24 maj 2017

Tre miljoner kronor till nio forskningsprojekt vid LiU. Så mycket delade Stiftelsen för Parkinsonforskning ut när 2017 års anslag tillkännagavs.

Mottagare av anslag från Parkinsonsstiftelsen 2017Några av de anslagstagare som fick pengar av stiftelsen 2017. Foto: Daniel Windre
Stiftelsen för Parkinsonforskning bygger på en privat donation på 20 miljoner kronor och har sedan 2008 – då de första bidragen delades ut – givit anslag på totalt åtta miljoner kronor, däribland investeringar i Parkinsonlabbet vid LiU. 
 
När det nu var dags för den femte utdelningen i stiftelsens historia var de tre miljoner kronor som fördelades mellan nio forskningsprojekt. Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, inledde utdelningstillfället tillsammans med Anne-Marie Landtblom, som sitter i stiftelsens styrelse, genom att bland annat ge en kort överblick över historien kring Parkinsons sjukdom och hur sjukdomsläget ser ut i Sverige. 

Växande forskningsområde 

Johan D Söderholm konstaterade att det med all rätt är en folksjukdom men att forskningsområdet är ständigt växande, inte minst på LiU och Medicinska fakulteten.
– Privata donationer som ligger till grund för stiftelsen är därför mycket viktiga för att kunna driva forskningen framåt, menade han.
 
Årets anslagstagare fokuserar på allt mellan att titta på ögonbottenförändringar som möjliga biomarkörer för att kunna ge en prognos vid Parkinson sjukdom till forskning kring hur livskvalitén för personer med Parkinsons och deras närstående ska kunna öka.
 
Martin Hallbeck som tittar på hur spridningen av sjukdomen kan stoppas i hjärnan var en av de som fick pengar och tackade samtliga donatorer.
– Det är jättevärdefullt för oss att kunna få ta del av dessa pengar. Jag vill också passa på att betona att det är många som står bakom forskningen på LiU och att det är en stor gruppinsats.
 

2017 års anslagstagare

Nil Dizdar Segrell:  Farmakokinetiska studier och effekter vid behandling av Parkinsons sjukdom – 750 000 kronor

Fredrik Lundin: Ögonbottenförändringar – möjliga biomarkörer för prognos och behandlingssvar vid neurodegenerativa sjukdomar – 150 000 kronor

Peter Lundberg: Medical Imaging: Detection of Excitatory and Inhibitory Neurotransmitters in The Human Brain. Novel methods for detecting imaging biomarkers – 150 000 kronor

Carina Berterö och Carina Hellkvist:
Personcentrerad vård för ökad livskvalitet – Parkinsonskola för personer med Parkinsons sjukdom och deras närstående – 350 000 kronor

Sara Haghigi Smith: Utvecklingsprojekt för att främja kliniska insatser för en förbättrad Parkinsonvård, genom att utreda ny metod för test av kognitiv funktion som
prognosmarkör med hjälp av Svenska Parkinson-registret – 200 000 kronor

Martin Hallbeck: Kan vi stoppa spridningen av Parkinsons sjukdom i hjärnan? – 400 000 kronor

Peter Söderkvist: Next Generation Sequencing for protein misfolding genes in Parkinson’s disease – 400 000 kronor

David Engblom:
Molekylära mekanismer bakom depression och oro i djurmodeller av Parkinsons sjukdom – 400 000 kronor

Johan Brask: Studier av effekten av hartssyror på elektrisk retbarhet – 200 000 kronor

Fakta om Parkinson som sjukdom

Orsaken till Parkinson är att nervceller i hjärnan, som utsöndrar signalämnet dopamin, gradvis bryts ner. Följden blir motorikstörningar i form av skakningar, stelhet och försämrad rörelseförmåga. Ungefär en av hundra ålderspensionärer i Sverige lider av sjukdomen. 

Flera forskargrupper vid LiU arbetar med den utifrån olika infallsvinklar, från grundforskning till utveckling av behandlingsmetoder.

 

 

Stöd LiU

Kontakt