ett hållbart samhälle krävs inte bara nya tekniska lösningar utan även en effektivisering av befintliga lösningar. Inom denna profil får du till exempel utveckla metoder att lagra och omvandla energi, genom kurser i värmeöverföring, strömningsmekanik, och elkraftteknik och material, samt forskningsnära projekt.

Inom profilen finns de olika spåren elkraft, värmeöverföring/strömningslära och materialteknik där man kan följa ett av spåren eller kombinera flera. För alla dessa områden har du läst grundkurser under de tre första åren på programmet och inom denna masterprofil kan du fördjupa din kunskap inom det område som intresserar dig mest.

Värmeöverföring/strömningslära

Spåret Värmeöverföring/strömningslära fokuserar på att undersöka och/eller förbättra värme- och strömningstekniska egenskaper i små- och storskaliga tillämpningar. Dessa aspekter kan ofta ha en avgörande betydelse både för produktens funktion och möjligheten att optimera dess prestanda. För detta används avancerade numeriska modellerings- och simuleringsverktyg. Möjlighet finns att inrikta sig mot antingen värmeöverföring eller strömningslära, eller en kombination av båda beroende på val av kurser. Uppgifterna består av ingenjörsmässiga problem som ofta kommer från industrin.

Elkraft

Spåret Elkraft ger kunskaper om till exempel elkraftnätets funktion och hur design, dimensionering och styrning av ingående komponenter utförs för att erhålla ett stabilt elsystem. Förändringstakten i elsystemet är hög och inkluderar förändringar i ökad andel förnybar elproduktion, men även i elanvändningen. Du får en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar elsystemet har, det vill säga produktion, elöverföring och konsumtion, men även lagring. Spåret innehåller fördjupningar inom elnätsmodellering, förnybar elproduktion, kraftelektronik, elmaskiner och batterilager.

Materialteknik

Spåret Materialteknik handlar om hur material är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Goda kunskaper inom detta område hjälper dig som ingenjör att på ett bättre sätt välja material till en produkt samt nyttja material på ett mer effektivt sätt. Moderna produktionsmetoder som till exempel additiv tillverkning (3D-printning) leder till en mer effektiv användning av råmaterial, men en lättviktskomponent till ett flygplan som 3D-printats får exempelvis inte samma egenskaper som en gjuten eller maskinbearbetad komponent i samma material. Att ha god kännedom om materialens uppbyggnad och egenskaper är därmed mycket viktigt.

Samläsning med internationella program

Profilens kurser läses tillsammans med andra civilingenjörsprogram, internationella masterprogram och utbytesstudenter. Detta hjälper dig att utveckla interkulturella färdigheter och träna en professionell engelska. Det finns också möjligheter att både studera och göra examensarbetet utomlands.

Karriärmöjligheter

Efter att ha läst denna profil är du väl kvalificerad att jobba som exempelvis

  • Elnätsutvecklare
  • Produktutvecklare
  • Materialingenjör
  • Projektledare
  • Beräkningsingenjör
  • Forskare inom miljö- och energiområdet

Utbildning där denna masterprofil kan väljas