Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

Civilingenjör Teknisk fysik programbild 6cyyy

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Den här utbildningen kombinerar bredd och djup och gör dig redo att möta framtidens utmaningar inom både näringsliv och akademi.

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

HT 2020, Helfart, Linköping

Kombinationen av de klassiska områdena teknisk fysik och elektroteknik, tillsammans med en mycket gedigen matematisk grund, ger dig en kompetens som är användbar inom många yrkesområden. Programmet räknas till ett av de allra tuffaste men ger dig ett försprång när det gäller förmågan att lösa svåra tekniska problem.

Stark matematikgrund

De första tre åren skaffar du dig en gedigen teoretisk grund som du behöver för de avslutande årens masterprofiler. Matematiken är krävande och förbereder dig för avancerad ingenjörskonst. Samtidigt får du en djup förståelse för ämnet och hur du kan använda det i olika sammanhang. Matematiken kombineras med en solid ämnesmässig grund i både teknisk fysik och elektroteknik samt med projekt och laborationer där du tränas i att arbeta i team och att omsätta teorin i praktiskt ingenjörsarbete. Du får perspektiv på teknikens roll i samhället, och via kurser i industriell ekonomi och entreprenörskap får du insikter i hur den kan realiseras och användas i nya företag.

Programmets 11 olika masterprofiler (se länk här nedan) ger många valmöjligheter. Varje profil består av kurser inom ett väldefinierat tekniskt område. Fördjupningen gör att du kan ta ut både en civilingenjörsexamen och en masterexamen.

Nu klarar du det mesta

Efter utbildningen är du redo att möta många typer av tekniska uppgifter. Du klarar tuffa utmaningar och har lärt dig att ta stort ansvar. Många av våra studenter hamnar snabbt i ledande roller som utvecklingsingenjörer, tekniska specialister eller chefer i teknikföretag. Andra arbetar som projektledare, egna företagare eller forskare vid universitet eller forskningsinstitut.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Masterprofiler
Visa/dölj innehåll

Kandidatprojekt
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik kan du jobba som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och har möjlighet att vara med om att ta fram nya produkter och tjänster i teknikens framkant. Du kan arbeta i team, ofta som projektledare, eller starta eget företag. Teknisk fysik och elektroteknik är en teoritung utbildning, vilket gör att många efter examen väljer att gå vidare till en forskarkarriär på universitet eller i industrin. Samtidigt har du en bredd som gör att du kan ta dig an arbetsuppgifter som kräver att du behärskar ett stort område och djup som innebär att du som specialist kan lösa krävande problem.

Arbetsområden

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik har du möjlighet att jobba på ett stort antal positioner inom området, till exempel:

  • Produktutvecklare, där du skapar nya produkter som kanske inte existerar idag, men som kommer vara del av vår vardag inom tio år
  • Systemutvecklare, där du kan modellera styr- och övervakningssystem för olika typer av fordon
  • Arbeta med energi- eller miljöfrågor, som exempelvis skapa algoritmer för att optimera energiförbrukning vid pappersbruk
  • Biofysiker, där du använder fysiken för att förstå hur biologiskt material som proteiner och celler är uppbyggda
  • Studera hur elementarpartiklar, som elektroner och kvarkar, samverkar för att bygga upp vår värld

Arbetsmarknad

Civilingenjörer i teknisk fysik och elektroteknik är efterfrågade både som specialister och generalister, du har möjlighet att söka jobb inom många olika arbetsområden. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen.

Här är några exempel på vad tidigare studenter jobbar som:

  • Utvecklingschef, ABB
  • Kvalitetsingenjör, Tetra Pak
  • Forskare, Stanford
  • Forskningsingenjör, Sensorfusion

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll