Profilen ger stora möjligheter till ytterligare fördjupning i matematik. Du kan specialisera dig inom exempelvis ren eller tillämpad matematik, optimeringslära, matematisk statistik eller något tekniskt ämne som reglerteori.

Civilingenjörer med matematikkunskaper behövs

Utvecklingen av nya högteknologiska produkter som exempelvis flygplan, bilar, industrirobotar och utrustning inom mobiltelefoni kräver alltmer avancerade metoder från matematikens olika områden. Avancerad matematik används också för datortomografi och visualisering och då man utarbetar väderprognoser, konstruerar felrättande koder, krypterar meddelanden eller kartlägger människans gener. Inom finansväsendet används matematiska metoder till exempel vid prissättning av optioner eller vid optimering av aktieportföljer. Hantering av risker av olika slag med statistiska metoder är även viktigt för försäkringsbolag. Profilen vänder sig till dig som är intresserad av matematik och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem.

Stor valfrihet att välja ämnesområde

Väljer du att läsa profilen Teknisk matematik får du en god matematisk och teoretisk grund för olika tillämpningar. Du får förmågan att strukturera och analysera problem för att kunna behandla dem med matematiska metoder. Profilen erbjuder stor valfrihet och du kan rikta in dig på ett speciellt ämnesområde, till exempel ren eller tillämpad matematik, finansiell matematik, fysik, reglerteori, informationsteori eller hållfasthetslära. Profilen ger dig en god förberedelse för ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete som kan göras på ett företag, en myndighet eller Tekniska högskolan vid LiU. Vill du fortsätta med forskarstudier ger profilen dig en bra grund inte bara i matematik utan också i flera andra närliggande ämnen.

Kurser

På masterprogrammet läser du följande obligatoriska kurser:
Funktionalanalys
• Stokastiska processer
• Numerisk linjär algebra
• Optimeringslära
• Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO
• Reglerteknisk projektkurs, CDIO

Karriärmöjligheter

Den här profilen ger generella kunskaper som är viktiga för många tillämpningar. Profilen Teknisk matematik kan därför passa för dig som är intresserad av en konkret tillämpning som inte täcks av någon annan profil. Efterfrågan från industri och näringsliv på civilingenjörer med en solid bakgrund i matematik har ökat påtagligt. Med dina gedigna och breda kunskaper inom avancerad matematik är du väl lämpad att ta dig an utmaningar inom många olika områden.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas