Våren 2018 installerades 19 nya professorer vid Linköpings universitet inom områden som spänner från företagsekonomi och industriell organisation till fysiologi, kognitionsvetenskap och historia. Möt några av dem här.

Installerade 2018

Video

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt

Ser att inskränkningar av rättigheter inom något område eller för någon grupp får långsiktiga konsekvenser för hela vårt samhälle. Vill bidra i kampen mot orättvisor som drivs av grupper i samhällets utkanter, som asylsökande eller flyktingvänner.Video

Björn Johansson, adj professor i kognitionsvetenskap

Kognition handlar om hur vi uppfattar vår omvärld, fattar beslut och reagerar på olika påfrestningar. Kriser av olika slag måste hanteras, tekniska stöd behövs men också kunskaper om vilka kognitiva förutsättningar människor har att hantera problem.


Video

Hans Nilsson, professor i historia

Har de senaste åren intresserat sig för Linköping och Norrköping, två liknande städer med helt olika bakgrund och därmed stora skillnader i sjuklighet och dödlighet. Vill förstå orsaker för att kunna förebygga och ställa till rätta.
Video

Jakob Rehme, professor i Industriell ekonomi

Forskar kring hur företag kan förbättra sina affärsmodeller mot såväl social som miljömässig hållbarhet. Drivs av att hitta förbättringar i företag och offentlig verksamhet som leder till förändring och till ett långsiktigt mer hållbart samhälle.


Video

Jonas Stålhand, professor i teknisk mekanik

Analyserar hjärt- och kärlsystem med hjälp av matematiska modeller. Vill med hjälp av de matematiska modellerna bidra till tidigare diagnos och större förståelse för uppkomsten av
hjärt- och kärlsjukdomar - den vanligaste dödsorsaken i Europa.


Video

Jordi Altimiras, professor i fysiologi

Studerar hur evolutionen påverkat det vi ser idag, hur hönsfåglars hjärtan har utvecklats under 65 miljoner år och vad det betyder för dagens produktion av kycklingkött. Hjärtats förmåga att pumpa blod hänger inte alltid med i kycklingens snabba tillväxt.

Video

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi

Intresserad av företagande och entreprenörskap, varför företagande blir allt med populärt i samhället. Vad är det är som driver företagare att fortsätta, även när de inte tjänar så mycket pengar, och vad blir resultatet av deras arbete?


Video

Maria Kristoffersen Wiberg, professor i radiologi

Forskar om magnetisk resonanstomografi, mri, med inriktning mot inflammatoriska och regenerativa sjukdomar. Vill bidra till möjligheten att ställa tidig diagnos för att kunna bromsa sjukdomsförlopp och göra livet drägligare för dem som drabbas.
https://youtu.be/YcpeslQC4fU

Video

Nathaniel D. Robinson, professor i organisk elektronik

Arbetar med kreativa nya idéer och uppfinningar i gränslandet mellan kemi, elektronik och biologi, som blir till nya verktyg för vetenskapen. Målet är att skapa verktyg som hjälper läkare och kemister att behandla och kanske även bota sjukdomar.

Video

Nicolette Lakemond, professor i industriell organisation

Vill förstå de möjligheter för industrin som skapas av den tekniska utvecklingen. Hur organiserar och leder man människor och vilken är människans roll i processen? Hur kan svensk industri möta de utmaningar som teknikutvecklingen innebär.

Video

Patrik Thollander, professor i energisystem

I en värld av knappa resurser är energieffektivisering av industrin en viktig del i omställningen, som också leder till stor miljönytta. Målet med forskningen är en konkurrenskraftig och uthållig svensk industri.

Video

Ru Ling Peng, professor i konstruktionsmaterial

Studerar ytskikt hos metalliska material och hur man kan påverka dess egenskaper. Ytor i exempelvis flygplansmotorer och gasturbiner utsätts för stora påfrestningar och forskningen handlar om hur ytor kan anpassas genom olika processer och behandlingar.


Video

Susanne Börjesson, professor i omvårdnad

Forskar kring hur patientens resa genom sjukvård och behandling ska bli så dräglig som möjligt. Känner ett stort ansvar för att egna och andras forskningsrön förs tillbaka och skapar en positiv förändring för patienterna.

Video

Ulf Melin, professor i informatik

Söker kunskap om vad som händer i och med organisationer när vi digitaliserar processer och tjänster. Hur kan vi digitalisera på ett bra sätt och med hjälp av IT skapa förutsättningar för att människor ska kunna göra ett bra jobb?


Installerade 2017