Ledande forskare och utvecklare inom organisk elektronik

Magnus Berggren erhöll sin Master of Science under 1991 och doktorerade 1996 inom området Tillämpad Fysik med avhandlingen ”Organic Light Emitting Diodes”, båda examina från Linköpings Universitet (LiU). 

Efter doktorsexamen, rekryterades han till Bell Laboratories, NJ, USA, som postdoktor, där hans forskning fokuserades på att utveckla organiska material och resonator-strukturer för lasrar. Under 1997 startade han tillsammans med Opticom ASA och kollegor från Linköpings universitet företaget Thin Film Electronics AB. Som bolagets första VD initierade han utvecklingen av tryckta minnen baserade på ferroelektriska plaster. 

Efter detta, under 1999, flyttade han till Acreo Swedish ICT samt till en deltidstjänst vid LiU för att forska fram en ny teknologi för tryckta elektroniska kretsar på papper, projekt som har finansierats av svensk förpacknings- och pappersindustri. 

Sedan 2002 är han professor i Organisk Elektronik och numera också föreståndare för Laboratoriet för Organisk Elektronik, LOE, en forskningsmiljö som omfattar ungefär 60 forskare och doktorander. 

Magnus Berggren är en av pionjärerna bakom områdena Organisk Bioelektronik och Elektronik i Växter samt idag föreståndare för det strategiska forskningsområdet (SFO) Advanced Functional Materials (AFM) vid LiU. 2012 valdes Magnus in i Kungliga Vetenskapsakademien och 2014 erhåll han Markus Wallenbergpriset för sina framsteg inom papperselektronik.

Meeting at LOEFoto: Thor Balkhed
Ledningsmöte på LOE. Från vänster Magnus Berggren, Daniel Simon och Åsa Wallhagen.

Publikationer

2018

Jonathan Rivnay, Sahika Inal, Alberto Salleo, Roisin M. Owens, Magnus Berggren, George G. Malliaras

Organic electrochemical transistors

Ingår i , NATURE REVIEWS MATERIALS

Artikel, forskningsöversikt

Robert Brooke, Jesper Edberg, Donata Iandolo, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Isak Engquist

Controlling the electrochromic properties of conductive polymers using UV-light

Ingår i Journal of Materials Chemistry C

Artikel i tidskrift

Suhao Wang, Hengda Sun, Tim Erdmann, Gang Wang, Daniele Fazzi, Uwe Lappan, Yuttapoom Puttisong, Zhihua Chen, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Anton Kiriy, Brigitte Voit, Tobin J. Marks, Simone Fabiano, Antonio Facchetti

A Chemically Doped Naphthalenediimide-Bithiazole Polymer for n-Type Organic Thermoelectrics

Ingår i Advanced Materials

Artikel i tidskrift

S. Gomez-Carretero, B. Libberton, K. Svennersten, Kristin M. Persson, Edwin Jager, Magnus Berggren, M. Rhen, A. Richter-Dahlfors

Correction: Redox-active conducting polymers modulate Salmonella biofilm formation by controlling availability of electron acceptors (vol 3, article number 19, 2017)

Ingår i , npj Biofilms and Microbiomes

Artikel i tidskrift

Theresia Arbring Sjöström, Magnus Berggren, Erik Gabrielsson, Per Janson, David Poxson, Maria S Seitanidou, Daniel Simon

A Decade of Iontronic Delivery Devices

Ingår i , ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES

Artikel i tidskrift

Relaterat Innehåll