Biologi (BIOLO)

Biologi täcker alla aspekter av livsvetenskaper, från subcellulära molekylära processer, via organismer till hela ekosystem.

Grundläggande vetenskapliga utmaningar i området rör det sätt på vilket genetiska instruktioner påverkar utvecklingen av organismer, som interagerar och bildar ett komplext biologiskt system. Detta är kunskap som starkt efterfrågas från samhället. Det påverkar ett brett spektrum av samhällsfrågor från användningen av genteknik för att förändra och påverka funktionen av olika organismer, till frågor om djurs välbefinnande i det moderna jordbruket och förvaltning av arter och ekosystem i biologiskt bevarandesyfte.

Inom Biologi på IFM är forskningen organiserad i forskargrupper som är ad hoc-sammanslutningar av personer som arbetar på ett gemensamt vetenskapligt tema. Grupperna är dynamiska, och kan ändra sin sammansättning beroende på engagemang och kunskap.

Forskning vid biologiavdelningen

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM