Fotografi av Magnus Berggren

Magnus Berggren

Professor

Laboratoriechef på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE)

Ledande forskare och utvecklare inom organisk elektronik

Magnus Berggren erhöll sin Master of Science under 1991 och doktorerade 1996 inom området Tillämpad Fysik med avhandlingen ”Organic Light Emitting Diodes”, båda examina från Linköpings universitet (LiU).

Efter doktorsexamen, rekryterades Magnus Berggren till Bell Laboratories, NJ, USA, som postdoktor, där hans forskning fokuserades på att utveckla organiska material och resonator-strukturer för lasrar. Under 1997 startade han tillsammans med Opticom ASA och kollegor från Linköpings universitet företaget Thin Film Electronics AB. Som bolagets första VD initierade han utvecklingen av tryckta minnen baserade på ferroelektriska plaster. 

Efter detta, under 1999, flyttade han till Acreo Swedish ICT samt till en deltidstjänst vid LiU för att forska fram en ny teknologi för tryckta elektroniska kretsar på papper, projekt som har finansierats av svensk förpacknings- och pappersindustri. 

Sedan 2002 är han professor i Organisk Elektronik och numera också föreståndare för Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE).

Magnus Berggren är en av pionjärerna bakom områdena Organisk Bioelektronik och Elektronik i Växter samt idag föreståndare för det strategiska forskningsområdet (SFO) Advanced Functional Materials (AFM) vid LiU. 2012 valdes Magnus in i Kungliga Vetenskapsakademien och 2014 erhöll han Marcus Wallenbergpriset för sina framsteg inom papperselektronik.

Meeting at LOEFoto: Thor Balkhed
Ledningsmöte på LOE. Från vänster Magnus Berggren, Daniel Simon och Åsa Wallhagen.

Publikationer

2023

Chiara Diacci, Bernhard Burtscher, Marcello Berto, Tero-Petri Ruoko, Samuel Lienemann, Pierpaolo Greco, Magnus Berggren, Marco Borsari, Daniel Simon, Carlo A. Bortolotti, Fabio Biscarini (2023) Organic Electrochemical Transistor Aptasensor for Interleukin-6 Detection ACS Applied Materials and Interfaces Vidare till DOI
Viktor Gueskine, Mikhail Vagin, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Igor Zozoulenko (2023) Oxygen reduction reaction at conducting polymer electrodes in a wider context: Insights from modelling concerning outer and inner sphere mechanisms ELECTROCHEMICAL SCIENCE ADVANCES, Vol. 3, Artikel e2100191 Vidare till DOI
Elin Berggren, Yi-Chen Weng, Qifan Li, Chiyuan Yang, Fredrik O. L. Johansson, Ute B. Cappel, Magnus Berggren, Simone Fabiano, Andreas Lindblad (2023) Charge Transfer in the P(g<sub>4</sub>2T-T):BBL Organic Polymer Heterojunction Measured with Core-Hole Clock Spectroscopy The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 127, s. 23733-23742 Vidare till DOI
Divyaratan Kumar, Ujwala Ail, Zhixing Wu, Emma Björk, Magnus Berggren, Viktor Gueskine, Xavier Crispin, Ziyauddin Khan (2023) Zinc salt in "Water-in-Polymer Salt Electrolyte" for Zinc-Lignin Batteries: Electroactivity of the Lignin Cathode ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS, Vol. 7, Artikel 2200433 Vidare till DOI
Mehmet Girayhan Say, Mary Donahue, Renee Kroon, Magnus Berggren, Isak Engquist (2023) Ultrathin polymer electrochemical microcapacitors for on-chip and flexible electronics Organic electronics, Vol. 115, Artikel 106751 Vidare till DOI

Nyheter

Fyra personer ute och går bredvid varandra.

Odlade elektroder – ett av årets största genombrott

Physics World har utsett LiU-forskning till ett av årets stora genombrott globalt inom fysik. Det handlar om en studie vid Laboratoriet för organisk elektronik där forskare visade att mjuka elektroder kan odlas i levande vävnad.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Porträttbild på forskare

Stöd banbrytande forskning med mål att bota parkinson och alzheimer

Nu satsar vi framåt för att förverkliga elektroniska medicinerna För att nå dit krävs hängivna forskare, och minst lika hängivna givare.Vi har kommit längst i världen inom området. Med ditt stöd kan de bli verklighet.

Genomskinlig droppe på elektronisk krets.

Elektroder odlas i hjärnan – kan på sikt bota nervsjukdomar

Gränserna mellan biologi och teknologi suddas ut. Forskare vid Linköpings, Lunds och Göteborgs universitet har lyckats odla elektroder i levande vävnad med kroppens egna molekyler som utlösare. Resultatet publicerades i tidskriften Science.

Porträtt av man (Magnus Berggren)

Magnus Berggren får medalj av Norrköpings kommun

Norrköpings kommun delar ut sin hedersmedalj Honoris Causa – S:t Olofsmedaljen till Magnus Berggren, professor i Organisk elektronik vid Linköpings universitet. Han tror på fortsatta framgångar på LiU, men ser ett orosmoln.

Spin-polariserad ljusemitterande halvledarstruktur.

Storsatsning på materialforskning för hållbarhet

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. LiU är värduniversitet.

Relaterat Innehåll