Plagiering och upphovsrätt

I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt. Här reder vi ut grunderna.

Vanliga frågor om plagiering Visa/dölj innehåll

Vad är plagiering?

Vad är självplagiering?

Vad händer om jag plagierar?

Hur undviker jag att plagiera?

Vilka verktyg har LiU för plagieringskontroll?

Upphovsrätt Visa/dölj innehåll

Upphovsrättslagen styr hur man får använda någon annans arbete. Upphovsrätten ger skaparen av ett verk, upphovsrättsinnehavaren, rätten att bestämma över hur verket får användas.

Vad innebär upphovsrätten?

För att få använda upphovsrättsskyddat material, exempelvis i en studentuppsats som publiceras på nätet, behöver man få upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrättsinnehavare kan exempelvis vara författare, fotografer eller konstnärer.

Upphovsrättsskyddat material kan till exempel vara texter, inspelat tal, datorprogram, konstnärliga verk av olika slag, diagram, figurer, bilder, ljud och video. Både material tillgängligt i tryck och på internet skyddas av upphovsrätten.

Upphovsrättsskyddet börjar gälla den dag då verket skapas och gäller under upphovsrättsinnehavarens livstid samt 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död.

Som författare till en uppsats eller ett examensarbete äger du också upphovsrätten till det.

Högskoleavtalet

Särskilda avtal slutna mellan svenska lärosäten och Bonus Copyright Access reglerar hur lärare och studenter tillåts dela och distribuera upphovsrättsskyddat material.

Det är enligt avtalen med Bonus Copyright Access tillåtet att i utbildningssyfte och inom lärosätet:

  • Spara upphovsrättsskyddat material digitalt på lärosätets slutna nätverk (till exempel Lisam)
  • Använda kopierat material i presentationer som till exempel PowerPoint
  • Spara och dela ut digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk och e-post
  • Dela ut papperskopior till registrerade studenter

Det är tillåtet att kopiera ett begränsat antal sidor av ett arbete för privat bruk, vilket inkluderar studier. Utifrån avtalet med Bonus Copyright Access är det tillåtet att kopiera och dela upp till 15 procent av en publikation, men aldrig mer än 15 sidor därav.

Återanvända upphovsrättsskyddat material

Du får alltid citera och referera texter som någon annan har skapat, men i rimlig omfattning och vad som krävs för sammanhanget. Du ska alltid ange korrekt referens. 

Om du vill använda foton, diagram, figurer och så vidare som någon annan skapat gäller olika regler beroende på hur ditt arbete ska publiceras:

  • Om det endast ska lämnas in för att få betyg på en kurs och inte spridas i tryck eller elektroniskt utanför universitetet behöver du inte ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Hit räknas att lämna in en tryckt kopia på ett arbete till din lärare eller att ladda upp din rapport i Lisam.
  • Om ditt examensarbete eller uppsats sprids i tryck eller elektroniskt utanför universitetet publiceras det därmed offentligt. Då krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om man inte lyckas få kontakt med upphovsrättsinnehavaren kan verket inte återanvändas.

Creative Commons-licenser (CC)

En del material på internet har tydliga licensavtal via Creative Commons (CC). CC-licenserna  talar om hur man får använda materialet, utifrån upphovsrättsinnehavarens önskemål, utan att behöva fråga om lov. Referens ska alltid anges.

Läs mer om Creative Commons

Publicera studentarbete

Eftersom det är du som författare till ditt exjobb eller uppsats som är upphovsrättsinnehavare så väljer du själv om du vill publicera arbetet online. På förlaget LiU E-press hemsida finns information om hur du går tillväga. På publiceringsavtalet som du behöver skriva på kan du välja om du vill ge ut arbetet med en Creative Commons-licens (CC BY eller CC BY-NC). Du ansvarar själv för att licensen skrivs ut i ditt arbete.

Läs mer om att publicera uppsats eller exjobb

Resurser om plagiering och upphovsrätt Visa/dölj innehåll

Antiplagieringsguide (Högskolan i Borås)
Avoiding Plagiarism – Paraphrasing (Massachusetts Institute of Technology)
Refero (antiplagieringsguide, Linnéuniversitetet & Blekinge Tekniska Högskola)
Högskola och universitet (Bonus Copyright Access)
Frågor och svar: Plagiering och upphovsrätt (Linköpings universitetsbibliotek)

Kontakt Visa/dölj innehåll

Om du har frågor som rör plagiering eller upphovsrätt är du välkommen att kontakta oss:

biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se