Biologi (BIOLO)

Biologi täcker alla aspekter av livsvetenskaper, från subcellulära molekylära processer, via organismer till hela ekosystem.

Grundläggande vetenskapliga utmaningar i området rör det sätt på vilket genetiska instruktioner påverkar utvecklingen av organismer, som interagerar och bildar ett komplext biologiskt system. Detta är kunskap som starkt efterfrågas från samhället. Det påverkar ett brett spektrum av samhällsfrågor från användningen av genteknik för att förändra och påverka funktionen av olika organismer, till frågor om djurs välbefinnande i det moderna jordbruket och förvaltning av arter och ekosystem i biologiskt bevarandesyfte.

Inom Biologi på IFM är forskningen organiserad i forskargrupper som är ad hoc-sammanslutningar av personer som arbetar på ett gemensamt vetenskapligt tema. Grupperna är dynamiska, och kan ändra sin sammansättning beroende på engagemang och kunskap.

Forskning vid biologiavdelningen

Beräkningskod groda och nätverkssystem.

Forskning inom ekologisk och miljövetenskaplig modellering

I vår forskning använder vi oss av matematiska och statistiska modeller för att integrera kunskap inom flera olika områden inom biologi.

Laboratory of bacterial biofilm studies - Irie lab

Vi använder moderna vetenskapliga verktyg för att förstå de grundläggande aspekterna av hur bakterier växer på ytor i ett mycket organiserat tillväxtsätt, kallat biofilmer.


Välkommen till Laboratory of bacterial biofilm studies
rör med små bananflugor i

Evolution av åldrande och könsskillnader - Friberg group

Forskning i vår grupp fokuserar på två fascinerade biologiska fenomen: – åldrande och könsskillnader – och deras intressanta skärningspunkt. I vår forskning använder vi oss av modellorganismen Drosophila melanogaster.

teaserbild Jensen Group

Djurens beteende, domesticering och välfärd - Jensen group

Vad styr de många aspekterna på hur djur beter sig? Hur har det förändrats under domesticering, och vad berättar det om deras välfärd? Med fokus på kycklingar och hundar tar vi upp sådana frågor med hjälp av etologi, genetik och epigenetik.

detection modalities nuclease activity

Nukleinsyra-teknologiskt lab

Genom att använda nukleinsyror forskar vi för att utveckla nya diagnostiska- och behandlingsmetoder vid sjukdomar med hög förekomst och dödlighet.

tupp

Hjärnstrukturens genetiska arkitektur - Henriksen group

Vi använder populationer av både vilda och inhemska kycklingar för att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variationen i storleken och sammansättningen av hjärnan hos fåglar.

tupp som gal

Förvildningens och domesticeringens genomik - Wright group

Vår forskning fokuserar på den genetiska grunden för domesticering, förvildning och beteende. Vi använder tvillingprocesserna för domestisering och förvildning för att hitta den genetiska grunden för komplexa egenskaper.

teaserbild Lovlie Group

Djurens beteende, personlighet och inlärning - Lövlie group

Genom vår forskning vill vi förstå variation i beteende, och det mesta av vår forskning fokuserar på orsaker och konsekvenser av djurens personlighet, inklusive sexuell selektion, parasitinfektioner och djurkognition.

teaserbild Altimiras Group

Fågelhjärtats evolution - Altimiras group

Storleken på hjärtat bestämmer fågelns syreupptagningsförmåga och flygprestanda. Vi jämför olika fågelsorter för att förstå de evolutionära stegen som leder till förbättrad prestanda hos moderna fåglar.

teaserbild Roth group

Interaktion mellan människa och djur - Roth group

Vi studerar domesticerade djur som hundar och hästar i deras interaktion med människor och hur människor och vardagsliv påverkar djuren på kort och lång sikt. Vårt fokus är på djurets beteende men också på hormonella förändringar.

teaserbild Laska Group

Däggdjurens sensoriska värld - Laska group

Vi studerar de mekanismer som ligger bakom skillnaderna i sensoriska kapaciteter arter emellan. Vilka roller spelar gener, anatomi, ekologi och beteende i detta sammanhang?

teaserbild Guerrero Group

Miljöepigenetik - Guerrero-Bosagna group

Vi undersöker hur miljöexponeringar som näring, föroreningar eller stress påverkar utvecklings- och epigenetiska mekanismer i olika modellorganismer.

Bilden visar två sexfläckiga bastardsvärmare på en lila blomma

Bevarandeekologi

Vår forskning fokuserar på artrika gräsmarker och lövskog. Flera av arterna som lever i dessa habitat har blivit ovanliga och dess existens är hotad. Vi studerar vad som krävs för att bevara mångfalden.

teaserbild Hagenblad Group

Kulturväxternas evolution - Hagenblad group

Människor förlitar sig på grödor för mat, medicin, kläder och många andra funktioner. I vår grupp studerar vi hur grödor har spridit sig över hela världen och hur de har anpassat sig till olika klimat och odlingsmetoder.

Red Jungle Fowl

AVIAN - Gruppen för beteendegenomik och fysiologi

AVIAN - Gruppen för beteendegenomik och fysiologi vid Linköpings universitet undersöker den genetiska basen för beteende och fysiologi.

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

tränare står på bassängkanten med delfin bredvid sig och mäter utandningsluft, en forskare sitter vid en dator vid bassängkanten

Zoo biology-kursen öppnade möjligheter till intressant exjobb

LiU-studenten Ioulia gör forskning för sitt examensarbete, som handlar om delfiners energibehov, på både Kolmådens djurpark och på Oceanografic de Valencia.

man arbetar med bakterieodling i labbmiljö.

Ny metod för att använda cellgifter som antibiotika på säkert sätt

Resistenta bakterier är ett hot mot människors liv – ändå går utvecklingen av nya läkemedel mot bakterier långsamt. Kanske kan en grupp beprövade cancerläkemedel vara en del av lösningen. Det hoppas LiU-forskare som utvecklar en ny klass antibiotika.

Per Jensen med en kyckling i händerna.

Pionjär med djurens bästa i fokus

Hur gör djur? Vad tänker de? Och har de känslor? Det är frågeställningar som fascinerat människor i alla tider och är ett helt eget forskningsfält. Inom etologi är Linköpingsprofessorn Per Jensen en av de allra främsta.

Kontakta oss

Medarbetare

Medarbetare

Besöksadress

Campus Valla, B-huset

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Tillbaka till IFM