Hadeer Mazin Al-Janabi tog 2022 sin examen på Master i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Idag jobbar hon som enhetschef på Norrköpings kommun för två enheter inom vård och omsorg.

Vilka är dina arbetsuppgifter?Närbild av ung mörkhårig kvinna med grå tröja

Jag är enhetschef för två enheter inom vård- och omsorg på Norrköpings kommun. Rollen innebär ett övergripande personal- arbetsmiljö- och budgetansvar för enheterna. Som enhetschef förväntas man leda, genomföra och följa upp verksamhetens egna uppsatta mål och politiska sådana i utvecklingssyfte.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

Utbildningen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning har försett mig med kunskap och förståelse för arbetet inom offentlig förvaltning som är nyttigt oavsett vad man arbetar med, inte minst i min nuvarande roll som kretsar sig kring styrning inom offentlig förvaltning, kommunal- och regionalsamverkan samt ledarskap. Utbildningen som även erbjöd en hel termins praktik har gett mig mycket kunskap om den offentliga sektorn och dennes förvaltningsprocesser samt samverkan som har varit till stor fördel för mig att förstå in mig på verksamheten jag arbetar inom och den kommunala förvaltningen i stort.

Hur ser du tillbaka på dina studier (inklusive din praktiktermin)?

Studietiden har varit en spännande sådan med mycket variation. Första året innefattade mycket intressanta kurser allt från statens historia till kommunalt självstyre och korruption inom offentlig förvaltning. Utbildningens tredje termin erbjöd stora fördjupningsmöjligheter i det man är intresserad av genom fristående valbara kurser eller praktik. Jag valde att praktisera som nämndutredare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret på Norrköpings kommun. Praktikterminen gav mycket god insyn i hur utbildningen kan appliceras inom offentlig förvaltning där stort fokus kretsades kring utredning, utvärdering, uppföljning och samverkan i politiskt styrda organisationer.

Varför ska man läsa masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning?

Utbildningen öppnar upp många portar till arbetslivet och fortsatt akademisk profession. Med en master i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning i bakgrunden kan man arbeta med mycket intressant och samhällsnyttigt.

Mer om programmet