LiU Donation 

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraiser så arbetar jag med att utveckla och förvalta relationer till våra givare och LiU-vänner i samarbete med forskare och berörda personer vid LiU. Utifrån behov och intressen så bistår jag med rådgivning kring stiftelser, stöd och donationer till viktiga forsknings och utbildningsområden. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten, stipendieutdelningar och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakta mig om du vill veta mer om olika möjligheter att stödja Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle.
 

 

Medarbetare LiU Donation

Samverka med LiU

Min avdelning