Forskarskolan program energisystem avslutas nu efter 18 år
och närmare 80 genuint tvärvetenskapliga doktorsavhandlingar. Föds gör istället nya Forskarskolan energisystem med 10 pinfärska doktorander från sex universitet.

I veckan går starten för Forskarskolan energisystem, tio nyantagna doktorander, varav en från LiU, samlas till inledande och grundläggande föreläsningar. Starten går vid LiU som också huserar forskarskolans centrala kansli. Det finns på Avdelningen för energisystem, där Mats Söderström är forskarskolans föreståndare, Magnus Karlsson dess forskarstudierektor och Elisabeth Larsson forskarskolans administratör.

Sex universitet deltarMats Söderström,Foto: Monica Westman

Men kurserna kommer att hållas på olika universitet. Deltar i forskarskolan gör doktorander och deras handledare och bihandledare från Chalmers, Lund, Luleå, KTH, Mälardalens högskola och LiU.

Energimyndigheten, som till största delen finansierar forskarskolan, har valt ut fyra centrala områden:
  • Kollektivtrafikens utveckling
  • Allokering och användning av biobränslen
  • Beteenden hos små användare i elsystemet
  • Elsystemets utveckling - mot små separata enheter eller ett stort världsomspännande elnät.

– Det handlar om femåriga samarbetsprojekt där allt ifrån statsvetare till elektronikingenjörer ingår. Vi får säkert återkomma till dem, säger Mats Söderström.

Nära 80 doktorer

Första antagningen till Forskarskolan program energisystem gjordes 1997 och sista år 2010.

– Vi har examinerat 70 tvärvetenskapliga doktorer och nio till är klara när som helst. De sitter och skriver på sina avhandlingar, säger Mats Söderström.

Något utbyte mellan de nya doktoranderna och de som är kvar i den tidigare forskarskolan tror han inte kommer till stånd.

– Nej, men den nya forskarskolan kommer att innebära ett viktigt nätverksbyggande mellan seniora forskare från sex universitet och det är lika viktigt. Vi hoppas ju också kunna rekrytera minst lika många nya doktorander till 2017, men några beslut är ännu inte fattade om det, säger Mats Söderström.


Forskarskolorna