Hälsofrämjande arbete och mötet mellan människor

Min forskning fokuserar på hur vi på ett effektivt och attraktivt sätt kan stötta människor att förbättra sina levnadsvanor. Målgruppen är huvudsakligen unga vuxna där jag arbetar med att utveckla, utvärdera och implementera mHälsa interventioner. Vidare ingår jag i forskningsprojekt inom arbetsliv, sjukförsäkring och rehabilitering. Jag har ett stort intresse för hur bemötandet mellan individer kan påverka människors förmåga att göra beteendeförändringar.

Om mig

CV

 • 1998 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet
 • 2002 Magisterexamen, FilMag. Karolinska Institutet
 • 2007 Doktorsexamen, Linköpings universitet
 • 2010 Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2018 Docent, Linköpings universitet
 • 2021 Biträdande professor, Linköpings universitet

Undervisning

 • Temagruppsrepresentant Tema Professionell Utveckling, Läkarprogrammet LiU.
 • Föreläsare och seminarieledare inom kvalitativ metodik, Läkarprogrammet LiU.
 • Basgruppshandledare Strimma läkarrollen, Läkarprogrammet LiU.
 • Examinator Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, Mastersprogrammet i medicinsk vetenskap, LiU.

Övriga uppdrag

 • Handleder doktorander.
 • Mentor på LiUs chefsprogram.
 • Ledamot Studenthälsans styrelse, LiU.
 • Ingår i granskningskommittén för bedömning av antagning till forskarutbildning, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU.

Publikationer

2023

2022

Min forskning

Bemötande vid sjukskrivningar

Doktorsavhandling

Tidigare studier har visat att sjukskrivna som har fått ett bra bemötande av professionella inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, försäkringskassa och andra berörda instanser snabbare återgår i arbete jämfört med de som upplever sig ha blivit sämre bemötta. En god ton är således avgörande. Mötet mellan människor ligger i centrum för min forskning och den var en viktig del i min doktorsavhandling: Encouraging Encounters : Experiences of People on Sick Leave in Their Meetings with Professionals 2007. Efter doktorsexamen fortsatte jag forskningen inom detta område med finansiering från FORTE (dåvarande FAS) i samarbete med Elsy Söderbergs forskargrupp med stöd från bl a AFA, under ett par års tid.

Forskning

Digital encounters

Digital encounters

Se filmen för att få veta mer om forskningsområdet Ulrika Müssener jobbar med.

Kollegor

Organisation

Nyheter