Referenshantering och referensstilar

I akademiska arbeten används referenser för att visa vilka källor författaren hämtat information från och ge läsaren möjlighet till fördjupning.

Det finns framförallt tre skäl till att ange korrekta referenser i ett arbete:  

  • det ska synas vilka tidigare arbeten du bygger ditt eget arbete på
  • det ska framgå vad som är dina egna tankar och som är någon annans, annars kan misstankar om plagiering uppstå
  • det ska underlätta för läsaren som vill kontrollera det du skrivit eller fördjupa sig i ämnet

Olika sätt att skriva referenser har utvecklats och gett upphov till olika referensstilar som till exempel Harvard, Oxford, APA, IEEE och Vancouver. Det skiljer något mellan  olika discipliner vilken stil som är vanligast och önskvärd, så rådgör gärna med din handledare inför ditt val av referensstil.

Guider till referensstilar

Ett urval användbara guider till olika referensstilar framtagna vid svenska och utländska lärosäten.

APA

Referenser enligt APA (Karlstads universitetsbibliotek)
Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)
APA Style References (American Psychological Association) 

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås)
Guide to the Harvard System of Referencing (Anglia Ruskin University Library)

IEEE

IEEE editorial style manual (IEEE periodicals)
IEEE Referencing All formats (Victoria University)

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet (Södertörns högskola)
Oxford - skriva referenslista (Umeå universitet)
Deakin guide to Oxford (Deakin University)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets bibliotek)
Citing and referencing: Vancouver (Monash University)

Behöver du hjälp?

När du har valt referensstil kan biblioteket hjälpa dig  med frågor om utformning av enskilda referenser. Berätta gärna vilken referensstil frågan gäller.

Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Du kan också hitta svar på frågor som rör referenshantering i Frågor och svar

Böcker för dig som vill veta mer

Referenshanteringsprogram

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se