Att göra praktik är en uppskattad del av ett utbildningsprogram. Det ger dig möjligheter att få känna på hur det är att arbeta inom en speciell sektor och kan ge dig både insikter och värdefulla kontakter.
Praktiken är uppskattad av studenter och praktikanordnare och ger en god grund för kommande anställningar inom offentlig förvaltning. Som student ska du under praktiken arbeta under de villkor och förhållanden som finns på arbetsplatsen och utföra en avgränsad arbetsuppgift, till exempel ett projekt, ett utredningsuppdrag eller liknande, som är till nytta för arbetsplatsen. Målet med praktiken är att studenten ska få erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete.

På den tredje terminen gjorde 16 studenter av programmets första kull under hösten 2021 praktik på olika spännande ställen – ibland med fler än en person på samma arbetsplats: Centrum för kommunstrategiska studier (3 studenter), Regeringskansliet (Näringsdepartementet och UD), Statskontoret (2 studenter), Norrköpings kommun (2 studenter), Region Östergötland (2 studenter), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Statens kulturråd, Tillväxtverket, Upplands Väsby kommun, samt Åtvidabergs kommun. Här möter vi Ines Baum Husberg och Daniel Melén som går termin 3 på Master i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Linköpings universitet höstterminen 2022.

Var gör ni er din praktik ?Ung blond kvinna i mörk rock och grön tröjaInes Baum Husberg

Ines: På Universitets- och högskolerådet (UHR), avdelningen för analys, främjande
och tillträdesfrågor i Visby.

Daniel: Vid enheten ArtNexus på myndigheten Konstnärsnämnden. ArtNexus är ett internationellt biståndsprogram som syftar till att finna synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser för att främja konstnärer och kulturutövares friheter och rättigheter. Programmet lanserades 2020 och finansieras av Sida. ArtNexus bildades till följd av regeringens önskemål om ett ökat samarbete mellan kulturpartnerskap och institutionsbyggande.

Vilka är era (främsta) arbetsuppgifter på praktiken?

Ines: Min huvudsakliga uppgift är att producera en självständig studie. Studien berör en utbildning som kommit till för att stärka kunskapen om EU i den svenska undervisningen (högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola). Utbildningen är en riktad insats som UHR genomför tillsammans med Europakommissionens representation i Sverige och Europaparlamentet, på uppdrag av Regeringskansliet. Min uppgift är att studera varför vissa kommuner inte aktivt ansöker till utbildningen, s k ”vita fläckar”. Utöver studien har jag även fått möjlighet att delta vid intervju- och enkäthantering i andra rapporter, olika möten och vid nätverkskonferenser.

Daniel: Mina uppgifter är att analysera konflikt- och risksituationer i respektive partnerland, kartlägga behov bland aktörer och kultursektorer i programmets partnerländer och medverka i sammanställandet av programmets verksamhetsrapport. Jag ska även etablera och upprätthålla kontakt med aktörer och samarbetspartners, hantera programmets sociala medier och enhetens del av myndighetens hemsida. Dessutom deltar jag i möten och för anteckningar, bland annat med ambassadörer och kulturministrar i respektive partnerland.

Vilken nytta har ni av er utbildning så här långt?Ung man med skägg i grå jackaDaniel Melén

Ines: Jag har haft stor nytta av metodkursen. De avvägningar man behöver göra när man tar fram en forskningsplan, är något jag upplever att vi har fått tid att träna på under programmet. De kurser vi har läst, har behandlat frågor om hur en myndighet arbetar bl a med avseende på ledarskap, rutiner och transparens, något som jag har möjlighet att studera under praktiken, på nära håll.

Daniel: Genom utbildningen har jag fått en god förståelse för styrning mellan olika nivåer. Kunskapen har varit mycket användbar under min praktik eftersom programmet styrs av regeringens önskemål, Sidas villkor för finansiering och Sveriges internationella politiska mål. En förståelse för vikten av samverkan mellan olika aktörer har också varit viktig då ArtNexus har en referensgrupp som består av experter från över tio olika myndigheter, institutioner och organisationer.

Hur ser ni tillbaka på ert första studieår?

Ines: Med glädje och tacksamhet. Jag har lärt mig otroligt mycket om grundläggande funktioner i samhället, träffat nya vänner som blivit nära vänner, mött engagerade lärare och tagit del av givande och varierande litteratur. Sedan har jag ju förstås, fått ta del av Linköping som stad och studentlivet, som är något alldeles speciellt.

Daniel: Det har varit lärorikt och intresseväckande. Programmets kurser har letts av lärare och gästföreläsare som har aktuell erfarenhet av både forskning och arbete med utvärdering samt andra statsvetenskapliga metoder.

Varför är det bra med en masterutbildning i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning?

Ines: Jag vill tro, att det är en stark merit på arbetsmarknaden att ha fördjupat sig inom ett område. Statsvetenskap är ett brett ämne, med en inriktning och fördjupning sticker man ut och det blir tydligare att man har en specifik kunskap inom ett avgränsat område. Offentlig förvaltning är grundläggande, så det är dessutom en väldigt värdefull avgränsad kunskap.

Daniel: Det ger möjlighet att få en djupare kunskap om förvaltning, ledning och styrning på olika nivåer. Att innehållet i kurserna är på avancerad nivå är inspirerande eftersom det utmanar och utvecklar ens tankar och insikter.

Skulle ni själva välja att gå denna utbildning igen – alternativt råda andra att göra det?

Ines: Ja, absolut och jag skulle definitivt uppmuntra andra att söka utbildningen.

Daniel: Absolut! Bland annat på grund av den arbetslivsfarenhet jag har fått genom min praktik som jag hoppas kommer vara till stor nytta både när jag söker jobb och kommer ut på arbetsmarknaden. Jag kan varmt rekommendera utbildningen för den som har ett intresse för samhälls- och politiska frågor.

Mer om programmet