Projektet syftar till att kvantifiera Sveriges potential att återvinna näringsämnen i gödsel, mänsklig avföring och annat organiskt avfall, tillbaka till livsmedelsproduktion och titta på de logistiska konsekvenserna av återvinning ur ett kostnads- och transportperspektiv både nationellt och regionalt.

Med utgångspunkt i optimering kring näringsämnen tittar vi nu på hur sådan återvinning av organiskt avfall kopplar samman med energiproduktion (särskilt biogas), djurskydd Theoretical transportation of digested manure (lines) to crop land areas based on nutrient needs (colors) in the South of SwedenTeoretisk transport av gödsel (linjer) till åkerområden baserade på näringsbehov (färger) i södra Sverige Foto Nils-Hassan Quttineh(t.ex. mobila slakterier) och skörd av biomassa i vatten för att återställa skador uppkomna ur övergördning för att Sverige ska kunna möta flera hållbara utvecklingsmål på samma gång.

Detta arbete har viktiga konsekvenser för politiska beslut för matproduktion och jordbruk och miljöns hållbarhet, men också för företagslönsamhet. Vi har därför samarbetat med intressenter i Region Östergötland och tillsammans med andra forskningsgrupper på LiU för att samordna och samarbeta i relevanta frågor, dataset och utdata.

Ekonomiskt stöd av: FORMAS, Vinnova.

Kontakt

Övriga medlemmar

Organisation