27 november 2015

LiU-forskares expertkunskap inom organisk elektronik ska giftas samman med kunskaper i cellulosa- och pappersteknik på KTH och Innventia i forskningsprojektet Power Papers. För forskarna handlar det om dryga 35 miljoner kronor i forskningsmedel under fem år.

Forskningssatsningen Power Papers har beviljats bidrag på 35 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Magnus Berggren, professor i organisk elektronikFoto: Sverker Johansson
Det är professorerna Magnus Berggren och Olle Inganäs, med forskargrupper, som tillsammans med Acreo ska gifta samman kunskaperna inom organisk elektronik med resultaten från den avancerade pappersforskning vid KTH och Innventia och som samlats inom Wallenberg Wood Science Center.

Nanocellulosa

- Det är speciellt roligt att få samarbeta med superforskare inom pappersteknologi i det här projektet. De är bland annat experter på nanocellulosa och har fått fram helt släta ytor som kan göra det möjligt att skräddarsy ytor för tryckt elektronik, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik på LiU och huvudansvarig för Power Papers.

Men det är inte bara de släta ytorna som ska driva forskningen framåt. Det handlar också om att använda cellulosafibrer som en del i komponenterna inom elektroniken. Och även om att lägga in elektroniken i själva fiberstrukturen i pappret.

- Får vi in de elektroniska funktionerna i de biologiska materialen blir applikationerna också återvinningsbara, säger Magnus Berggren.

Tänkbara applikationer för kombinationen av organisk elektronik och cellulosa finns också inom energitekniken i form av exempelvis tryckta batterier, solceller eller termoelektriska element ­ där av namnet på forskningssatsningen, Power Papers.

2011-10-06

Forskare