Referenshantering och referensstilar

I allt akademiskt arbete används referenser för att visa vilka källor författaren hämtat information från och ge läsaren möjlighet till fördjupning.

Det finns framförallt tre skäl till att ange korrekta referenser i ett arbete:  

  • det ska synas vilka tidigare arbeten  du bygger ditt eget arbete på
  • det ska framgå vad som är dina egna tankar och som är någon annans, annars kan misstankar om plagiering uppstå
  • det ska underlätta för läsaren som vill kontrollera det du skrivit eller fördjupa sig i ämnet

Olika sätt att skriva referenser har utvecklats och gett upphov till olika referensstilar som t.ex. Harvard, Oxford, APA, IEEE och Vancouver. Det skiljer något mellan  olika discipliner vilken stil som är vanligast och önskvärd, så kontakta  gärna din handledare inför ditt val av referensstil. 

När du har valt referensstil kan bibliotekets Referenshanteringsgrupp hjälpa dig  med frågor om utformning av enskilda referenser. Kontakta oss på  biblioteket@liu.se

Guider till olika referensstilar

APA

Guide till referenshantering enligt APA-systemet (Röda Korsets Högskola)

Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek) 

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås)

An abridged Guide to the Harvard referencing style (Central Queensland University)

IEEE

IEEE Citation style (Concordia University)

IEEE editorial style manual (IEEE periodicals)

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet - en introduktion (Södertörns högskola)

Referenser Oxford (Umeå universitet)

Oxford referencing style (University of Western Australia)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets bibliotek)

Vancouversystemet (National Library of Medicine, USA)

Böcker och guider för dig som vill veta mer

Här finns ett urval handböcker. Mer om att skriva och referera hittar du på hyllan 808.02 i biblioteket.

Backman, J, Rapporter och uppsatser

Erikson, M.G., Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

Neville, C., The complete guide to referencing and avoiding plagiarism
Finns även som e-bok

Pears, R. & Shields, G,, Cite them right

Williams, K & Davis, M., Referencing and understanding plagiarismMer inom referenshantering

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se