Referenshantering och referensstilar

I akademiska arbeten används referenser för att visa vilka källor författaren hämtat information från och ge läsaren möjlighet till fördjupning.

Det finns framförallt tre skäl till att ange korrekta referenser i ett arbete:  

  • det ska synas vilka tidigare arbeten du bygger ditt eget arbete på
  • det ska framgå vad som är dina egna tankar och som är någon annans, annars kan misstankar om plagiering uppstå
  • det ska underlätta för läsaren som vill kontrollera det du skrivit eller fördjupa sig i ämnet

Olika sätt att skriva referenser har utvecklats och gett upphov till olika referensstilar som till exempel Harvard, Oxford, APA, IEEE och Vancouver. Det skiljer något mellan  olika discipliner vilken stil som är vanligast och önskvärd, så kontakta  gärna din handledare inför ditt val av referensstil. 

När du har valt referensstil kan bibliotekets Referenshanteringsgrupp hjälpa dig  med frågor om utformning av enskilda referenser. Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Du kan också hitta svar på frågor som rör referenshantering i bibliotekets Frågor och svar.


Guider till referensstilarVisa/dölj innehåll

APA

Referenser enligt APA (Karlstads universitetsbibliotek)
Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek) 

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås)
Harvard Referencing (Birmingham City University)

IEEE

IEEE Citation style (Concordia University)
IEEE editorial style manual (IEEE periodicals)
IEEE Style (Murdoch University)

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet (Södertörns högskola)
Oxford - skriva referenslista (Umeå universitet)
Deakin guide to Oxford (Deakin University)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets bibliotek)
Citing and referencing: Vancouver (Monash University)

Böcker för dig som vill veta merVisa/dölj innehåll

ReferenshanteringsprogramVisa/dölj innehåll

RelateratVisa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se