Sedan Johan de Groot tog examen från kandidatprogrammet i Systemvetenskap har han arbetat som utvecklare på ett mindre IT-företag. Han fick kontakt med företaget redan under praktikperioden på programmets tredje år.

Vad arbetar du med idag?Johan de Groot, alumn systemvetenskap

Jag jobbar idag på ett mindre företag som heter Webking. Tillsammans med tre andra personer arbetar jag mycket med nyutveckling av enklare hemsidor och applikationer samt större och mer komplexa webbaserade system. Vi arbetar mycket tillsammans med människor och företag som har fått en idé de vill förverkliga och dessa idéer kan verkligen variera. På senaste tiden har jag bland annat jobbat med att ta fram en webshop för ett företag som säljer utrymningsskyltar. Jag har också arbetat med att ta fram en app för att planera aktiviteterna i ett häststall, exempelvis för mat och motion.

Jag är egentligen utvecklare men eftersom vi är så få på företaget så får man ta mycket ansvar. I många projekt är jag både utvecklare, projektledare, ansvarig för kundkontakt och mer. Man får ta ett helhetsansvar. Vilket jag gillar!

Beskriv din väg fram till ditt nuvarande arbete?

Jag gick tidigare på lärarprogrammet i Linköping men efter en termin så hoppade jag av, och bytte till Systemvetenskap i stället. Egentligen var jag ganska osäker på vad systemvetenskap var och jag hade aldrig programmerat tidigare så jag var rädd för att det skulle vara för svårt för mig. Men IT lät intressant så jag chansade lite. Idag arbetar jag dagligen med att programmera så mitt val blev verkligen bra!

Under mitt andra år på det systemvetenskapliga programmet fick en av mina klasskompisar jobb på Webking. Han berättade om företaget och jag blev nyfiken och tog själv kontakt med dem. Detta ledde till att jag hade min praktik under termin 5 där och att jag började arbeta deltid hos dem. När jag väl hade examen så blev jag erbjuden en anställning på företaget.

Idag har jag mycket ansvar i min roll och vägen hit är väl genom att skaffa erfarenhet. Eftersom jag började att arbeta deltid under mina studier så hann jag skaffa en hel del erfarenhet innan jag började arbeta heltid. De första två åren som utvecklare och projektledare är tuffa. Jag har verkligen fått leva mig in i jobbet och jag har lagt ner mycket tid och energi, men nu tycker jag att det märks och lönar sig!

Vilken inriktning läste du på programmet?

Jag valde inriktningen systemutveckling, eftersom jag märkte efter de inledande programmeringskurserna att programmering var roligt. Då bestämde jag mig för att fokusera på utvecklingen. Jag tänkte att även om det sedan visar sig att jag inte kommer att arbeta med programmering så är det bra med kunskap om det.

Vad tycker du var det bästa med programmet?

På programmet lärde jag mig mycket som jag har nytta av idag i mitt arbetsliv. När jag började att arbeta efter examen så märkte jag att man känner igen mycket från plugget, till exempel från projektledningskurserna och kursen i databaser. Den bästa kursen var Programutvecklingsmetodik, som jag läste som valbar kurs under termin 5. Där fick man lära sig att ta ansvar och arbeta i ett stort team. Man fick träffa många nya människor och tillsammans ta fram en produkt till en kund. Det var lärorikt på många plan!

Till sist, har du något råd till de som studerar på programmet idag?

Det som kanske låter tråkigt i plugget och det som får dig att känna ”detta kommer jag aldrig att använda” – kämpa dig igenom det. Du kommer att ha användning av allt, mer än vad du kanske tror nu.

Mer om utbildningen