Karin tyckte att kandidatprogrammet i samhällsplanering lät roligt eftersom det berör olika ämnen och man får en bred kunskapsbas. Dessutom är utbildningen väldigt inriktad på hållbarhet och hur vi planerar för hållbara samhällen. Idag jobbar hon som samhällsplanerare på Ludvika kommun.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag har rollen som planarkitekt där jag skapar detaljplaner och handlägger processen från start till mål. Jag är ansvarig för fyra detaljplaner och sitter även med i olika grupprojekt.Karin Sjönneby, alumn från kandidatprogrammet i samhällsplanering

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag jobbar nära personer med andra yrkestitlar såsom bygglovshandläggare, trafikplanerare, landskapsarkitekter, översiktsplanerare och GIS-ingenjörer. Det gör att jag får en väldigt god insikt om vad man kan jobba med inom samhällsplanering. Jag tycker dessutom mitt jobb som planarkitekt har en bra variation av eget arbete och grupparbete.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Det mest utmanande jag har upplevt som nyexaminerad är att snabbt få bred kompetens inom den praktiska samhällsplaneringens alla områden. Att jobba på en mindre kommun har dessutom gjort att jag snabbt fått mycket eget ansvar vilket ibland har varit ovant och lite läskigt.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

Jag sökte många jobb men fick bara ett fåtal intervjuer. När Ludvika kommun erbjöd mig jobb blev jag jätteglad och tackade ja direkt trots att jag inte hade någon tidigare relation till Ludvika. Jag hade nog en fördel i att jag inte var låst till en viss stad och istället kunde söka i hela landet.

Berätta lite om din bakgrund. Varför valde du just din utbildning?

Jag tyckte kandidatprogrammet i samhällsplanering lät roligt eftersom det var ett tvärvetenskapligt program. Man berör olika ämnen och får en bred kunskapsbas som kan leda till både olika masterprogram och yrkestitlar. I utbildningen får man jobba analytiskt med problemlösning både enskilt och i grupp vilket jag tycker är väldigt roligt. Dessutom är utbildningen väldigt inriktad på hållbarhet och hur vi planerar för långsiktigt hållbara samhällen vilket är svårt, viktigt och jätteintressant!

Vad tyckte du om utbildningen?

Generellt får man en ganska bred kunskapsbas där man lär sig lite om mycket. Det är ganska lätt att styra sin utbildning genom att skriva projektarbeten om de ämnen man är intresserad av. I övrigt är utbildningen ganska inriktad på offentlig sektor vilket har varit fördelaktigt för mig som nu jobbar på kommun. Jag uppskattade också att man under andra året fick ha praktik. Det hjälpte mig få en bild av hur samhällsplanerare faktiskt jobbar. Något jag saknade var att jobba mer i olika dataprogram, det hade hjälp mig senare i arbetslivet.

Vad var det bästa med utbildningen och vad har du haft mest nytta av från den i ditt arbetsliv?

Under tredje året ges det möjlighet för valbara kurser där man får styra sin utbildning själv. Här läste jag en kurs inom fysisk planering som handlade om detaljplaneprocessen vilket är precis det jag jobbar med nu. Under kursen fick jag jobba i rätt program och lära mig mer om processens olika delar där vi bland annat fick ge förslag till detaljplan till Linköpings kommun. Denna kurs bidrog till att jag blev anställd på Ludvika kommun och gav mig mycket förkunskap till arbetslivet!

Hur såg ditt studentliv ut?

Mina två bästa beslut under studietiden var att:

1. Bo i korridor på Flamman

2. Engagera mig studiesocialt

En ganska stor del av min studietid var på distans på grund av Covid-19 pandemin och då kändes det viktigt med sammanhang. Att bo i korridor under denna tid var väldigt roligt, speciellt att umgås med studenter från andra program. Att engagera sig studiesocialt var också väldigt kul, inte bara för man får nära kompisar som man annars kanske inte hade umgåtts med men också att man får en till mening med studietiden utöver plugget. Man får jobba i grupp för att göra studietiden rolig för andra, vilket är väldigt givande också för sig själv! På LiU finns ju jättemånga sätt att engagera sig i olika föreningar och organisationer vilket är ett hett tips från mitt håll!

Vad är ditt tips till andra som funderar på att läsa kandidatprogrammet i samhällsplanering?

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas där du lär dig lite om mycket, snarare än att du blir expert. Om du är intresserad av att planera framtidens samhällen, tänka hållbarhet ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv samt ställas inför små och stora samhällsutmaningar så är detta ett program för dig. Ett tips är att ta kontakt med en student på programmet så man kan få en bra bild hur programmet ser ut. Det kan också leda till en bra kontakt att köpa studielitteratur från under programmets gång!

Mer om programmet