För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Den här utbildningen bygger broar mellan den fysiska och den digitala världen och gör dig redo att möta framtidens utmaningar.

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Kombinationen av de klassiska områdena teknisk fysik och elektroteknik, tillsammans med en mycket gedigen matematisk grund, ger dig en kompetens som är användbar inom många yrkesområden. Programmet är ett av våra mest krävande men ger dig ett försprång när det gäller förmågan att lösa komplexa tekniska problem. 

Stark matematikgrund

De första tre åren har ett stort fokus på matematiken eftersom den blir ditt viktigaste verktyg. Du behöver få en djup förståelse för ämnet och lära dig hur du kan använda matematiken i olika sammanhang. Du studerar också grunderna i fysik, elektroteknik och programmering och övar dig i att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt ingenjörsarbete. Du får perspektiv på teknikens utveckling samt ingenjörens roll och ansvar i samhället. Kurser i industriell ekonomi och entreprenörskap ger insikter i hur tekniken kan realiseras och användas.

Matematiska modeller och algoritmer

Programmets 13 masterprofiler erbjuder många valmöjligheter – se hela listan här nedan. Här omsätter du matematiken i modeller för att beskriva och analysera fenomen och mekanismer, och du utvecklar algoritmer för att lösa olika typer av problem. Du kan studera så vitt skilda saker som autonoma farkoster, datorseende, finansiella beslut och medicinska bilder. Här kombineras också klassiska kunskapsområden i nya, spännande utvecklingsfält, exempelvis analys av stora datamängder i tekniska och fysikaliska system och kommunikation baserad på modern optik och kvantmekaniska system. 

Alla vägar ligger öppna

Det fantastiska med det här programmet är att du kan bli nästan vad som helst. Du kan ta dig an tuffa utmaningar och axla ett stort ansvar. Många av våra studenter hamnar snabbt i ledande roller som utvecklingsingenjörer, systemutvecklare, tekniska specialister eller chefer i teknikföretag. Andra arbetar som projektledare, egna företagare eller forskare vid universitet eller forskningsinstitut.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 36%
Optimering och simulering 3%
Fysik 23%
Programmering 9%
Datateknik 3%
Elektroteknik 17%
Kandidatarbete 9%

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik har 13 masterprofiler att välja mellan.

Datadriven analys och maskinintelligens

Profilen fokuserar på algoritmer för analys av stora datamängder. Denna data kan bestå av signaler och observationer i tekniska och fysikaliska system, eller information skapad av människor på exempelvis Internet, sociala nätverk och i ekonomiska system. Du lär dig särskilt metoder inom maskininlärning, statistisk signalbehandling, dataanalys och matematisk statistik, samt hur sådana metoder implementeras i mjukvara.

Datorseende och signalanalys

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Fördjupad information om Datorseende och signalanalys

Elektronik

Utveckling, konstruktion och implementering av elektroniksystem för telekommunikation, signalbehandling, energiskördning och sensorer. Profilen spänner från VLSI-konstruktion till systemkonstruktion.

Fördjupad information om Elektronik

Finansiell matematik

Profilen ger en stabil matematisk grund till finans och innehåller kurser inom förvaltning, riskhantering och värderingsmetodik. Du lär dig hur finansiella marknader fungerar och får erfarenhet av att lösa matematiska problemfrågeställningar med utgångspunkt i data från finansiella marknader.

Fotonik och kvantteknologi

Goda kunskaper i optik och fotonik är centrala för modern kamera-, sensor- och kommunikationsteknologi. Samtidigt är kvantteknologi på rejäl frammarsch, till exempel inom kvantkryptografi och kvantdatorer. Profilen ger dig breda kunskaper inom både teknisk fysik och elektroteknik, riktat mot dessa båda områden.

Kommunikation

Gör dig redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det uppkopplade samhället. I profilen ingår bland annat kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, signalbehandling och datornätverk, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar.

Medicinsk teknik

Ger kunskaper om den senaste tekniken inom hälsa och sjukvård. Med kompetens i anatomi, fysiologi och signalbehandling kan du vara med och utveckla livräddande teknik. Bildanalys, neuroteknik och smarta kläder är några områden.

Mekatronik

Alla avancerade produkter är ett resultat av samdesign mellan mekanik och elektronik där ingenjörer från flera områden möts i produktutvecklingsprocessen. Här fördjupar du dig inom hydraulik/reglerteknik/elektroteknik/fordonssystem vilket förbereder dig för jobb med produktutveckling inom många olika branscher.

Fördjupad information om Mekatronik

Styr- och informationssystem

Egenskaperna hos tekniska system kan ofta förbättras när det fysiska systemet kombineras med mjukvarualgoritmer för styrning eller informationsutvinning. Lär dig hur matematiska modeller av industriella system tas fram och används för reglering, signalbehandling och övervakning.

System-on-chip

Hur får allting plats på ett datorchip? Profilen ger dig kunskaper i elektronik, systemkonstruktion och datorarkitektur som krävs för att kunna bygga stora elektroniksystem på ett chip.

Fördjupad information om System-on-chip

Teknisk fysik – Material- och nanofysik

Praktiskt taget alla industrigrenars utveckling baseras på framtagning av nya material med förbättrade eller nya egenskaper. Du lär dig om materiens inre egenskaper genom kurser i bland annat nanoteknologi och materiefysik.

Fördjupad information om Teknisk fysik – Material- och nanoteknik

Teknisk fysik – Teori, modellering och datorberäkningar

Ger fördjupad kunskap i fysikaliska teorier och modeller och hur de omsätts i simuleringar och datorberäkningar, samt analys av erhållna resultat. Denna kompetens är användbar inom områden som exempelvis medicinsk teknik, väder- och klimatmodellering och datorspelsutveckling.

Teknisk matematik

Ger stora möjligheter till ytterligare fördjupning i matematik. Du kan specialisera dig inom exempelvis ren eller tillämpad matematik, optimeringslära, matematisk statistik eller något tekniskt ämne som reglerteori.

Fördjupad information om Teknisk matematik

Kvantdatorer och fotonik ska locka fler studenter

Jonathan Jogenfors och Niklas Johansson arbetar i Informationskodnings labb

”Vi har märkt ett starkt ökande intresse från studenterna för kvantdatorer, kvantkryptering, optik och fotonik”, säger Jan-Åke Larsson, initiativtagare till en ny profil på civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och elektroteknik.

Läs hela artikeln

Karriär och framtid

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik kan du jobba som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och har möjlighet att vara med om att ta fram nya produkter och tjänster i teknikens framkant. Du kan arbeta i team, ofta som projektledare, eller starta eget företag. Teknisk fysik och elektroteknik är en teoritung utbildning vilket gör att många efter examen väljer att gå vidare till en forskarkarriär på universitet eller i industrin. Samtidigt har du en bredd och behärskar ett stort område, och ett djup som innebär att du som specialist kan lösa krävande problem.

Arbetsområden

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik har du möjlighet att jobba på ett stort antal positioner inom området, till exempel:

  • Produktutvecklare, skapa nya produkter som kanske inte existerar idag, men som kommer vara del av vår vardag inom tio år.
  • Systemutvecklare, modellera styr- och övervakningssystem för olika typer av fordon.
  • Arbeta med energi- eller miljöfrågor, skapa algoritmer för att optimera energiförbrukning vid pappersbruk.
  • Biofysiker, använda fysiken för att förstå hur biologiskt material som proteiner och celler är uppbyggda.
  • Studera hur elementarpartiklar, som elektroner och kvarkar, samverkar för att bygga upp vår värld.

Arbetsmarknad

Civilingenjörer i teknisk fysik och elektroteknik är efterfrågade både som specialister och generalister, du har möjlighet att söka jobb inom många olika arbetsområden. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen.

  • Utvecklingschef, ABB
  • Kvalitetsingenjör, Tetra Pak
  • Forskare, Stanford
  • Forskningsingenjör, Sensorfusion

Röster om utbildningen

”Jag sökte något krävande för att inte bli uttråkad”

Studenten Christian Gustavsson berättar om varför han valde civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik, vad han vill jobba med när han är klar, samt hur det är att plugga i Linköping.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program