krily41

Kristina Lyngenberg

Jag arbetar som samverkansutvecklare på LiU Relation. Vårt uppdrag är att öka samverkan mellan LiUs utbildning/forskning och näringsliv/samhälle. En kontakt till många möjligheter som matchar in rätt kompetens utifrån olika behov.

Givarerelationer

I min roll som samverkansutvecklare har jag ett speciellt ansvar för LiUs givarrelationer.

Uppdraget inom Givarrelationer innebär att upprättahålla och vidareutveckla goda relationer med universitetets viktiga givare. Dessa givare har genom LiU:s nationella fundraisingkampanj Expanding Excellence bidragit med externa medel till forskning och utbildning. Jag ansvarar för att dessa avtal  fungerar väl utifrån de avtal som tecknats, lyssnar in behov och presenterar nya möjligheter till samverkan. Det är mycket inspirerande att jobba tillsammans med alla dessa företag, organisationer, privatpersoner och stiftelser som alla, på olika sätt, har ett stort engagemang och en vilja att vara med och bidra till att LiU:s forskning och utbildning kan utvecklas.

Lyskraft

Jag arbetar även som koordinator i Lyskraft.

Lyskraft är ett samverkansavtal mellan Norrköpings kommun och Linköpings Universitet (LiU) som syftar till kunskapsutveckling för båda. Avtalet omfattar samverkan inom områden som kommunen har ansvar för eller är engagerad i, samt politiska och förvaltningsmässiga verksamheter inom kommunen.

Från LiU:s sida ingår samtliga fakulteter, institutioner och forskningscentra i avtalet. Lyskraft är ett omfattande och långsiktigt samarbete mellan Norrköpings kommun och LiU som syftar till kunskapsutveckling och att upprätthålla goda, långsiktiga relationer mellan parterna. Lyskraftsavtalet ska också främja framväxt av nya avtal för samverkan mellan kommunen och LiU. 

Nätverk

Som samverkansutvecklare är jag en självklar ambasadör för LiU och i mitt uppdrag ingår olika typer utav nätverkande. Att koppla ihop rätt person och kompetens är en av nycklarna till god samverkan.

Utbildning

Högskoleingenjör Medie- & kommunikationsteknik 2005

Utmärkelser

AF priset – Priset till Kjell Norbergs minne 2010
”För orädda, engagerade och glädjespridande insatser vid marknadsföringen och invigningen av Norrköpings Visualiseringscenter”, löd Akademiska föreningens prismotivation.

Läs mer om Givarrelationer

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation