I akademiska arbeten används referenser för att visa vilka källor författaren hämtat information från och ge läsaren möjlighet till fördjupning.

Det finns framförallt tre skäl till att ange korrekta referenser i ett arbete:  

  • det ska synas vilka tidigare arbeten du bygger ditt eget arbete på
  • det ska framgå vad som är dina egna tankar och som är någon annans, annars kan misstankar om plagiering uppstå
  • det ska underlätta för läsaren som vill kontrollera det du skrivit eller fördjupa sig i ämnet

Olika sätt att skriva referenser har utvecklats och gett upphov till olika referensstilar som till exempel Harvard, Oxford, APA, IEEE och Vancouver. Det skiljer något mellan  olika discipliner vilken stil som är vanligast och önskvärd, så rådgör gärna med din handledare inför ditt val av referensstil.

Referensstilar

Ett urval användbara guider till olika referensstilar framtagna vid svenska och utländska lärosäten.

APA

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen (Högskolan i Skövde)
Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)
APA Style References (American Psychological Association)
Guide till referensstilen APA (Lunds universitet) 

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås)
Harvard - skriva referenslista (Umeå universitetsbibliotek)

IEEE

IEEE Reference Guide (IEEE Publishing Operations)

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet (Södertörns högskola)
Oxford - skriva referenslista (Umeå universitet)
Deakin guide to Oxford (Deakin University)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets bibliotek)
Citing and referencing: Vancouver (Monash University)

Behöver du hjälp?

När du har valt referensstil kan biblioteket hjälpa dig  med frågor om utformning av enskilda referenser. Berätta gärna vilken referensstil frågan gäller.

Kontakta oss på biblioteket@liu.se

Du kan också hitta svar på frågor som rör referenshantering i Frågor och svar

Referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram såsom EndNote Desktop och Zotero kan du spara och hantera dina referenser och sedan infoga dem i din text i ett ordbehandlingsprogram.

Med ett referenshanteringsprogram kan man:

  • importera referenser och PDF-filer direkt till programmet från olika sökverktyg och databaser
  • skapa en sökbar databas med sina referenser
  • infoga referenser i till exempel ett Word-dokument
  • göra en referenslista till sin text

Via ett avtal för EndNote Desktop kan alla LiU-studenter och anställda få tillgång till programvaran. Zotero är ett kostnadsfritt program med öppen källkod.

Biblioteket erbjuder introduktioner i EndNote och Zotero för studenter och anställda vid LiU. Som LiU-student eller anställd hittar du mer information om referenshanteringsprogram och hur du får tillgång till dem på Liunet student respektive Liunet medarbetare (inloggning med LiU-ID nödvändigt).

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se