MeDigiT-plattformen är en mötesplats för intressenter inom området där olika tekniska lösningar och applikationer kan diskuteras. Nätverket innefattar aktiva parter från Linköpings universitet, Region Östergötland samt industrin.

föreläsning

Nätverkspartners

Region Östergötland

Linköpings universitet

Sectra

Scandinavian Real Heart

Siemens

Visual Sweden

Relaterat innehåll