28 augusti 2015

LiU-forskare, politiker, kommunala tjänstemän och lokala transportörer höll workshop kring hållbara transporter i Norrköping - ännu ett resultat från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping.

När Mats Eklund och Sara Gustafsson, professor respektive docent i industriell miljöteknik, gick igenom resultaten från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping i vintras ledde det till tio utmaningar för en hållbar stad. Sällan har väl forskningsresultat mötts av så stort intresse från politiker, kommunala tjänstemän och näringsliv som utmaningarna från Hållbara Norrköping.

Workshop nummer två

I februari hölls ett gemensamt seminarium kring en av utmaningarna: Stadsplanering börjar inte med ett vitt papper, och nu var det dags för nästa. Denna gång bjöd kommun och universitet in till en gemensam workshop kring de två utmaningar som handlar om transporter: Ingen har helhetsansvar för utvecklingen av hållbara transporter samt Mindre biltrafik ger en attraktivare stad, men mål och medel räcker inte till för ett genomförande.

Diskussionerna blev livliga kring alltifrån kilometerskatter, bilfria gator och fossilfria bränslen till bristen på regional identitet och kommunpolitikernas viktiga roll.
Sara GustafssonFoto: Monica Westman

– Det är fantastiskt att kunna samla så många olika aktörer och diskutera de här frågorna helt förutsättningslöst. Att aktörernas förståelse för varandras världsbilder ökar är en förutsättning för den samverkan som krävs för att mer hållbara transporter ska kunna utvecklas, säger Sara Gustafsson.

Samlade åtgärder krävs

Den statliga utredning som presenterades i vintras, Fossilfritt på väg, kom fram till att vi kan nå klimatmålen i Sverige, men då måste vi arbeta inom fem områden samtidigt:

– Vi måste minska efterfrågan på bränsle genom att skapa attraktiva och tillgängliga städer där behovet av transporter minskar, bygga ut infrastrukturen och satsa på andra trafikslag, exempelvis järnväg, satsa på effektivare fordon och effektivare framförande av fordon och samtidigt satsa på både biobränslen och eldrift för vägtransporterna, påminde Mats Eklund.

– Mitt hopp står till ledande politiker som kan samverka inom kommunerna. Kommunerna är de som kan göra något och såväl Norrköping som Linköping har goda förutsättningar att lyckas. Rikspolitiken ser jag inget hopp för, konstaterade han.

Karin Faxér från kommunen berättade om planerna på samordnad varutransport i Norrköpings kommun. Upphandlingen av första etappen ska vara klar våren 2016 och samordnade varuleveranser av livsmedel i funktion våren 2017.

Fler resultat

LiU-forskaren Paul Fenton beskrev sin studie från tre Europeiska städer med liknande förutsättningar som Norrköping men med olika lösningar och utmaningar när det gäller kollektivtrafik, cykelmotorvägar och gågator i centrum: Odense i Danmark, Basel i Schweiz och Göttingen i Tyskland. Och Erik Alfredsson, Alfredssons transport beskrev hur det faktiskt kan vara lönsamt att satsa på hållbara transporter, med fossilfritt i tanken och förare som premieras när de kör mjukt och håller hastigheten.

– Det här var ännu ett intressant seminarium som säkert kommer att följas av fler, avslutade Per Bäckström, chef för kommunservice i Norrköping och ordförande i Lyskraft, ett samarbete mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.


Publicerad 2015-08-28

Forskare

Forskning