11 augusti 2014

Det är flera olika aspekter av en tupps personlighet som avgör om den kommer att vinna en duell och få hög status i gruppen. Det visar forskning utförd av bland andra LiU-forskaren Hanne Løvlie.
Bild på tuppHos tuppar spelar inte bara storleken roll för vem som blir högst i rang, även tuppens personlighet påverkar platsen i hackordningen. Forskning visar nu att det är flera aspekter av tuppens personlighet som påverkar statusen. Tuppar som är vaksamma, utforskande eller aggressiva har större chans att få hög status i gruppen än tuppar som har lite lugnare personlighet. Det visar forskning vid Stockholms och Linköpings universitet, ledd av evolutionsbiologen Hanne Løvlie, Linköpings universitet. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLoS One.

För ungefär ett år sedan visade forskargruppen att tuppars ställning och sociala status också påverkar deras beteende. En tupp som får en dominant position i en grupp blir i den rollen mer vaksam och utforskande.

I en ny studie har nu personligheten hos femtio tuppar av rasen gammalsvensk dvärghöna klassificerats genom olika beteendetest vid Tovetorps zoologiska forskningsstation. Två jämnstora tuppar släpptes sedan samman och forskarna observerade vilken tupp som blev dominant.

- Under naturliga förhållanden lever höns i flockar med flera tuppar och hönor. Tupparna lär sig hur man interagerar och reder ut dominansförhållanden utan onödiga risker för skador. Individerna observerar och interagerar med sina opponenter utan direkta slagsmål. Det finns utrymme för att de kan etablera sin status utifrån skillnader i storlek eller beteenden, säger Hanne Løvlie.

Resultatet visade att de tuppar som även innan de fått sin sociala roll har en mer vaksam eller mer nyfiken och utforskande personlighet har större chans att vinna en duell. Aggressivitet ledde också oftast till att tuppen vann sin duell medan de lite försiktigare tupparna oftast förlorade sina dueller.

- Aggression har ingen tydlig koppling till utforskande eller vaksamhet, vilket betyder att egenskaperna var för sig förutsäger vilken roll tuppen ska få. Det finns alltså utrymme för individer med flera olika egenskaper och personligheter att inta en högre social status, säger Hanne Løvlie.

En aktuell fråga inom personlighetsforskningen är varför individerna har olika personlighet och varför de inte selekteras för ”den bästa typen”. Hanne Løvlie och hennes kolleger kan ha en del av svaret eftersom de dominanta tupparna i sin naturliga miljö får para sig oftare än tupparna av lägre rang.

- Att flera olika egenskaper leder till hög status och större fortplantningsframgång kan vara en del av förklaringen till att variationen av olika personlighetstyper bevaras, säger Anna Favati, doktorand vid zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Artikeln heter: Personality predicts social dominance in male domestic fowl, Favati, A, Leimar, O & Løvlie, H. PLoS One, 29 juli 2014.

Photo: Google

Kontakt