04 oktober 2016

Anna Ekström, nybliven gymnasie- och kunskapslyftsminister och LiU:s tidigare styrelseordförande, tar med sig erfarenheterna från universitetet och vill nu lyfta vuxenutbildningen.

Anna Ekström, LiU:s fd styrelseordförande och ny gymnasie- och kunskapslyftsminister.Det blev en hastig sorti från LiU när du för någon månad sedan blev kallad till ministerposten. Hur vill du sammanfatta dina tre år som styrelseordförande?
– Mitt starkaste intryck av Linköpings universitet är att det är ett ungt universitet som har lyckats förena nybyggarandan med höga kvalitetskrav. Jag tycker också att det finns en helhetssyn på universitetet, inte en vi- och dom känsla.

Vad har varit roligast att jobba med?
– Samarbetet med studentkårerna. LiU har fantastiska studentföreträdare och det är hög kvalitet på kårarbetet. Deras arbete har verkligen bidragit till universitetets framgångar. Och så har jag fått en ny vän i rektor Helen Dannetun.

Vad har varit svårast i arbetet?
– Överlag är det svårt att driva ett universitet. Att till exempel hitta en balans mellan universitetet som myndighet och som fri forskarmiljö, en balans mellan olika vetenskapsområden, mellan Linköping och Norrköping, det är komplicerat. Jag har tänkt mycket på det som ordförande, och jag tycker vi hittat den balansen.

Vad skickar du med till Linköpings universitet efter dina styrelseår?
– Framför allt att universitetet ska försöka ha kvar pionjärandan och fortsätta värna den höga kvaliteten på utbildning och forskning. Jag hoppas också att satsningen på grundutbildningen ska fortsätta, utan att man för den skull gör avkall på forskarutbildningen. En stark grundutbildning leder till ett bra urval till forskarutbildningen och den innebär också en viktig insats för en väl fungerande arbetsmarknad.

Hur kan du använda dina kunskaper från LiU i ministerjobbet?
– Det kan jag göra på många olika sätt, bland annat tack vare den inblick jag fått i universitetets lärarutbildning. Vilka villkoren är för den, hur arbetet med rekrytering till lärarutbildningen går till och hur viktigt det är att lärarutbildningen är en del av universitetet, för att ta några exempel. Och återigen hur viktigt det är med en kvalitativt bra grundutbildning.

Vilka frågor prioriterar du som minister?
– Jag vill lyfta fram vikten av kvalitet även inom gymnasieskolan och inte minst inom yrkesprogrammen. En annan viktig fråga är att satsa på de nyanlända ungdomarna som är i gymnasieåldern, här krävs stora insatser för att de ska få en bra start i Sverige. Ett annat område som jag vill prioritera är vuxenutbildningen, inte minst med tanke på de nyanlända och med tanke på att gymnasieskolans yrkesprogram lockar så få ungdomar. På LiU finns Sveriges enda professur i vuxenutbildning och jag har lärt mig mycket om vuxenutbildning därifrån. Det tar jag med mig in i ministerarbetet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet