Behovet av behandlingsmetoder som utformats för att stötta unga människor som vill sluta röka är stort. NEXit, Nikotin Exit, är den första studien i sitt slag som hjälper unga att sluta röka via SMS som tillhandahåller stöd, tips och råd ft på sikt leva ett rökfritt liv. Syftet är att utvärdera om SMS-baserat stöd via mobiltelefon är ett effektivt och användbart sätt för att få studerande ungdomar i Sverige att sluta röka.

Studier visar att ungdomar vill sluta röka, men att det befintliga behandlingsutbudet inte fungerar tillfredställande. Ungdomar använder
mobiltelefoner i stor utsträckning. Därför har en metod som baseras på SMS utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet tillsammans med forskare vid Londons Universitet. Innehållet i de SMS som deltagarna får bygger på tre ben:

  • tidigare internationella vetenskapliga studier inom området
  • befintliga behandlingsrekommendationer och beprövad praxis från aktuella sluta-rökaprogram runt om i Sverige
  • återkoppling från rökare och före detta rökare, som har intervjuats om sina erfarenheter i processen att försöka bli och förbli rökfria.

Motiverande budskap till rökande studenter – I höst har drygt 300 000 studenter vid Sveriges högskolor och universitet bjudits in via mail från studenthälsoenheter att delta i studien. Samtliga svenska studenthälsoenheter är involverade i studien. I dag har 1 600 studenter tackat ja till att delta i studien säger Ulrika Müssener, projektledare för NEXit-programmet vid Linköpings Universitet.

Den som vill delta i studien besvarar ett kort frågeformulär och lottas därefter till att få tillgång till sms-programmet direkt eller efter nitton veckor. Sluta-röka-programmet innehåller en första motivationsfas då deltagarna får sms med motiverande budskap som hjälper dem att bestämma vilket datum de vill sluta röka. Därefter påbörjas ett 12 veckorsprogram med 157 SMS.

Innehållet i sms:en är utformat så det ska kännas så likt ett riktigt möte med en behandlare som möjligt, med en varm ton och ett gott bemötande. Resultatet från studien presenteras i maj.

– SMS:en innehåller råd för att klara av att stå emot röksug, motivation, stöttning och peppning, information om rökningens effekter, hälsovinster och ekonomiska vinster, konkreta och praktiska tips på hur man undviker återfall, stöd för att hålla vikten, andningsövningar och liknande, säger Ulrika Müssener.

Artikeln publicerades ursprungligen i Aftonbladet 2014-11-19.