Kompetenskonferens – 20 mars 2018

Välkommen till en konferens om erfarenheter och forskningsresultat från ett flerårigt forskningsprojekt mellan Linköpings universitet. Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Konferensen presenterar kunskap med hög relevans för lärare som ska leda till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.

Konferensen riktar sig till lärare, skolledare, rektorer, förskolechefer, pedagoger, huvudmän och politiker verksamma i eller intresserade av ämnet.

Under konferensen erbjuds föreläsningar av följande forskare som varit engagerade i projektet: Lisa Björklund Boistrup, Margareta Engvall och Jonas Bergman Ärlebäck.

Medforskande lärare i projektet deltar med miniföreläsningar där de kommer sprida erfarenheter och lärdomar samt berätta om hur deras matematikundervisning påverkats av forskningen.

Miniföreläsningarna kommer att gå i parallella spår inom exempelvis:

  • Tankeavslöjande aktiviteter som utmanar alla elever i matematikklassrummet
  • Ihopparningsaktiviteter som tränar elevers begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmåga
  • B-B-B-metoden – en uppgiftsbank och ett arbetssätt med problemlösning i centrum
  • Undervisning i traditionell algoritm eller skriftlig huvudräkning – dess effekter på elevers kunskapsutveckling
  • Matematikundervisning i flerspråkiga klassrum
  • Produktiva kommunikationsinriktade lärandemiljöer i matematik

Tid 20 mars kl 08.30 – 12.00
Plats Linköpings universitet, Campus Norrköping Kungsgatan 40, Norrköping
Lokal K4 (ingång från Skvallertorget)

Anmälan

Anmälan senast den 12 mars

Frågor?

Vid frågor om konferensen kontakta:

Marie Ringborg Lindgren
Norrköpings kommun
marie.ringborglindgren@norrkoping.se
tel: 073-853 16 10

Kristina Lyngenberg
Linköpings universitet
kristina.lyngenberg@liu.se
tel 011-36 34 25