Med liknande metoder som i det svenska biobaserade ekonomiprojektet fokuserar detta projekt mer på kapaciteten av återvinning av organiskt avfall för att stänga till källan till förslusten av organiskt avfall och möta målen för hållbar utveckling (inklusive dem gällande sanitet och grönenergiproduktion).