Plagiering och upphovsrätt

I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt, två begrepp som ofta blandas ihop och lätt skapar förvirring. Här reder vi ut vad dessa innebär och hur de förhåller sig till varandra.

Vad är plagiering?

Plagiering innebär att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget utan att referera till källan, det vill säga varifrån uppgifterna kommer. Det kan till exempel röra sig om en text, idé, teori, bild eller figur, ett diagram eller datorprogram, musik eller en produkt.  Även att omformulera, parafrasera, texten till dina egna ord utan att ange källa är plagiering. Ett plagiat kan också bryta mot upphovsrätten.

Läs mer på LiU student: Vad är en disciplinföreteelse?

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten reglerar hur du får lov att använda någon annans arbete, exempelvis text, figurer, foton, videos eller ljud. Läs mer om upphovsrätt.

Vad är självplagiering?

Självplagiering är när man återanvänder egna tidigare publicerade/inlämnade arbeten. Man ska referera till egna texter på samma sätt som till andra källor.

Vad händer om jag plagierar?

Plagiering är en allvarlig förseelse mot god akademisk sed och kan i värsta fall resultera i tidsbestämd avstängning från studierna genom beslut av LiU:s disciplinnämnd. En avstängd student får inte delta vid föreläsningar, laborationer, seminarier, examinationer, handledning, inlämningsuppgifter samt får heller inte tillgång till LiU:s datasalar.  Avstängningen kan också påverka utbetalning av studiemedel.

Läs mer på LiU student: Disciplinära åtgärder.

Hur undviker jag att plagiera?

  • När du använder andra författares material, skriv om texten med egna ord eller använd citattecken och ange alltid källan.
  • Referera och citera alltid enligt god akademisk sed. Du kan läsa mer om detta på sidan Referenshantering och referensstilar.
  • För att inte bryta mot upphovsrätten ska du alltid fråga innehavaren av upphovsrätten om tillstånd att använda figurer, diagram eller fotografier i ditt eget verk.

Vilka verktyg har LiU för plagieringskontroll?

Linköpings universitet kan använda Urkund för att kontrollera om ett inlämnat studentarbete innehåller plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial.

Kontroll av arbeten på en högre vetenskaplig nivå och avhandlingar kan ske med hjälp av Similarity Check, som kontrollerar mot tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker. För mer information kontakta biblioteket@liu.se.

Urkund
Similarity Check

Resurser om plagiering och upphovsrätt
Visa/dölj innehåll

Mer om plagiering och upphovsrätt

Hjälp studenterna att undvika plagiering (KTH)
Refero (antiplagieringsguide, Linnéuniversitetet & Blekinge Tekniska Högskola)
Kopieringsregler för högskolor och universitet fr.o.m. 2014 (Bonus Copyright)

Broschyrer

Upphovsrätt och plagiering (pdf)
Upphovsrätt och plagiering (pdf, för utskrift)

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Om du har frågor som berör plagiering eller upphovsrätt är du välkommen att kontakta oss:

biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se