Namn: Patrik Johansson

Utbildning: Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap från Högskolan i Skövde och Masterexamen i Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet

Examen: Kandidat 2014 och master 2016

Jobb: User Experience Designer på Cambio Healthcare Systems

Vad jobbar du med?

Idag jobbar jag som User Experience Designer på ett företag som heter Cambio Healthcare Systems. Cambio är ett ledande IT-företag inom e-hälsa som inom ett par år kommer ha alla förutom tre av Sveriges regioner/landsting som kunder.

Kan du berätta om ditt jobb? Vad gör du?

Som User Experience Designer på Cambio jobbar vi för att skapa användarcentrerade systemlösningar som stödjer alla våra tusentals användare ute i vården. Vi är en relativt stor grupp personer som jobbar med UX, cirka 20 personer, och ett av de största in house UX teamen i Linköping. Jag har arbetat i ett stort utvecklingsprojekt som riktat sig till ett vårdområde med många olika användarroller, vilket sätter stor press på att vi ska skapa lösningar som är roll- och kontextbaserade. Tidigare perspektiv på design för e-hälsa har varit att presentera alla användare med snarlik information där de själva har fått jobba mycket med filtrering, sortering och kategorisering. Numera handlar det precis som inom många andra områden om att skräddarsy användarupplevelsen så att varje individ har det stöd som hen behöver. Nu på senare tid jobbar jag med förvaltning av den existerande produkten och har ansvar för alla våra UI guidelines. I det jobbet så blir det mycket arbete tillsammans med produktägare och andra UX-designers för att försöka lyfta vår äldre produkt till att fortfarande vara slagkraftig.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

Det kan se väldigt olika ut, antingen så är jag ute på fältstudie hos någon av våra kunder och observerar de användare som vi vill skapa stöd för, annars kan det vara en vecka på kontoret där vi arbetar och uppdaterar dokumentation och design. Vi jobbar över hela UX-processen vilket gör arbetet spännande och varierande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är både kollegorna och den nytta vi bidrar med. Dels så är alla kollegor på Cambio härliga och det är en riktigt bra stämning på företaget, men speciellt UX gruppen som är helt fantastisk där vi hjälper varandra att utvecklas och har så obeskrivligt roligt ihop. På Cambio känns det även som att man bidrar till en bättre värld, genom att vi försöker skapa det absolut bästa stödet som möjligt för våra användare som faktiskt räddar liv.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Utmaningarna på jobbet är många, och det sträcker sig allt från att få våra kunder att förstå vad UX är och hur det bidrar till innovation av lösningar, till att jobba mot verksamheter som har olika arbetsprocesser för samma saker. Det kan exempelvis skilja sig mellan två regioner hur de utför anestesibedömningar, då måste vi ha ett stöd som gör att båda dessa kunder får ett skräddarsytt stöd, samtidigt som vi inte utvecklar mer än ett system då det blir väldigt dyrt och ineffektivt för företaget. Det är även en stor utmaning under teknikskiften att hålla ihop användarupplevelsen då den nya tekniken tillåter oss att göra mycket mer vilket vi försöker ta vara på, samtidigt som vi försöker brygga användarupplevelsen med den äldre tekniken.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut, och till den position du har idag?

Svår fråga, min väg har varit väldigt krokig och kringlig. Jag har jobbat som projektledare på LKDATA innan jag började på Cambio, spännande uppdrag där de årligen tar in nyexaminerade personer, ofta från kogvet. Jag har även utfört privata konsultuppdrag på fritiden för att jag drivs så mycket av UX, haft eget företag i ett år med fokus på UX-konsultation, varit med i forskning och till hösten blir publicerad på den internationella konferensen European Conference on Cognitive Ergonomics och gått ca 30 certifieringskurser på interaction-design foundation.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det var att vi fick göra tre projekt under studietiden, som gjorde att man verkliga växte som person och fick använda sig av all den kunskap man samlat in. Detta var tveklöst det bästa med utbildningen! Det gäller att välja projekt som man verkligen vill utföra, och ligga i för att få tag/skapa ett sådant projekt.

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

Det jag har med mig från utbildningen är en bred förståelse för UX och interaktionsdesign, men även närliggande områden som psykologi, utveckling, kod och teorier om kognition. Det är viktigt att förstå att i arbetslivet så kommer man behöva vara en T-specialist (T-shaped specialist). Det vill säga att man är riktigt duktig på ett område, exempelvis interaktionsdesign, men att man även har kunskaper inom andra områden som front-end, user research och användartester för att fungera effektivt i multidisciplinära team vilket många företag har numera.

Har du några tips till andra som vill läsa till kognitionsvetare?

Kognitionsvetenskap är brett, så du kan bli allt från UX-designer till forskare, teknikinformatör, business analyst, utvecklare och även arbeta inom AI. Det gör inte heller något om du inte vet vad du vill de första åren, det visste inte jag! Tipset jag har är att när du hittar ett intressant område så försök att fokusera på det och kanske göra ett examensarbete om det eller liknande, det är ett steg på vägen till att hitta vad du skulle vilja jobba med.

Vad gör du om fem år?

Om 5 år jobbar jag fortfarande med UX utan tvekan! Kanske byter företag eller avancerar i tjänst, men det kommer definitivt ha med UX att göra.

Utbildning