25 mars 2015

LiU ska leda ett nytt forskningsprogram och utveckla innovativa lösningar kring produktdesign och resurseffektivitet tillsammans med universitetet i Lund och Chalmers.

Mattias Lindahl, biträdande professorFoto: Monica Westman- Det är hög tid att vi tänker på hur produkter kan designas och användas på ett hållbart sätt för att minska åtgången på material. Därför är det viktigt för svenskt näringsliv och för samhället i stort, men också otroligt roligt för oss att vi nu får möjligheter att dra igång det här forskningsprogrammet kring cirkulär ekonomi, säger Mattias Lindahl, biträdande professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Satsningen innebär att ett tjugotal forskare vid de tre lärosätena under fyra år kommer att involveras i det nya programmet REES, (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) med en budget på totalt cirka 80 miljoner kronor.

Starkt industristöd

Hälften av pengarna, 42 miljoner, kommer från forskningsstiftelsen Mistra, som i september 2014 utlyste programmet ”Produktdesign och resurseffektivitet på väg mot en cirkulär ekonomi”.

– Linköpings universitet har tillsammans med Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola lämnat in en ansökan som tydligt integrerar produkt- och tjänstedesign med utveckling av affärsmodeller och policy. Att ansökan dessutom har ett starkt stöd från industrin gör den till en vinnare, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

I det nya forskningsprogrammet deltar, förutom de tre lärosätena med Linköpings universitet som huvudsökande, ett stort antal företag (bl.a. Attends Healthcare AB, Ericsson AB, HTC Sweden AB, Inrego, Ståthöga MA Teknik AB, AB Volvo och Volvo Car Group) samt några organisationer och kommuner.


Publicerad 2015-03-25