Namn: Pentti Niiranen
Jobb: Doktorand på Institutionen för fysik, kemi och biologi på Linköpings universitet
Utbildning: Högskoleingenjörsprogrammet i kemisk analysteknik, examensår 2019 och masterprogrammet i kemi, examensår 2021.

Vad tyckte du om din utbildning?

Jag är mer än nöjd med min utbildning. Lärarna här på Linköpings universitet är verkligen engagerade i det man gör och är måna om att man tar in och förstår det som lärs ut. Föreläsningarna var även väldigt levande, vilket gjorde att man såg fram emot nästa föreläsning. Man får även mycket tid i labbet, vilket är viktigt så att man får en stor experimentell färdighet i kemi.

När jag läste min kandidatutbildning så fick man ganska fria kursval från termin 4, vilket gjorde att man kunde grotta ner sig i det som man hitintills tyckt varit roligast. Det som tilltalade mig mest under utbildningen var beräkningar, så jag valde kurser mot fysikalisk kemi och statistik. Utöver detta så valde jag kurser med en utmärkande miljöinriktning.

 

Har kemistudierna på LiU gett dig någon särskild ögonöppnare?

När man har gått den här utbildningen så förstår man verkligen hur viktig förståelsen för kemin är, både i forskning och i företag. På grund av detta så är jag inte så chockad över att alla kemister som jag har umgåtts med under mina studier jobbar idag med någonting som rör kemi på ett sätt eller ett annat. Att jag valde att gå forskningsvägen beror nog till största delen över min nyfikenhet. Sen så är det ju även rätt viktigt att man har en bra chef som man kommer överens med, vilket jag har, vilket underlättade mitt val till att fortsätta forska.

En ögonöppnare när jag väl började studera var hur jordnära de som jobbade på universitetet är, vilket jag inte trodde innan jag började mina studier. Det var helt okej att svänga förbi kontoret hos många lärare, som en open door policy, för att ställa frågor som man inte helt hade greppat. Det här gjorde att man fick en större förståelse för ämnet då frågor även kunde dyka upp efter föreläsningar.

En inte helt studierelaterad ögonöppnare var studentlivet som jag inte ens visste om fanns innan jag kom hit. Studentlivet som finns här i Linköping gör det väldigt enkelt att skaffa sig ett liv utanför studierna.

 

Hur väcktes ditt intresse för kemi?

Mitt intresse för kemi kom ganska sent i livet och intresset fanns inte där på gymnasiet. Jag började inte studera vidare direkt utan jobbade några år emellan. När jag väl skulle söka så var det många utbildningar som var intressanta. Jag har alltid haft någon underliggande fascination av saker som går att kvantifiera (mäta), så att det blev högskoleingenjör i analytisk kemi på LiU var kanske ett uppenbart val.

Det mest häftiga med kemin är att den förklarar saker som vi inte kan se med blotta ögat. Det många heller inte tänker på är att kemin har banat väg för den moderna livsstilen, till exempel elektronik, mediciner och material.

 

Hur kommer det sig att valet föll på just Linköping, när du kommer från en studentstad som Uppsala?

Att studera i Uppsala var uteslutet då jag ville se nya vyer. Då jag trivs bättre i något mindre städer som ändå har allt man behöver och att det ändå är förhållandevis nära till Uppsala så föll lotten på Linköping, vilket jag inte ångrar en sekund.

När jag valde utbildning så stod det mellan ett antal universitet. Det som LiU var mer utmärkande med var just inriktningen analytisk kemi, vilket till slut var en av anledningarna till att jag valde just LiU.

 

Hur var studentlivet?

Studentlivet här i Linköping skulle jag våga hävda är det bästa i Sverige och då kommer jag ändå ursprungligen från Uppsala som lever på sitt studentliv. Här finns även en stor bredd av olika föreningar som man kan vara aktiv i och jag är säker på att det finns åtminstone en förening som passar alla.

 

Vad vill du göra i framtiden?

Att få vara med och ta fram någonting som har en nytta för samhället hade varit häftigt! Material för framtidens nanoelektronik- och/eller batterier hade nog varit det som ligger närmast hjärtat.