Mötet mellan människor

Min forskning har fokus på mötet mellan människor i frågor kring hälsa, livsstil och ändrade levnadsvanor. I min avhandling riktade jag in mig på betydelsen av ett gott bemötande från professionella rehabiliteringsaktörer för att främja sjukskrivna människors väg tillbaka till arbetslivet. I mina senare projekt har det handlat om möten i elektronisk form, t.ex. via SMS, för att stötta unga människor att sluta röka eller konsumera mindre alkohol.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

1998 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet
2002 Magisterexamen, FilMag. Karolinska Institutet
2007 Doktorsexamen, Linköpings universitet
2010 Universitetslektor, Linköpings universitet

Övriga uppdrag

  • Avdelningschef vid Avdelningen för samhällsmedicin
  • Terminsansvarig för termin 8, Läkarprogrammet. Tema förhållningssätt och folkhälsa
  • Handledning av examensarbeten vid Arbetsterapeutprogrammet

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Bemötande vid sjukskrivningar

Doktorsavhandling

Tidigare studier har visat att sjukskrivna som har fått ett bra bemötande av professionella inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, försäkringskassa och andra berörda instanser snabbare återgår i arbete jämfört med de som upplever sig ha blivit sämre bemötta. En god ton är således avgörande. Mötet mellan människor ligger i centrum för min forskning och den var en viktig del i min doktorsavhandling: Encouraging Encounters : Experiences of People on Sick Leave in Their Meetings with Professionals 2007. Efter doktorsexamen fortsatte jag forskningen inom detta område med finansiering från FORTE (dåvarande FAS) i samarbete med Elsy Söderbergs forskargrupp med stöd från bl a AFA, under ett par års tid.

ForskningVisa/dölj innehåll

Aktuell forskning - Livsstilsinterventioner

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll