Johanna har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och hållbarhet. Hon valde att läsa kandidatprogrammet i samhällsplanering och jobbar just nu som översiktsplanerare på samhällsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar med strategisk, långsiktig planering av kommunen. Det är ett jobb som innebär många olika delar, vi jobbar bland annat med att ta fram en trafikstrategi som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vi arbetar med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan, vilket innebär att planera för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt allmänna intressen såsom bebyggelseutveckling, klimatanpassning och landsbygdsutveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Johanna Bergqvist, alumn från kandidatprogrammet i samhällsplanering Att det är väldigt varierat och att man får samarbeta med många olika personer från olika discipliner. Man får lära sig väldigt mycket och kan hamna i konversationer om en skalbagge, hur höga vindkraftverk som är lämpliga eller viken kalkhalt jordbruksmarken ska ha för att producera bra grödor.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Det är att det är väldigt många frågor som vi måste ta in och hantera i en översiktsplan just på grund av att den är kommuntäckande och långsiktig. Det kan vara svårt att avgöra nivån på exempelvis klimatanpassning och det är utmanande att få med alla frågor som är relevanta samt att göra avvägningar mellan olika perspektiv.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

Jag började med att ta praktik under programmet, på översiktsplanenheten på Norrköpings kommun. Jag sommarjobbade även där i två somrar på planenheten och efter det fick jag förlängt. Idag har jag en fast anställning.

Berätta lite om din bakgrund. Varför valde du just din utbildning?

Jag tycker samhällsfrågor är spännande och jag tyckte att utbildningen kändes konkret. Att man kan få vara med och förändra en stad och att få vara med i en stads utveckling. Jag tyckte också att många kurser lät väldigt intressanta och roliga, exempelvis att få jobba med hållbarhet.

Skulle du säga att du är nöjd med din utbildning?

Ja verkligen! Jag tyckte att det gav mig en bra grund för att komma in i arbetslivet.

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

Jag tyckte att utbildningen hade ett bra fokus på social hållbarhet, mer än det tekniska i GIS och CAD exempelvis. Det har varit värdefullt att få med sig sociala frågor, så som barns perspektiv och social hållbarhet i stort. Det känns som värdefulla kunskaper i arbetslivet, då många kollegor har en mer teknisk bakgrund. Jag tycker att det är bra att fått med sig många perspektiv på hållbarhet.

Vad tyckte du om utbildningen?

Det är en rolig utbildning. Jag tyckte också det var tydligt att programmet ville bli så bra som möjligt, de lyssnade på oss och tog in våra förslag på vad som kunde utvecklas. Hållbarhetsperspektivet och de sociala frågorna är något som jag uppskattar samtidigt som utbildningen är väldigt bred. Jag vet att tidigare studiekamrater har olika jobb idag, så det finns mycket man kan göra efter utbildningen.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det var väldigt bra att vi hade valbara kurser. Jag valde att rikta in mig på projektledning och GIS, vilket jag har haft stor användning av senare.

Vad skulle du säga om studentlivet på LiU?

Fantastiskt roligt! Något man verkligen bör uppleva. Vi var den första kullen på programmet så vi fick vara med och starta upp mästeriet SPan och det blev ju bara bättre och bättre. Vi fick bland annat välja färg på overallerna. Det var väldigt roligt och att plugga men också att ta del av det sociala, det är väldigt kul att det finns.

Vad är ditt tips till andra som funderar på att läsa kandidatprogrammet i Samhällsplanering?

Ett tips till är att hitta en bra praktikplats och hålla kvar i dem kontakterna. Praktiken ger en bra inblick i vad man kan göra efter studierna. Jag tycker också att intresserade ska ha med sig att man har användning av kurserna och att man inte ska stressa upp sig när saker känns svårt. Ett sista tips är att självklart ha roligt och ta del av studentlivet.

Mer om utbildningen