Isadora läste masterprogrammet då hon ville fördjupa sin förståelse för olika områden inom nationalekonomi. Idag jobbar hon på Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Vad består dina arbetsuppgifter av?Isadora Freberg, alumn från masterprogrammet i nationalekonomi

Jag tar fram beslutsunderlag för vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel i Sverige. Jag granskar och bedömer det underlag som läkemedelsföretaget kommer in med till myndigheten och som ligger till grund för en hälsoekonomisk analys.

Vad ifrån utbildningen har du haft nytta av?

Utbildningen har gett mig en omfattande verktygslåda av metoder och analytiska färdigheter som gjort mig till en bättre problemlösare.

Vad är dina roligaste minnen från masterstudierna i Linköping?

Det roligaste och tuffaste var att skriva masteruppsatsen. Sen var ett riktigt roligt minne att få gå på examenssittning och fira masterexamen och träffa alla igen efter att man börjat jobba.

Varför skulle du vilja rekommendera vår masterutbildning?

Masterutbildning erbjuder en möjlighet att fördjupa förståelsen inom olika områden inom ekonomi och kunna tillämpa kunskaperna på ett mer sofistikerat sätt. Det handlar inte bara om att förvärva mer avancerad kunskap utan också att utveckla förmågan att tänka kreativt, kritiskt och självständigt.

Mer om programmet